AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aleksandra Słowikowska
Ekologia, Program nauczania

Autorski program ekologiczny

- n +

Autorski program ekologiczny

Spis treści

Wstęp

1. Ogólna charakterystyka programu
2. Użytkownicy programu
3. Cel główny programu
4. Cele szczegółowe
5. Treści programowe i formy realizacji programu
6. Procedury osiągania celów
7. Zamierzone efekty
8. Proponowane metody ewaluacji

WSTĘP

Problemy dewastacji środowiska i konieczności jego ochrony stanowią ważny problem współczesnego świata. Powinny one zwracać uwagę wszystkich ludzi, a w szczególności młodych, u których powinno się wyrabiać poczucie odpowiedzialności za środowisko, w którym żyją. Młodzi ludzie to "podatny grunt" na kształtowanie pozytywnych postaw. To oni w przyszłości będą decydować o wielu sprawach i to im powinno się zwracać uwagę na wiele błędów popełnianych w dzisiejszym świecie, błędów, które mogą zaważyć na przyszłych losach pokoleń. Powinniśmy żyć w czystym i zdrowym środowisku, a przez kształto- wanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko możemy to osiągnąć. Człowiek w porę zorientował się jak dalece posunął się w ingerencję w środowisko i czym ta ingerencja grozi. Są ludzie, którzy zdają sobie z tego sprawę, ale wiele ludzi lekceważy to i czyni wiele zła. Należy zwrócić uwagę na ich błędy, uwrażliwić młode pokolenia, rozpowszechniać problemy ekologiczne, uczyć odpowiedzialnego zachowania, wskazywać pozytywne i negatywne zachowania ludzi w kontaktach z przyrodą. Należy uwrażliwiać młodych ludzi na piękno przyrody i wzbudzać u nich poczucie odpowiedzialności. Problem ten w swoich założeniach ma na celu uzmysłowić uczniom istotę i rangę tych problemów.

1. Ogólna charakterystyka programu

Program ekologiczny uwzględnia elementy edukacji ekologicznej. Realizując program można uczynić dużo dobrego dla środowiska, a przez to dla człowieka, który bez przyrody nie może żyć. Zanieczyszczone środowisko wpływa negatywnie na zdrowie człowieka. Dawniej człowiek miał znacznie mniejszy wpływ na przyrodę. Przyroda była wówczas niezwykle bogata, a na Ziemi żyło znacznie więcej roślin i zwierząt. Obecnie z roku na rok przyroda ubożeje. Wiele gatunków roślin i zwierząt wyginęło. Zatrucie jednego składnika środowiska przyrodniczego powoduje zatrucie lub zniszczenie pozostałych. Postęp techniki, rozwój przemysłu, nowoczesne miasta są zdobyczami, z których ludzkość z pewnością nie zrezygnuje, choćby ze względu na wygodę życia. Dlatego przeprowadzenie zmian zgodnych z wymogami ochrony środowiska, choć trudne jest konieczne. I dlatego ważne jest, aby te problemy wpajać i uzmysławiać już dzieciom i uwrażliwiać je. Przyroda nie jest w stanie poradzić sobie sama z tak wielką liczbą zanieczyszczeń.

2. Użytkownicy programu

Użytkownikami programu mogą być opiekunowie szkolnych kół LOP, nauczyciele przyrody i biologii, jak również nauczyciele - wychowawcy począwszy od nauczania zintegrowanego przez II etap edukacyjny, gimnazjum, a także szkoły ponadgimnazjalne. Program może być szczególnie użyteczny przy realizacji edukacji ekologicznej.

3. Cel ogólny programu

Głównym celem programu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko. Należy uwrażliwiać młodych ludzi na piękno przyrody, na znaczenie czystego środowiska dla ich zdrowia oraz uzmysłowić im, iż sami mogą przyczynić się do zmniejszenia dewastacji środowiska.

4. Cele szczegółowe.

- zainteresowanie uczniów pięknem przyrody
- wyrobienie nawyków dbałości o otoczenie
- umiejętność obserwacji otaczającego środowiska
- rozpowszechnianie problemów ekologicznych
- zdobywanie wiedzy o przyrodzie
- uwrażliwienie uczniów na los zwierząt w okresie zimy
- dostrzeganie piękna przyrody
- umiejętność upiększania najbliższego otoczenia
- kształcenie spostrzegawczości i innych cech dobrego przyrodnika
- poznanie form ochrony przyrody
- umiejętność odpowiedzialnego zachowania się w terenie
- zwrócenie uwagi na niewłaściwe zachowania się niektórych ludzi na obszarach chronionych, w lasach, itp...
- zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa czyhające na uczniów w okresie wakacji i poznanie zachowań pozwalających się przed nimi uchronić
- wskazywanie pozytywnych i negatywnych zachowań ludzi w kontaktach z przy rodą

5. Treści programowe i formy realizacji programu
 Treści programowe  Formy realizacji
1.Ustalenie ekologicznego regulaminu szkoły. Nie śmiecić na terenie szkoły!
2. Oszczędzać energię elektryczną wyłączając zbędne oświetlenie!
3. Upiększać tereny szkolne zielenią!
4. W miarę możliwości segregować odpady!
5. Nie marnować zasobów naturalnych takich jak woda i żywność!
6. Uznać szkołę za teren tylko dla niepalą cych
2.Odzyskiwanie surowców wtórnych. 1. Zbiórka makulatury.
2. Zbiórka baterii.
3.Troska o otoczenie szkoły. 1. Pielęgnacja roślin doniczkowych w klasach i na korytarzach.
2. Opieka nad ogródkiem szkolnym.
3. Akcje porządkowe.
4.Propagowanie haseł ekologicznych. 1. Przygotowywanie artykułów, haseł, fotografii, do gazetki szkolnej.
2. Przygotowywanie okolicznościowych gazetek ściennych.
3. Gazetki w kąciku LOP.
5.Udział w programie edukacyjnym "Bocian" 1. Obserwacja gniazd bocianów i ich żerowisk.
2. Obchody Dnia Bociana.
3. Sprawozdania dla Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody "Pro Natura" .
6.Zorganizowanie działalności "Zielonych Patroli" . 1. Akcje "Zielonych Patroli" .
2.Sprawozdania z działalności "Zielonych Patroli"
3.Udział w projektach ekologicznych.
7.Odchody świąt ekologicznych, np. Dnia Ziemi. 1. Akademie.
2. Turnieje.
3. Akcje ekologiczne.
4. Gazetki ścienne.
5. Informacje w gazetce szkolnej.
8.Zdobywanie wiedzy o przyrodzie. 1. Udział w konkursach.
2. Czytanie czasopism o tematyce przyrodniczej.
3. Oglądanie programów ekologicznych.
4. Pogadanki.
5. Współpraca z biblioteką.
9.Troska o zwierzęta w okresie zimy. 1. Zbiór karmy na zimę.
2. Przygotowywanie karmników.
3. Dokarmianie ptaków.
4. "Choinka leśna" -wycieczki z karmą dla zwierząt do lasu.
10. Obserwacje przyrodnicze. 1. Wycieczki przyrodnicze celem obserwacji zmian w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku.
2. Poznawanie gatunków roślin i zwierząt (ze zwróceniem uwagi na gatunki chronione).
3. Poznawanie siedlisk.
4. Obserwacje ptaków przy karmnikach.
5. Obserwacje gniazd bocianów.
11. Udział w konkursach ekologicznych. 1. Konkursy o tematyce przyrodniczej w gazetce szkolnej.
2. Konkursy wiedzy o przyczynach dewastacji środowiska i sposobach jego ochrony.
3. Turnieje.
4. Konkursy plastyczne.
12. Działalność prozdrowotna. 1.Zwracanie uwagi na niebezpieczeństwa pomyłek w okresie grzybobrania.
2.Niebezpieczeństwa czyhające w terenie na uczniów w okresie wakacji - pogadanki, gazetki.

 
6.Procedury osiągania celów.

Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymają dyplomy za aktywną działalność na rzecz ochrony środowiska. W gazetce szkolnej wyróżni się uczniów biorących udział w różnych akcjach ekologicznych. Za udział w konkursach ekologicznych przewiduje się nagrody rzeczowe. Jednak działania nauczyciela powinny zmierzać do tego, aby uczniowie zrozumieli, iż poprzez swoją działalność przyczynią się do zmniejszenia dewastacji środowiska, co jest bardzo ważne dla zdrowie człowieka. Uczniom powinno się wpajać, że wszystko co robią dobrego dla przyrody, robią dla swojego dobra i z myślą o swojej przyszłości. Należy im uzmysławiać, że w przyszłości będą żyć w czystym i zdrowym środowisku, jeśli teraz o niego zadbają. Wszelkie działania powinny zmierzać do tego, aby budzić w nich poczucie odpowiedzialności za otaczającą ich przyrodę. Uczniowie nie powinni dążyć do zdobycia nagrody czy dyplomu lecz pracować dla swojego przyszłego dobra, jakim jest czyste i zdrowe środowisko. Uczniowie powinni rozumieć cel takiej bezinteresownej w tym momencie, a jakże dla nich ważnej działalności.

7.Zamierzone efekty

Uczniowie rozumieją istotę i rangę problemu. Wiedzą, że to, jak będą postępować może przyczynić się do albo do dalszej dewastacji środowiska albo do poprawy jego stanu. Poczują się odpowiedzialni i będą reagować na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania się innych w stosunku do przyrody- będą troszczyć się o najbliższe otoczenie.

8. Proponowane metody ewaluacji programu.

Jedną z metod ewaluacji może być diagnoza postaw w oparciu o obserwację zachowań uczniów w określonej, wywołanej przez sprawdzającego sytuacji (symulowanie sytuacji) Inną metodą może być ankieta kierowana do uczniów "Co zrobisz, gdy............." , "Jak zachowasz się, gdy........." , "Co sądzisz o................." . Ewaluację programu można zrobić również przy pomocy analizy SWOT- badanie mocnych i słabych stron programu.

Opracowanie: MGR ALEKSANDRA SŁOWIKOWSKA

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 9579


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 1Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.