Katalog

Ewa Katarzyna Wiśniewska
Przedsiębiorczość, Sprawdziany i testy

Test kontrolny - rynek pracy

- n +

Test kontrolny - rynek pracy

1. Podaj, okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny, jeżeli:
a) wynosi 3 miesiące.................................
b) nie przekracza 2 tygodni.......................

2. Czy może nastąpić rozwiązanie umowy o pracę bez winy pracownika, jeżeli był on zatrudniony u danego pracodawcy 5 miesięcy, a przebywa na zwolnieniu lekarskim 10 tygodni?
....................................
3. W ciągu ilu dni pracodawca powinien potwierdzić pracownikowi na piśmie rodzaj umowy i jej warunki?
a) 5 dni,
b) 7 dni,
c) 14 dni.

4. Uzupełnij tekst:
Pan Nowak przepracował w firmie OMIX 8 lat, a jego syn Jan 7 miesięcy. Na skutek trudności ekonomicznych zakład musiał dokonać redukcji stanowisk. Pan Nowak zatrudniony na czas nieokreślony otrzymał................. okres wypowiedzenia. Jego syn Jan pracujący na ten sam rodzaj umowy....................

5. Do jakiego wieku dziecka przysługuje rodzicom tzw. "opieka" płatna nad dzieckiem:
a) 10
b) 12
c) 14
d) 16
e) 18

6. Która z wymienionych umów uznawana jest za tzw. umowę na stałe
a) umowa zlecenie
b) umowa agencyjna
c) umowa na czas określony
d) umowa na czas nie określony

7. Który sposób rozwiązywania umowy o pracę jest najbardziej korzystny dla pracownika:
a) za wypowiedzeniem przez pracownika
b) z dniem wykonania pracy
c) bez wypowiedzenia
d) za porozumieniem stron

8. Zgodnie z kodeksem pracy czas pracy nie powinien:
a) przekraczać 8 godz. na dobę i 40 godz. tygodniowo
b) przekraczać 10 godz. na dobę i 50 godz. tygodniowo
c) przekraczać 12 godz. na dobę i 50 godz. tygodniowo
 

Opracowanie: Ewa Wiśniewska

Wyświetleń: 9509


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.