AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewelina Marciniak
Historia, Sprawozdania

Evaluate the contributiion of Khrushchev to the cold war development - sprawozdanie z lekcji otwartej

- n +

Sprawozdanie z lekcji otwartej na temat 'Evaluate the contributiion of Khrushchev to the cold war development'

Lekcja otwarta przeprowadzona została w języku angielskim w klasie trzeciej International Baccalaureate (w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni), 18-go listopada 2004 r. W lekcji uczestniczyli nauczyciele: Celina Bujalska, Arnold Kłonczyński, Michał Koss i Dariusz Piasek.

I. Charakterystyka lekcji

Zimna Wojna, jedna z dziedzin, które Program IB oferuje nauczycielowi historii do wyboru w ramach Historii Świata XX-go wieku, jest przerabiana przez nas dokładnie i wnikliwie (około 7 tygodni, 6godz tyg.) poprzez poznawanie faktów, studiowanie źródeł, dyskutowanie problemów i pisanie esejów. Nikita Chruszczow, którego działalność przypada na drugi etap Zimnej Wojny (1955- 1964), wyróżnia się jako jedna z najważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych postaci okresu Zimnej Wojny. Współcześni w latach 1953-64 zawdzięczali mu odprężenie w stosunkach między super mocarstwami, lecz także dwa lub nawet trzy napięcia, w tym przerażające dni, gdy świat stanął na krawędzi wojny nuklearnej. Z tego względu warto działalność tego sowieckiego przywódcy poddać dogłębnej analizie i ocenie, jednakże dopiero po opanowaniu materiału drugiego etapu Zimnej Wojny. Złożoną, mieszaną i sprzeczną politykę Chruszczowa najlepiej można ukazać i ocenić stosując aktywną metodę nauczania tzw. Analizę SWOT.

II. Cele lekcji

Po zakończeniu lekcji uczeń powinien:
1. Znać przebieg Zimnej Wojny w drugim etapie, a nawet szerzej za rządów Chruszczowa (1953-1964). Materiał ten został przerobiony na poprzednich dwóch godzinach i utrwalony podczas niniejszej lekcji.
2. Rozumieć, jakie zmiany wprowadził Chruszczow w Związku Radzieckim, w bloku państw satelickich oraz w stosunkach z Zachodem. Szczególnie rozumieć jak zmieniły się stosunki między dwoma supermocarstwami w porównaniu z okresem Stalina.
3. Rozumieć, jakie były przyczyny zmienności i sprzeczności w polityce Chruszczowa wobec Zachodu.
4. Odkryć wzory postępowania w stosunkach Wschód-Zachód wypracowane za rządów Chruszczowa, które były naśladowane w przyszłości.
5. Ocenić jego rolę dla utrzymania pokoju, zmniejszania zagrożenia i rozwoju pozytywnych stosunków międzynarodowych.
6. Wyjaśnić nowe pojęcia.

III. Realizacja lekcji

Temat "Evaluate the contribution of Khrushchev to the Cold War developments" stanowi jeden z ważniejszych problemów Zimnej Wojny i zarazem często pojawiające się zagadnienie egzaminacyjne w Paper 2 (Historia Świata XX-go wieku -wybrane dziedziny). Uczniowie mają na tym egzaminie napisać dwa eseje, każdy z innej wybranej dziedziny, które były przerabiane w ciągu 2-letniego kursu. Ponieważ na jeden esej przypada tylko 50 min., maturzyści muszą być dobrze przygotowani merytorycznie oraz wyćwiczeni w technice pisania esejów. Powinni także umieć analizować temat z różnych punktów widzenia i pod kątem różnych aspektów. Zastosowanie metody Analizy SWOT w stosunku do naszego tematu ma na celu wyrobienie tych umiejętności, poza powtórzeniem materiału dotyczącego stosunków Wschód-Zachód w drugim etapie Zimnej Wojny. Metoda ta uwypukla pozytywne (Strengths) i negatywne (Weaknesses) fakty składające się na zjawisko czy działalność oraz wynikające z nich dobre (Opportunities) i złe (Threats) konsekwencje, a także obrazuje ich stosunek ilościowy, toteż najbardziej nadaje się do oceny historycznego zjawiska lub działalności. Z tego względu Analiza SWOT została przeze mnie zastosowana do oceny wpływu Chruszczowa na rozwój procesów Zimnej Wojny. Niniejsza metoda okazuje się również pomocną w przygotowaniu eseju na ten sam temat. Kolumny Strengths i Weaknesses tworzą gotowy plan części głównej eseju, a Opportunities i Threats odnoszą się do tejże części oraz do zakończenia. W wyniku SWOT uczniowie dokonują bardziej pogłębioną analizę w eseju, dlatego metoda ta jest bardzo przydatna w programie IB, gdzie egzamin maturalny z historii polega głównie na pisaniu esejów.

Niniejsza lekcja, zaplanowana na dwie godziny lekcyjne (2 x 45 min.), została poprzedzona dwoma godzinami, podczas których uczniowie poznali fakty i problemy drugiego etapu Zimnej Wojny i polityki Chruszczowa. Przystępując do analizy SWOT dysponowali oni już zatem odpowiednią wiedzą, aby analiza i związana z nią dyskusja miała wartki, jak również interesujący przebieg, i aby mogli zmieścić się w czasie.

Uczniowie oparli swą wiedzę na naszym podręczniku Norman LOWE, Modern Word History, London 1997 oraz moim wykładzie, a materiały pomocnicze stanowiły polski podręcznik do historii dla klasy III-ciej oraz inne książki brytyjskie. Wszystkie pomoce zostały wykorzystane już podczas dwóch poprzednich lekcji.

IV. Środki dydaktyczne

1. Środki zasadnicze: tablica, na której przedstawiamy tabelę SWOT robioną na lekcji, folie wyświetlane na ekranie z tabelą zrobioną przez nauczyciela, kserokopie folii dla uczniów oraz mapa ścienna obrazująca świat w interesującym nas okresie.
2. Środki pomocnicze: podręczniki i monografie na temat Zimnej Wojny oraz teksty źródłowe w nich zawarte.

V. Pojęcia

1. Utrwalenie pojęć: two political blocs, Western Germany, Eastern Germany, West Berlin, nuclear weapon, nuclear arms race, military pact, NATO, SEATO, Soviet satellites, Soviet expansion, spread of communism, containment of communism.
2. Nowe pojęcia: thaw, destalinization, peaceful co-existence, Polish October Revolution, Hungarian Revolution, limits of liberalization, new style in foreign policy, summits, the Suez Crisis, expansion of soviet influences in the Third World, campaign against colonialism, descent in the Bay of Pigs, the Berlin Wall, the Cuban Missile Crisis, at the edge of nuclear war, the Hot Line, the Nuclear Test Ban Treaty.

VI. Przebieg lekcji

1. WPROWADZENIE (10 min.):

Nauczyciel dokonuje wprowadzenia przypominając następujące zagadnienia:
a) Okoliczności dojścia Chruszczowa do stanowiska przywódcy Związku Sowieckiego.
b) Referat Chruszczowa na XX Zjeżdzie KPZR zapowiadający liberalizację w bloku satelickim oraz politykę pokojowego współistnienia wobec Zachodu, otworzył nowy etap Zimnej Wojny, nazwany później "peaceful co-existence and confrontation".

2. ROZWINIĘCIE (65 min.):

A) Tabela Analizy SWOT na tablicy klasowej (50 min.)
Tabela jest robiona przez całą grupę pod kierunkiem nauczyciela. Uczniowie zgłaszają zagadnienia (punkty), które są wpisywane w poszczególnych kolumnach, dyskutują nad ich sformułowaniem, kolejnością i czy należy je przedstawić w formie rozwiniętej (punkty lub szerszy opis). Nauczyciel pomaga i steruje dyskusją umiejętnie zadając pytania. Jedna z uczennic pisze na tablicy, uczniowie nie robią notatek, gdyż zajęłoby to zbyt dużo czasu.

B) Tabela SWOT na foliach wyświetlona na ekranie (10 min.)
Nauczyciel prezentuje swoją wersję tabeli. Porównujemy obie wersje, dyskutujemy różnice, ewentualnie wprowadzamy poprawki do wersji na foliach. Uczniowie otrzymują kserokopie tej wersji, po czym, jeśli trzeba, nanoszą tam uzgodnione poprawki. Kserokopie dołączają do swych notatek.

C) Plan eseju na podstawie Analizy SWOT (5 min.).
Nauczyciel zwraca uwagę, że ten sam temat może stać się tematem egzaminacyjnego eseju i proponuje naszkicowanie jego planu. Uczniowie powinni zauważyć, że tabela zawiera 80- 90% planu, ponieważ kolumny górne służą Rozwinięciu, a dolne Rozwinięciu i Zakończeniu. Ustalamy, co należy napisać we Wstępie.

3. ZAKONCZENIE (15 min.):

Na koniec dokonujemy podsumowania naszych rozważań, t.j. Analizy SWOT,
a także analizy, którą można przeprowadzić w eseju. Nauczyciel stawia pytanie: "Jakie główne wnioski zawrzeć należy w zakończeniu eseju, jak również sformułować w podsumowaniu naszej lekcji?". Uczniowie z pomocą nauczyciela, stwierdzają:
a) Polityka Chruszczowa była zmienna i sprzeczna; przyczyna - szczera chęć zachowania pokoju przy jednoczesnej ekspansji sowieckich wpływów w świecie.
b) Jego wkład do stosunków międzynarodowych był zarówno negatywny, jak i pozytywny. Których było więcej? Odpowiedź jest złożona. Chociaż doliczymy się więcej jego negatywnych posunięć, to przyniosły one mniej długoterminowych złych skutków, natomiast mniej liczne dobre działania wywołały więcej pozytywnych rezultatów w przyszłości. Przedmiotem sporów w klasie jest problem: które długoterminowe efekty (pozytywne czy negatywne) miały większą rangę i wagę.

VII. Literatura uzupełniająca:

A) Dla nauczyciela:
Peter LANE, Europe since 1945, London 1985.
John W. YOUNG, Cold War and Detente 1941-91, London & New York 1993.
B) Dla uczniów:
Chris COOK & John STEVENSON, Modern European History 1763-1991, London & New York 1992.
John W. YOUNG, Cold War and Detente 1941-91, London & New York 1993.
Anna RADZIWIŁŁ & Wojciech ROSZKOWSKI, Historia 1945-1990, Warszawa 1994.
 

Opracowanie: dr Ewelina Marciniak

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1008


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.