Katalog

Barbara Bobińska
Informatyka, Konspekty

Bezpieczeństwo na drodze - konspekt lekcji

- n +

Bezpieczeństwo na drodze

Technika -45min

Cele dydaktyczne:
- utrwalenie wiadomości o znakach drogowych
- utrwalenie wiadomości o przepisach ruchu drogowego
- przygotowanie do uzyskania karty rowerowej
- poznanie możliwości Internetu

Cele wychowawcze:
- kształtowanie prawidłowych zachowań na drodze
- troska o bezpieczeństwo swoje i innych
- wdrażanie do rozsądnego korzystania z komputera i Internetu


Metody: pogadanka, pokaz, ćwiczenia w grupach

Formy: ćwiczenia w grupach

Środki dydaktyczne komputery, Internet (wykorzystanie serwisu edukacyjnego dla uczniów - www.eduseek.ids.pl)

Tok lekcji:
Pogadanka na temat prawidłowego zachowania się na drodze i zagrożeń wynikających z nieznajomości przepisów ruchu drogowego.

Uruchomienie komputerów, połączenie się z serwisem edukacyjnym www.eduseek.ids.pl,
wybranie hasła "Testy z ruch drogowego" - pomoc nauczyciela.
Wyjaśnienie na czym polega rozwiązywanie testów.
Uczniowie rozwiązują testy, nauczyciel kontroluje pracę uczniów
Analiza popełnionych błędów.
Podsumowanie zajęć - ocena zespołów, refleksje uczniów nad tego typu zajęciami.
 

Opracowanie: Barbara Bobińska

Wyświetleń: 4452


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.