AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Lucyna Micek
Przyroda, Program nauczania

Wypoczywam i uczymy się - program "Zielonej Szkoły" organizowanej w Ustroniu Morskim

- n +

Wypoczywamy i uczymy się - program "zielonej szkoły" organizowanej w Ustroniu Morskim w dniach od 05-06-04 do 12-06-04

Dyrektor Zespołu Szkół w Zwierniku wraz z opiekunem panią
LUCYNĄ MICEK oraz rodzicami uczniów organizuje wyjazd do Ustronia Morskiego w ramach "Zielonej Szkoły"

CEL OGÓLNY: Uwrażliwienie na piękno naturalnej przyrody oraz kształtowanie aktywnego wypoczynku w zdrowym klimacie wybrzeża.

C E L E  S Z C Z E G Ó Ł O W E

- Kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych.

- Umiejętność pracy w grupie.

- Integracja i prawidłowe zachowanie się w grupie.

- Zainteresowanie ucznia światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.

- Nabywanie umiejętności praktycznych.

- Zwiedzanie nowych miejsc.

- Analiza postaw i zachowań uczniów.

- Rozpoznawanie zachowań uczniów w sytuacjach pozaszkolnych.

- Realizacja zaplanowanego programu dydaktycznego

- Terapia klimatyczna, zapewnienie dzieciom wypoczynku w zdrowym klimacie wybrzeża Morza Bałtyckiego w strefie bezpośredniego oddziaływania jodu i soli.

- Kształtowanie i podnoszenie sprawności fizycznej uczniów.

- Poznawanie nowych wiadomości na temat strefy wybrzeża nadmorskiego.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

- Organizowanie zaplanowanych zajęć dydaktycznych tematycznie związanych z programem szkolnym.

- Wycieczki do Kołobrzegu, Sianożąt, Gąsek.

- Wycieczki po najbliższej okolicy.

- Konkurs wiedzy ekologicznej i geograficznej.

- Udział uczniów w imprezach organizowanych dla uczniów "zielonej szkoły" tj. ognisko, imprezy w amfiteatrze, dyskoteki, gry i zabawy ruchowe.

- Tworzenie sytuacji pozwalających poznać zainteresowania i możliwości uczniów.

- Dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań oraz szacunek do pracy swojej i innych.

- Gry zespołowe, turnieje sportowe, biegi przełajowe i na orientację.

- Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.

- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za środowisko w którym uczeń przebywa.

- Wykonywanie plakatów, gazetek.

- Stosowanie na koniec turnusu metody projektu.

- Opieka nad najmłodszymi uczestnikami "zielonej szkoły".

- Podejmowanie próby samooceny i oceny zachowań innych.

- Pobudzanie uczniów do reakcji na piękno otaczającej nas przyrody.

- Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku

- Uczenie bezpiecznego spędzania wolnego czasu.

TREŚCI

- Orientacja w terenie, obserwacja otaczającego środowiska
- Pisanie listu, pamiętnika, opowiadania, sprawozdania.
- Adresowanie listu.
- Komunikacja telefoniczna.
- Rysowanie plakatu np. zachodu słońca, latarni morskiej, krajobrazu nadmorskiego.
- Działalność erozyjna wody morskiej
- Flora i fauna nadmorska.
- Linia widnokręgu i jej zasięg.
- Pogoda nad morzem - bryza morska.
- Typy wybrzeży - "rzeźbiarze" wybrzeża morskiego.
- Położenie Polski - kraj nadmorski.
- Warunki życia w środowisku wodnym - słonowodnym.
- Wielokomórkowe glony morskie - zielenice, brunatnice krasnorosty.
- Parki Narodowe nadmorskie.
- Lasy Polski północnej.
- Porosty jako naturalny wskaźnik zanieczyszczeń powietrza tlenkami siarki. Skala porostowa
- Kultura zachowania w miejscach publicznych.
- Kultura spożywania posiłków.
- Zasady bezpieczeństwa na co dzień i w czasie wycieczek grupowych.
- Higiena osobista i higiena pomieszczeń.
- Zdrowy styl życia i aktywny wypoczynek w czystym środowisku.
- Wpływ środowiska na zdrowie człowieka.
- Ochrona przyrody, zwierząt i roślin oraz zasady zachowania się w miejscach chronionych.

O S I Ą G N I Ę C I A U C Z N I A

- Potrafi dobrze orientować się w terenie, wyznacza kierunki główne świata na podstawie elementów środowiska
- Zna środowisko i jego elementy
- Samodzielnie redaguje list, opowiadanie, sprawozdanie
- Rysuje samodzielnie plakaty i układa do niego tytuł
- Rozumie wpływ siły niszczącej wody i potrafi wymienić przeciwdziałanie temu zjawisku
- Rozpoznaje wybrane gatunki roślin i zwierząt wybrzeża morskiego
- Pokazuje linię widnokręgu i określa jej zasięg
- Opisuje pogodę nad morzem
- Potrafi omówić powstawanie bryzy morskiej
- Określa rodzaje wybrzeża morskiego
- Opisuje warunki życia organizmów w środowisku słonowodnym
- Rozpoznaje i opisuje glony morskie
- Wymienia i opisuje parki nadmorskie
- Określa stan zanieczyszczenia środowiska na podstawie skali porostowej
- Opisuje typy lasów występujących nad morzem
- Określa wpływ czystego środowiska na zdrowie człowieka
- Zna i stosuje zasady zachowania się w miejscu chronionym
- Układa i zapisuje wielozdaniową wypowiedź
- Utrwala zasady ortografii
- Wykonuje różne obliczenia matematyczne
- Dobrze gospodaruje swoimi pieniędzmi
- Zna i stosuje normy zachowania się
- Potrafi pracować w zespole
- Dba o swoją higienę osobistą
- Zachowuje ostrożność wobec nieznanych psów i innych zwierząt
- Rozwija swoją sprawność fizyczną
- Chętnie uczestniczy w grach i zabawach
- Chętnie rywalizuje w celu osiągnięcia lepszych wyników
- Radzi sobie z sukcesem i porażką
- Rozwija swoją twórczą wyobraźnię
- Chętnie śpiewa piosenki

R E A L I Z A C J A C E L Ó W

Wyżej wymienione cele zakłada się osiągnąć poprzez:
- Prowadzenie maksymalnej ilości zajęć dydaktyczno- wychowawczych na świeżym powietrzu
- Zabawy ruchowo- sportowe
- Gry dydaktyczne
- Wycieczki krajoznawcze
- Uczenie dzieci samodzielności i odpowiedzialności

Planowane zajęcia lekcyjne w ciągu dnia (3 godziny lekcyjne)

W celu integracji grupy planuje się dyskoteki, ognisko z osiągnięciami uczniów, gry i konkursy tematyczne.

E W A L U A C J A

Prace uczniów będą oceniana na bieżąco i wpisywane do dziennika zajęć, natomiast zachowanie się uczniów w czasie całego pobytu na zielonej szkole będzie miało wpływ na ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego.

Na koniec pobytu zostaną rozstrzygnięte konkursy i wręczone nagrody rzeczowe uczniom.

Uczniowie wezmą udział w pożegnalnym ognisku na którym przedstawią swoje plakaty, hasła, wiersze, opowiadania itp. - metoda projektu.

Uczniowie dokonają oceny pobytu na "zielonej szkole" zaznaczając wybraną przez siebie odpowiedź:

- było super
- było dobrze
- więcej nie będę uczestnikiem "zielonej szkoły"

R E G U L A M I N  U C Z E S T N I K A  "Z I E L O N E J  S Z K O ŁY"

1. Uczeń przestrzega przepisów bezpiecznego poruszania się na ulicy, ośrodka wypoczynkowego, w pokojach, łazience, stołówce, świetlicy, plaży, lesie, statku, amfiteatrze itp.

2. Nie hałasuje w ośrodku wypoczynkowym, zachowuje ciszę nocną po godz. 22.

3. Nie ma prawa samodzielnego oddalania lub odłączania się od grupy.

4. Dba o higienę ciała i o czystość pomieszczeń, w których przebywa.

5. Zawsze słucha poleceń opiekunów. Dostosowuje się do rozkładu dnia, punktualnie przychodzi na zbiórki.

6. Uczeń kulturalnie odnosi się do osób starszych, koleżanek i kolegów, dąży do tego aby jemu i z nim było dobrze.

7. Aktywnie uczestniczy w zajęciach "zielonej szkoły"

8. Zawsze mówi prawdę.

9. W przypadku dostrzeżonych zagrożeń swoją uwagę zgłasza natychmiast opiekunowi grupy.

10. Za nienaganne zachowanie i aktywną postawę uczeń otrzymuje pochwałę, natomiast za niewłaściwą postawę może być ukarany naganą ustną, pisemną lub obniżeniem zachowania na koniec roku szkolnego
 

Opracowanie: MGR LUCYNA MICEK

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2536


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.