AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Halina Boguta
Lekcja wychowawcza, Program nauczania

"Ludzie wokół mnie" - program profilaktyczny dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

- n +

Program "Ludzie wokół mnie" - program profilaktyczny dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej.
Program profilaktyczny dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

"Ludzie wokół mnie"

Charakterystyka programu

Program profilaktyczny "LUDZIE WOKÓŁ MNIE" został tak opracowany, by jego realizacja umożliwiła omówienie zagadnień oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji zawartych w programie "EDUKACJI PROZDROWOTNEJ", "PROGRAMIE WYCHOWAWCZYM SZKOŁY". Obejmuje II etap edukacji w szkole podstawowej. Powstanie tego programu wiąże się ściśle z wynikami ankiety skierowanej do rodziców, w której rodzice wypowiadali się na temat tworzenia "PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY", stawiając profilaktykę uzależnień na jednym z czołowych miejsc. Program jest dostosowany do rozwoju psychicznego i intelektualnego ucznia II etapu edukacyjnego. Profilaktyka jest adresowana do grupy niskiego ryzyka.

Założenia programu "Ludzie wokół mnie"

Wysiłki podejmowane w ramach szkolnej edukacji profilaktycznej przyniosą efekty, jeżeli:

 1. treści, zakres i metody edukacji profilaktycznej uwzględniać będą oczekiwania uczniów klas IV - VI oraz będą dostosowane do ich potrzeb i problemów;
 2. działania realizowane w programie profilaktycznym dotyczyć będą także osób odpowiedzialnych za dzieci to jest wychowawców, nauczycieli, rodziców lub prawnych opiekunów;
 3. program ten będzie realizowany w systemie odrębnych obowiązujących zajęć dla uczniów;
 4. za realizację programu odpowiedzialni będą nauczyciele przygotowani zarówno w zakresie wiedzy o profilaktyce jak i w zakresie metodyki nauczania.

Cel główny

Przygotowanie uczniów do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, ułatwiającymi kontakt z innymi ludźmi i radzenie z samym sobą.

Cele szczegółowe

 1. Sposoby poszukiwania szczęścia pod hasłem wiara-miłość-wolność-przyjaźń-radość.
 2. Podejmowanie świadomych decyzji w sprawie używek i uczenie się jak odmawiać bez obawy przed odrzuceniem.
 3. Dostarczenie informacji o pozytywnych wymiarach zdrowego życia to znaczy zdrowie to życie bez stresów to dobry stan ciała i ducha.
 4. Rozbudzenie zainteresowania własnym rozwojem i zdrowiem, ułatwienie nabywania podstawowych umiejętności z zakresu profilaktyki.

Metody

Aktywności kreatywnej, burza mózgów, pogadanka, odegranie scenek sytuacyjnych.

Formy pracy

Zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Program działań

Zadania Osiągnięcia uczniów Wskaźniki Uwagi
1. Poszerzenie wiadomości i umiejętności związanych z poszukiwaniem szczęścia poprzez:
 • kształtowanie nawyków prawidłowego integrowania się z całym zespołem;
 • poszerzenie wiadomości, które uczą odróżniać złe drogi od dobrych dróg;
 • budowanie więzi międzyludzkich.
 • uczeń zna pozytywne i atrakcyjne cele zajęć;
 • umie się zaangażować w program tych zajęć;
 • uczeń potrafi się integrować z zespołem;
 • uczeń wie, że istnieją sprawy dla których warto żyć "Miłość- Wolność-Przyjaźń-Radość-Wiara";
 • uczeń potrafi się integrować wokół nietypowych zadań;
 • uczeń wie, że można się uczyć sztuki znajdowania dobrych dróg, sztuki pokonywania przeszkód, sztuki omijania pułapek
 • liczba uczestników warsztatów;
 • wytwory pracy uczniów na warsztatach:
  1. tworzenie mapy skojarzeń;
  2. tworzenie kodeksu zachowań na "Bezludnej Wyspie";
  3. tworzenie listy (przepisu na dobre życie);
 • ewaluacja zajęć po zakończeniu pierwszych warsztatów.
 
2. Tworzenie warunków do działalności związanej z umiejętnością obrony przed naciskiem otoczenia poprzez:
 • podejmowanie świadomych decyzji w sprawie używek;
 • uczenie się jak odmawiać bez obawy przed odrzuceniem;
 • kształtowanie u uczniów umiejętności formułowania celu swego działania;
 • krytyczne odnoszenie się dotreści na w/w temat przekazywanych w mass mediach
 • uczeń ma poczucie własnej wartości;
 • uczeń zna sposoby odmawiania;
 • uczeń umie obronić się przed naciskiem otoczenia;
 • uczeń wie, że asertywne zachowanie jest przydatne człowiekowi w różnych sytuacjach, także wtedy, gdy ktoś namawia go do zrobienia rzeczy, której nie chce zrobić, bo jest ona zła lub szkodzi jego zdrowiu;
 • uczeń wie, że trenowanie powiedzenia NIE na warsztatach to tworzenie klimatu uznawania, że jest właściwe powiedzenie tego słowa w sytuacji, w której kolega lub nieznajomy chce Cię wciągnąć w coś czego nie chcesz;
 • uczeń potrafi dyskutować na temat dlaczego należy odmawiać;
 • uczeń wie co to jest dobre samopoczucie;
 • uczeń potrafi porozumiewać się i komunikować z otoczeniem
 • liczba uczniów biorących aktywny udział na zajęciach;
 • ilość uczniów biorących udział w scenkach sytuacyjnych;
 • jakość i ilość wypracowanych materiałów na zajęciach warsztatowych;
 • ewaluacja zajęć po zakończeniu drugich warsztatów
 
3. Zdolność samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla własnego zdrowia i zdrowia innych ludzi poprzez:
 • pokazanie uczniom wartości zdrowia;
 • zapoznanie ich ze zdrowym stylem życia;
 • przekonanie uczestników zajęć, że warto "inwestować" w swoje zdrowie;
 • umacnianie poczucia własnej wartości, uczenie radzenia sobie ze stresem i z przykrymi emocjami
 • uczeń wie, że zdrowie i dobre życie to robienie dobrego użytku ze swoich możliwości;
 • uczeń umie współżyć z innymi ludźmi;
 • rozumie, że dobre traktowanie siebie to także pozytywne myślenie o sobie;
 • uczeń potrafi radzić sobie z własnymi uczuciami;
 • uczeń wie, że ma być przyjacielem dla siebie, samoakceptacja własnej osoby;
 • uczeń umie życzliwie traktować innych ludzi;
 • zna listę umiejętności ważnych w kontaktach z innymi ludźmi
 • liczba uczniów biorących udział w zajęciach;
 • wypracowane materiały:
  1. lista czynników wywołujących stres;
  2. lista pod hasłem "pozytywnego myślenia o sobie";
  3. lista "umiejętności ważnych w kontaktach z ludźmi"
 • ewaluacja zajęć po trzecich warsztatach
 

Komentarz po realizacji programu "Ludzie wokół mnie" dla II etapu edukacyjnego - szkoła podstawowa

Program jest zgodny z założeniami PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie.

W roku szkolnym 2000/2001 program ten został zrealizowany w formie warsztatów. Jak wynika z ewaluacji zajęć warsztatowych dokonanych przez uczniów to:

 • 82% - było bardzo zadowolonych z zajęć;
 • 18% - było zadowolonych z zajęć
 • 0% - zajęcia nie podobały się

Najbardziej uczestnicy zajęć byli zadowoleni z metod i form pracy, a były to: praca w małych grupach, burza mózgów odgrywanie ról i scenek sytuacyjnych, dyskusja oraz elementy metody aktywności kreatywnej. Rodzice zainteresowanych klas byli poinformowani o realizacji programu ich opinia była pozytywna.

Moje osobiste uwagi są zadawalające. W przyszłości więcej godzin przeznaczyłabym na realizację tego programu. Uczniowie w tym programie znaleźli wiele interesujących i pożytecznych treści - między innymi:

 1. jakie są najważniejsze przeszkody i pułapki na drodze do poszukiwania szczęścia;
 2. człowiek, bez względu na, to ile ma lat nie powinien rezygnować z własnej autonomii;
 3. zdrowie to zdolność realizacji pozytywnych możliwości, które tworzy życie, natura człowieka.

Literatura

 1. Gordon T. "Wychowanie bez porażek", PAX , Warszawa 1991 r.;
 2. Program profilaktyczny dla młodzieży "Jak żyć z ludźmi", (umiejętności interpersonalne) MEN - Warszawa 1989;
 3. Środowiskowy program wychowania zdrowotnego w szkole pod redakcją M.Charzyńskiej-Gula, Lublin 1997 r.;
 4. Merril H. "Jak radzić sobie z emocjami, które przyprawiają o ból głowy".;
 5. Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków - program profilaktyki, PARPA - 1994.;
 6. Notatki ze szkoleń, super wizji.

Korzystając z powyższych lektur starałam się modyfikować i udoskonalić program tak aby go dostosować do warunków występujących w szkole i możliwości uczniów klas IV - VI.

Opracowanie: mgr Halina Boguta
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4727


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 1Ilość głosów: 3

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.