Katalog

Anna Szczepańska
Zajęcia zintegrowane, Referaty

Celowość prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej

- n +

Celowość prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej

Najistotniejsze wartości w życiu człowieka warunkujące jego zdolność do pracy to zdrowie, sprawność fizyczna i psychiczna oraz wydolność ogólnorozwojowa. W utrzymaniu charakterystycznej dla człowieka postawy ciała istotną rolę odgrywa przyzwyczajenie, a więc, jak to inaczej określimy, nawyk odruchowy. Może to być nawyk nieprawidłowej postawy ciała, np. pozycja stojąca z ugiętą jedną, stale tą samą nogą stwarza warunki niekorzystne dla kręgosłupa, powodując jego wygięcie w bok. Utrzymanie się takiego przyzwyczajenia może przyczynić się do powstania wady postawy. Dlatego jest tak ważne, aby już u małego dziecka kształtować nawyk prawidłowej, czynnej postawy ciała, którą należy pielęgnować w życiu dorosłym.

Jednym z warunków normalnego rozwoju i zdrowia człowieka jest sprawa jego prawidłowej postawy ciała. W codziennym życiu rzadko zwracamy uwagę na to, jak kształtuje się organizm dziecka, robimy to często wtedy, gdy wady są już widoczne. Okazuje się jednak, że wszelkim wadom można przeciwdziałać. Możemy z nimi walczyć i to bardzo skutecznie. Ważnym zadaniem nauczycieli jest dbałość o poprawną postawę dzieci, która w okresie pobytu w szkole łatwo ulega zniekształceniom. Istnieje bardzo duża grupa przyczyn, które powodują, że dziecko nabywa wadliwą postawę ciała podczas pobytu w szkole. Jednym z największych niebezpieczeństw jest siedzący tryb życia i jednostajność pozycji, na które intensywnie wzrastający organizm nie jest dostatecznie uodporniony. Jednym z podstawowych elementów wpływających na poprawę postawy ciała dzieci są zajęcia gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej. Pierwsza z funkcji korekcyjna (poprawcza) polega na działaniach terapeutycznych, druga funkcja kompensacyjna (wyrównawcza) na działaniach profilaktycznych. Do najczęstszych wad postawy należą: plecy okrągłe, plecy wklęsłe, plecy płaskie, boczne skrzywienia kręgosłupa (skoliozy), płaskostopie oraz koślawość kolan.

Celem głównym w gimnastyce korekcyjno- kompensacyjnej jest wykrywanie, korygowanie i zapobieganie wadom postawy u uczniów klasy II szkoły podstawowej przez uaktywnienie układów: oddechowo- krążeniowego, nerwowego, kostno- stawowego i wiązadłowo- mięśniowego.

Gimnastyka korekcyjna prowadzona dla dzieci klasy II ma za cel:
- wszechstronny rozwój organizmu poprzez zachęcanie, nagradzanie i docenianie wysiłku fizycznego w oparciu o indywidualny postęp ucznia, jego psychomotoryczne i fizyczne cechy wzmacniające stan zdrowia,
- poznanie własnej sylwetki poprzez nabycie umiejętności dostrzegania odchyleń od prawidłowej postawy,
- wytworzenie umiejętności i nawyków prawidłowej sylwetki przy wykonaniu ćwiczeń w trakcie zabawy, w szkole i w domu,
- wzmacnianie wiary we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów korekcyjno- kompensacyjnych,
- zrozumienie przez uczniów celowości uczenia się i utrwalanie zasad i technik ruchu korekcyjnego, na który się składa pozycja wyjściowa, kierunek ruchu i pozycja końcowa,
- umożliwienie sprawdzania się w pełnieniu różnych ról związanych z aktywnością fizyczną, rozwijającymi i odkrywającymi uzdolnienia i zainteresowania ucznia, przy akceptacji i udziale rodziny.

Cele te osiąga się drogą realizacji następujących zadań:
- wyrobienie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego,
- wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo- wiązadłowej kręgosłupa po uprzednim usunięciu dystonii mięśniowej,
- wdrożenie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dziecka, opanowanie przez dziecko i jego środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia związanych z wadą.

Gimnastykę korekcyjno- kompensacyjną w szkole podstawowej organizuję w klasie II dla dzieci wykazujących wyraźne obniżenie ogólnej sprawności fizycznej oraz dla dzieci z odchyleniami prawidłowej postawy ciała. Podstawą uczestniczenia w zajęciach jest zaświadczenie lekarskie z wyszczególnioną wadą postawy ciała dziecka.
Konieczność prowadzenia zajęć i ich rodzaje powinny wynikać z analizy zagrożeń i potrzeb uczniów w danej placówce, łagodzić różnice rozwojowe, rekompensować niekorzystne skutki uwarunkowań wynikających, np. z miejsca zamieszkania.

Bibliografia:

1. Bondarowicz M., Owczarek S.: "Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej". WSiP, W-wa 1997
2. Kasperczyk T.: "Metody oceny postawy ciała". AWF, Kraków 1983
3. Kołodziej J., Kołodziej K., Mamola I.: "Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna w szkole". FOSZE, Rzeszów 1994
4. Kutzner-Kozińska M.: "Dbaj o prawidłową postawę ciała dziecka". WSiP, Warszawa 1995
5. Kutzner - Kozińska M.,Wlaźnik K.: "Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 letnich". WSiP, W-wa 1995
6. Owczarek S.: "Atlas ćwiczeń korekcyjnych". WSiP, W-wa 1998
7. Strzyżewski S.: "Proces wychowania w kulturze fizycznej". WSiP, Warszawa 1986
8. Trześniowski R.: "Gry i zabawy ruchowe". Wydawnictwo "Sport i Turystyka", Warszawa 1987
 

Opracowanie: Anna Szczepańska
nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Zawadach

Wyświetleń: 2588


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.