AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aleksandra Rachfalska
Edukacja czytelnicza, Konkursy

Czy znasz twórczość Hanny Ożogowskiej - konkurs czytelniczy dla klas IV-VI

- n +

Czy znasz twórczość Hanny Ożogowskiej-konkurs czytelniczy dla klas IV - VI

R e g u l a m i n  k o n k u r s u:

1) Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej.
2) Uczniowie wybierają pytania za 1 punkt (od 1 do 70).
3) Po 5 rundach odpowiedzi (za 1 punkt) jest wyłaniane 5 osób, które będą walczyć o I miejsce, wybierając 3 pytania za 1 punkt i 1pytanie za 2 punkty. W przypadku błędnej odpowiedzi odejmuje się taką liczbę punktów, za jaką było pytanie (- 1 pkt., -2 pkt.)
4) O kolejności zdobytych miejsc decyduje liczba punktów.
5) Zwycięzcy otrzymują nagrody książkowe, a ich nazwiska zostaną umieszczone w gablotce biblioteki.
6) Pytania opracowano na podstawie następujących książek:
- "Chłopak na opak" ;
- "Dziewczyna i chłopak, czyli heca na czternaście fajerek" ;
- "Przygody Scyzoryka" ;
- "Raz, gdy chciałem być szlachetny" ;
- "Ucho od śledzia" ;
- "Tajemnica zielonej pieczęci" ;
- "Za minutę pierwsza miłość"
- "Złota kula" .

P y t a n i a  z a  1  p u n k t:

1. Podaj imię i nazwisko głównego bohatera książki "Chłopak na opak" .
(Jacek Czarnecki)
2. Kto wzniecił pożar w piwnicy i dlaczego w książce "Złota kula" ?
(Paweł i Olek, ponieważ miał być tam pojedynek na trzymanie dłoni w ogniu między Bronkiem a Bolkiem)
3. Skąd i dlaczego przyjechał do Warszawy Michał Kowalski w książce "Ucho od śledzia" ?
(przyjechał do wujka z Łodzi, ponieważ nie potrafił porozumieć się z ojczymem)
4. Dlaczego Stefan Żórawiec musiał przepraszać nauczycielkę języka polskiego?
(wkopał piłkę do jej mieszkania i zbił pamiątkę po jej pradziadku)
5. Co oznaczała nazwa STO w książce "Tajemnica zielonej pieczęci" ?
(Stowarzyszenie Trzech Osądzonych)
6. Jaki skarb znalazł Scyzoryk z kolegą na wsi?
(niewypał)
7. Jaką książkę otrzymał Stefan Żórawiec od kierownika szkoły? ( "Zasady pisowni polskiej" )
8. Kto był pierwszą miłością Irki Gołąbkówny w książce "Za minutę pierwsza miłość" ?
(Kostek Przegoń)
9. Czego nie lubił robić chłopak na opak?
(myć się)
10. Gdzie dzieci nie mogły chodzić w książce "Złota kula" ?
(na Piaskowe Doły)
11. Jaki cel miało STO w książce "Tajemnica zielonej pieczęci" ?
(zdobycie dobrej opinii w oczach klasy)
12. Jaka była różnica wieku między Tosią a Tomkiem Jastrzębskimi?
(10 miesięcy)
13. Co było nagrodą dla najlepszego ucznia w książce "Tajemnica zielonej pieczęci" ?
(rower)
14. W jaki sposób Paweł oddał mamie pieniądze za cyrk w książce "Złota kula" ?
(zapracował roznosząc mleko)
15. Skąd do Warszawy przyjechała Agnieszka - bohaterka książki "Ucho od śledzia" ?
(z Radomia)
16. Co robił w pokoju nauczycielskim "chłopak na opak" ? (podsłuchiwał czy nauczyciele ustalają, że na końcu roku szkolnego nie będzie ocen niedostatecznych)
17. Na co chorowała Tosia?
(tyfus)
18. Dlaczego Jaga Sieczko w książce "Za minutę pierwsza miłość" powtarzała klasę?
(zakochała się w nauczycielu w-f, nie uczyła się, tylko trenowała)
19. Dlaczego "chłopaka na opak" prześladował pech "? (ponieważ każdy pomysł szybko realizował, nie przemyślawszy go)
20. Z jakiego przedmiotu miał poprawkę Tomek Jastrzębski?
(z historii)
21. Kim w przyszłości chciała zostać Agnieszka - bohaterka książki" Ucho od śledzia "?
(nauczycielką)
22. Czego bała się Tosia Jastrzębska?
(psów, ciemnego strychu, upadku z konia, wspinaczki po drzewach, łapania raków, glist i pijawek)
23. Jakie hasło miało być wywieszone w klasie VIB na zlecenie Sewerka w książce " Tajemnica zielonej pieczęci "?
(W naszej klasie dwój nie będzie tylko same piątki)
24. Kim był Alba w książce" Za minutę pierwsza miłość "?
(uciekinierem z Domu Dziecka)
25. Dlaczego Zulka nie chciała iść do I klasy w książce" Złota kula "?
(nastraszył ją brat, że w szkole biją po rękach)
26. Po co Wacek Bigoszewski chodził do kierownika szkoły w książce" Za minutę pierwsza miłość "?
(o zmianę nauczyciela matematyki)
27. Z czego była zrobiona złota kula?
(z bursztynu)
28. Co wzorowa klasa VIII zgotowała swojej wychowawczyni w książce" Za minutę pierwsza miłość "?
(chłopcy postanowili zapuścić włosy)
29. Z jakim przedmiotem radził sobie, a z jakim miał kłopoty Michał Kowalski - bohater książki" Ucho od śledzia?
(był dobry z matematyki, kłopotów przysparzał mu język polski)
30. Jakie przezwisko nosiła nauczycielka języka polskiego w książce "Tajemnica zielonej pieczęci" ?
(Gramatyka)
31. Ile dzieci miała ciocia Isia w książce "Dziewczyna i chłopak" ?
(4)
32. Jakie uszy miał Marcin Bigoszewski i kto się z niego naśmiewał w książce "Za minutę pierwsza miłość" ?
(odstające- Ewa Jagodzianka)
33. Dlaczego Michał- bohater książki "Ucho od śledzia sam spędzał święta? (wujek wyjechał do Czechosłowacji, zaś matka bała się go zaprosić z uwagi na ojczyma)
34. Jak nazywano klasy a, b, c w" Tajemnicy zielonej pieczęci "po zmianie wprowadzonej przez trójkę kolegów przeniesionych z klasy a do b?
(a - aktywiści, b - bojowi, c - cudowni)
35. Z jakiej książki pochodzą słowa;" cud + miód + ryba + kit "?
(" Ucho od śledzia ")
36. Jaki napis na ścianie łazienki zrobił" chłopak na opak "
(częste mycie skraca życie)
37. Co spowodowało zmianę zachowania pana Brodzkiego w książce" Tajemnica zielonej pieczęci "?
(wypadek jego córki - Aliny)
38. Co zrobili Wichan i Wieczorek w książce" Ucho od śledzia "?
(podpalili drzewo i wyłudzali pieniądze)
39. Co stało się ze świadectwem z klasy I Scyzoryka?
(zmoczyło się i spadło na podłogę)
40. Co stało się z szydełkiem mamy Marcina w książce" Za minutę pierwsza miłość "?
(ukruszyło się)
41. Dlaczego Stefan Żórawiec został wraz z trzema kolegami przeniesiony do równoległej klasy?
(aby wyrównać liczbę chłopców i dziewcząt w obu klasach)
42. Ile dzieci miała wuj Stefan w książce" Dziewczyna i chłopak "?
(2)
43. Co stało się z myszkami w książce" Ucho od śledzia "?
(znaleziono je po pewnym czasie za tapczanem)
44. Co zakłóciło odpowiedź z historii Kostka Przegonia w książce" Za minutę pierwsza miłość "?
(inwazja mrówek)
45. Co stało się z kawką Kasią w książce" Tajemnica zielonej pieczęci "?
(Sewerek przywiązał do jej szyi sznurek i kawka udusiła się)
46. Kim opiekował się chłopak na opak? (Jasiem Zwolińskim z klasy II)
47. Co głosił napis na ścianie domu Stefana Żórawca w książce" Tajemnica zielonej pieczęci "?
(" Elżbieta jest w dechę ")
48. Dlaczego przyjaźń Michała i Witka - bohaterów książki" Ucho od śledzia "- została zachwiana?
(Michał chciał kupić tylko dla siebie Pieczarę Przyjaciół)
49. O czym z Tosią przebraną za Tomka rozmawiały córki inżyniera Kulika?
(o modzie)
50. Dlaczego bliźniacy w książce" Złota kula "byli starsi od reszty klasy?
(w dzieciństwie bardzo chorowali)
51. W co bawiły się dzieci z Tomkiem przebranym za Tosię?
(w indian)
52. Dlaczego Stefan Żórawiec pisał dziennik? (prosił go o to kierownik szkoły)
53. Jakiego psa miał Scyzoryk?
' (namalowanego szpica)
54. W jaki sposób" chłopak na opak "poprawił ocenę z języka polskiego?
(poprawił ocenę w dzienniku)
55. Co stało się z ojcem Agnieszki Panasewicz -- bohaterki książki" Ucho od śledzia "? (z powodu fałszywego oskarżenia zmarł na zawał)
56. Do kogo zdaniem Irki był podobny Marcin z książki" Za minutę pierwsza miłość "?
(do Stasia Tarnowskiego - bohatera" W pustyni i w puszczy ")
57. Podaj pseudonim Tomka Jastrzębskiego, jakiego używał podczas indiańskich zabaw. (" Biała Sowa ")
58. Dlaczego Michał Kowalski zemdlał? (toczył zbyt ciężkie taczki)
59. Jak nazywało się stowarzyszenie chuliganów w książce" Tajemnica zielonej pieczęci "? (Związek Napoleonów)
60. Jak mieli na imię bliźniacy w książce" Złota kula "
(Bolek i Olek)
61. Dlaczego Tosia Jastrzębska nie wytrwała w stroju męskim? (chcieli obciąć jej włosy)
62. Dlaczego Michał Kowalski miał wypadek w łazience w książce" Ucho od śledzia "? (nastąpił wybuch gazu)
63. Jak Tomka Jastrzębskiego nazywali warszawscy koledzy? (Szydełko)
64. Jaki był sposób na dobre oceny w książce" Chłopak na opak "? (trzymanie kciuków)
65. Dlaczego zdaniem bohatera książki" Raz gdy chciałem być szlachetny " najważniejsza w domu była łazienka?
(można się tam schować przed gniewem ojca za oceny niedostateczne)
66. Jak naprawdę nazywał się Scyzoryk?
(Czarek Fabiański)
67. Do czego słabość miał Kostek Przegoń w książce" Za minutę pierwsza miłość "?
(do psów)
68. Jak wyglądał klaser Witka Piotrowskiego - bohatera książki" Ucho od śledzia "? (nalepki z pudełek od zapałek, które zbierał, były przyklejone na drzwiach bieliźniarki)
69. Co stało się ze złotą kulą?
(pękła na pół)
70. Za co miała zapłacić podatek mama Kostka Przegonia z książki" Za minutę pierwsza miłość "?
(za psa, którego nie było)

P y t a n i a  z a  2  p u n k t y:


1. O kim mowa;" Ten chłopak pewnie po pierwszym mężu. Zdrowy, rozrośnięty, niepodobny do zabiedzonej może chorobą, może losem matki "?
(o Michale Kowalskim)
2. O kim mowa:" Ojciec, chociaż też uwielbiany przez córkę i syna, najtroskliwszy ojciec wymaga absolutnego podporządkowania się jego woli. Jest despotą, a do tego raptusem, w gorącej wozie kąpanym... "?
(ojciec Tosi i Tomka Jastrzębskich)
3. O kim mowa:" Wysoki, szczupły, zgrabny i zręczny, budził zaufanie prostym, otwartym spojrzeniem, świeżą cerą dziewczyńskim, ku własnej rozpaczy rumieńcem. Nie miał filmowej urody, a jednak był w jakiś sposób ładny, z najbanalniejszą ciemnoblond czupryną i równie banalnymi szarymi oczami (...), coś w tej twarzy biło czystością, pogodą, humorem "?
(Tomek Jastrzębski)
4. O kim mowa:" ...z długimi rzęsami jak nikt!(...) ma fiołkowe oczy.
(Irka Gołąbkówna)
5. O kim mowa: "... ma włosy bardzo jasne i miękkie. Nosi grzywkę, bo jego mama tak lubi. Prawej strony nad okiem ma szramę. Dwa lata temu spadł ze schodów i rozciął sobie czoło. Zagoiło się, ale ślad został." ?
(o Bronku z książki "Złota kula" )
 

Opracowanie: Aleksandra Rachfalska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3790


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.11Ilość głosów: 9

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.