AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agata Ledwoń
Lekcja wychowawcza, Scenariusze

Moje prawa w gimnazjum

- n +

Moje prawa w gimnazjum - scenariusz lekcji wychowawczej

I. CELE LEKCJI:
1. Uczeń zna i rozumie pojęcie prawa.
2. Wie jakie przysługują mu prawa.
3. Potrafi ocenić ważność praw hierarchizacja).
4. Wyodrębnia ze Statutu Szkoły przysługujące mu prawa.

II. UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI LEKCJI:
1. Czas trwania lekcji - 45 min.
2. Praca w grupach metodą hierarchizacji - uczniowie zdobywaj ą znajomość przysługujących im praw w gimnazjum na podstawie Statutu Szkoły oraz grupują je według hierarchii.

III. ŚRODKI DYDAKTYCZNE
1. Plansze dla 4 grup
2. Kartoniki z zestawem praw (12 sztuk)
3. Kartoniki czyste na propozycję innych praw (po 2 sztuki dla grupy)
4. Flamastry, patafix, klej
5. Słownik, encyklopedia
6. Statut Szkoły (fragmenty - ksero 4 sztuk)

IV. WPROWADZENIE NOWEGO POJĘCIA
1. Prawo

V. PRZEBIEG LEKCJI

1. WPROWADZENIE
a) podział na grupy drogą odliczania do czterech
b) przedstawienie celu i tematu lekcji
c) wprowadzenie pojęcia: prawo
d) uczniowie podają przykłady przysługujących im praw

2. ROZWINIĘCIE

a) praca w grupach
- uczniowie otrzymują plansze oraz kartoniki; zadaniem uczniów jest odczytanie praw, przedyskutowanie a następnie przyklejenie na planszy według hierarchii. Przedstawiciel grupy prezentuje pracę swojego zespołu.
- po prezentacji wszystkich zespołów, zakreślamy powtarzające się w każdej grupie najważniejsze prawa
b) praca ze Statutem
- każda grupa otrzymuje fragmenty tekstu Statutu, z którego wypisuje przysługujące im prawa
c) porównanie praw zakreślonych przez uczniów na planszach z prawami wypisanymi ze Statutu Szkoły.

3. ZAKOŃCZENIE

a) czy Statut Szkoły gwarantuje twoje podstawowe prawa?
b) jak Wam się pracowało?
c) co pomagało Wam w pracy, a co przeszkadzało?

SCHEMAT PLANSZY (4 SZTUKI)

NIEISTOTNE


KARTONIKI Z ZESTAWEM PRAW
[12 sztuk oraz 2 kartoniki czyste]

 
PRAWO DO ŻYCIA PRAWO DO POSZANOWANIA GODNOŚCI OSOBISTEJ
PRAWO DO WAKACJI NA HAWAJACH PRAWO DO SWOBODNEGO WYRAŻANIA MYŚLI
PRAWO DO ŚPIEWANIA KOLĘD PRAWDO DO ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ
PRAWO DO POSIADANIA PSA PRAWO DO SPRAWIEDLIWEJ OCENY
PRAWO DO WIECZORNEGO SPACERU PRAWO DO ZRZESZANIA SIĘ W ORGANIZACJACH SZKOLNYCH
PRAWO DO NAUKI PRAWO DO OPIEKI
   

2.Prawa ucznia.

Uczeń ma prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami pracy umysłowej,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
c) korzystania z pomocy materialnej w sposób ciągły bądź doraźny,
d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym,
e) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
f) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów,
g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
h) pomocy w przypadku trudności w nauce,
i) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
j) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, zbiorów biblioteki podczas lekcji i podczas zajęć pozalekcyjnych,
k) wpływania na życie gimnazjum przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

3. Obowiązki ucznia.

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie gimnazjum, a zwłaszcza dotyczących:
a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
b) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
c) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
d) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

 

Opracowanie: Agata Ledwoń
nauczycielka historii

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3003


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 2

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.