Katalog

Ewa Katarzyna Wiśniewska
Geografia, Sprawdziany i testy

Test kontrolny - zagadnienia ludnościowe

- n +

Test kontrolny w klasie II - zakres podstawowy - Zagadnienia ludnościowe

1. Dokonaj właściwego połączenia:
Ekumena Obszar bezludny najczęściej z powodu niekorzystnych warunków naturalnych.
Subekumena Obszar stale zamieszkały i użytkowany przez człowieka.
Anekumena Obszar okresowo wykorzystywany przez człowieka, o minimalnej gęstości zaludnienia.

2. Podaj po dwa przykłady:

a) konurbacji:..........................................................................
b) megalopolis:........................................................................
c) aglomeracji:.......................................................................

3. Dopisz kryteria wydzielania miast do następujących krajów:
A. Holandia, Japonia -............................................................
B. Francja, Chiny -...................................................................
C. Polska -.............................................................................

4. Uporządkuj etapy urbanizacji:
dezurbanizacja, reurbanizacja, urbanizacja, suburbanizacja.
....................................................................................

5. Symbolem jakiej religii jest Święta zgłoska Aum?
a) hinduizmu,
b) buddyzmu,
c) judaizmu

6. Połącz właściwe określenia:
A. Judaizm  a) henoteizm
B. Hinduizm  b) Szyici
C. Byddyzm  c) Tora
D. Islam  d) Dalajlama

7. Wyjaśnij pojęcia:
a) przyrost rzeczywisty -............................................................
....................................................................................
b)współczynnik feminizacji...........................................................................................................................................
c)ekstradycja........................................................................
.............................................................

8. Wymień sektory w gospodarce wg międzynarodowych statystyk:
SEKTOR I.............................................................................
SEKTOR II.............................................................................
SEKTOR III........................................................................

9. Wśród wymienionych narodów wskaż te, które są wielojęzyczne:
a) austriacki,
b) belgijski,
c) amerykański,
d) szwajcarski,
e) hiszpański

10. Najstarszą monoteistyczną religią świata jest:
a) hinduizm,
b) chrześcijaństwo,
c) judaizm.

11. Kim jest:
Mulat -........................................................................
Metys -...........................................................................
Zambos -.........................................................................

12. Przedstaw fazy rozwoju ludności na świecie.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
 

Opracowanie: Ewa Wiśniewska

Wyświetleń: 4976


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.