Katalog

Barbara Janczura
Edukacja czytelnicza, Różne

Praca z uczniem zdolnym - analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w bibliotece szkolnej

- n +

Praca z uczniem zdolnym

Analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w bibliotece szkolnej.

IDENTYFIKACJA PROBLEMU:

Problem dotyczy pracy z uczennicą wybitnie zdolną, o szerokich zainteresowaniach i potrzebach czytelniczych, wychodzących ponad wymogi programowe.

GENEZA I DYNAMIKA PROBLEMU:

W Zespole Szkół w Lubaczowie najbardziej obleganym oddziałem jest profil ekonomiczny. Uczniowie wybierający ten profil kształcenia to młodzież o szerokich zainteresowaniach i potrzebach czytelniczych.

Do klasy pierwszej zaczęła uczęszczać uczennica, o której można powiedzieć - bardzo dobra (stypendium naukowe MEN). Na jej prośbę Podkarpacki Kurator Oświaty wydał pozwolenie na uczestnictwo uczennicy w próbnej maturze, podczas której otrzymała najwyższą ocenę. Decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty przyznano jej możliwość nauki indywidualnym tokiem.

Podczas pierwszych spotkań z Kingą (uczennicą o której tu mowa) zauważyłam, że jest to uczennica o szerokich zainteresowaniach czytelniczych. Ma bardzo bogate słownictwo, wykazuje zdolność wnikliwej obserwacji, ma niezwykłą wyobraźnię, różne i liczne hobby. To pogodna, wesoła, lubiana przez klasę uczennica (mimo, iż uczniowie nie lubią prymusów w swoim otoczeniu).

OPIS ZJAWISKA:

Podczas rozmów z wychowawcą klasy, zwróciłam uwagę na częste odwiedziny Kingi w bibliotece. Dowiedziałam się, że osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, zarówno z przedmiotów ogólnych jak i ścisłych. Biegle włada dwoma językami, brała udział w międzynarodowym egzaminie cambridge, zajmując jedno z pierwszych miejsc.

Ma również szerokie zainteresowania edukacją teatralną, bierze udział w konkursach recytatorskich, festiwalach. Pracuje jako wolontariuszka w placówce Caritas.

Uczennica zwierzyła mi się, że ma już pierwsze doświadczenia na polu pisarskim . Jej pierwsze wiersze publikowane są na łamach czasopism, próbuje swych sił w pisaniu książki, która oceniona została pozytywnie i przyjęta zostanie do druku .

Jednym słowem zainteresowania uczennicy wypływały poza wymogi programowe, do dalszego samokształcenia się potrzebowała bogatej, dodatkowej literatury.

Ponieważ Kinga przyszła do naszej szkoły już z ukształtowanymi zainteresowaniami i potrzebami, z chęcią uczenia się i osiągania jak najlepszych wyników, postanowiłam jej pomóc. Oprócz typowych działań takich jak: udzielanie bezpośredniej pomocy w poszukiwaniu literatury na dany temat, proponowania literatury dodatkowej, kształcenie umiejętności w zakresie samodzielnego poszukiwania informacji i potrzebnej bibliografii, zapewnienie szerokiego dostępu do księgozbioru biblioteki szkolnej oraz innych współpracującymi z nami bibliotek na terenie miasta, postanowiłam pomóc uczennicy w inny jeszcze sposób .

Po konsultacji z Kingą, jej matką i dyrekcją szkoły zwróciłam się do Szkół Zjednoczonego Świata przy Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie z prośbą o przeanalizowanie charakterystyki uczennicy, którą sporządziłam i dołączyłam do dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczennicy i jej rozległe zainteresowania i prace na rzecz społeczności lokalnej. Okazało się, że Kinga spełnia wszystkie wymogi jakie stawia organizacja Szkół Zjednoczonego Świata. Rozpoczęła się dla nas dodatkowa praca polegająca na wyszukiwaniu materiałów niezbędnych do przygotowania się do egzaminów kwalifikacyjnych.

Wszystkie trzy etapy weryfikacji kandydatów ubiegających się o stypendium przeszła pomyślnie, a ostateczne rozmowy kwalifikacyjne zakończyły się sukcesem .

SPODZIEWANE EFEKTY - PROGNOZY:

PROGNOZA NEGATYWNA: całkowicie wykluczyłam prognozę negatywną.

PROGNOZA POZYTYWNA: dobra orientacja w księgozbiorze biblioteki, umiejętność praktycznego korzystania ze szkolnego warsztatu informacyjno- bibliograficznego , nabycie umiejętności w zakresie tworzenia opisów bibliograficznych, przypisów i tworzenia bibliografii załącznikowej, umiejętność wykorzystania multimediów i stron internetowych do samokształcenie, a co najważniejsze - przejście przez wszystkie etapy weryfikacji i otrzymanie szansy na stypendium i możliwość kontynuowania nauki w innym kraju.

EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ:

Dzięki wspaniałomyślności naszych licznych sponsorów, tej wybitnie zdolnej uczennicy mogłam zaoferować najnowsze, wspaniałe pozycje z literatury, historii, kultury i sztuki, języków obcych, czyli z tych wszystkich działów, którymi interesowała się Kinga.

Bardzo szybko poznała księgozbiór naszej szkolnej biblioteki. Sięgała po każdą nową pozycję, która pojawiła się w bibliotece, a książką, która ją szczególnie zainteresowała, potrafiła zaciekawić swoich rówieśników, a znakomita orientacja w zbiorach pozwalała na wskazanie rówieśnikom książek wartych uwagi i zapoznania się z nimi.

Doskonale opanowała umiejętność samodzielnego posługiwania się katalogiem i kartotekami, co w znacznym stopniu ułatwiało jej poszukiwanie potrzebnych materiałów samodzielnego dużych bibliotekach.

Ponieważ Kinga często brała udział w licznych konkursach i olimpiadach starałam się na czas dostarczyć jej zalecaną literaturę, z której korzystała i która potrafiła w umiejętny sposób wykorzystać. Podobnie było z tekstami poetyckimi i dramatycznymi, które Kinga potrzebowała, uczestnicząc w warsztatach poezji i prozy organizowanych na terenie naszego województwa.

Jej stała potrzeba doskonalenia języków obcych sprawiła, że musiałam starać się o bogatą literaturę w tych językach, po którą uczennica bardzo często sięgała.

REZULTATY DZIAŁAŃ:

Przygotowałam uczennicę do studiowania, do umiejętnego posługiwania się warsztatem informacyjnym, do poszukiwania potrzebnej literatury i informacji. Uczennica nie ma problemów z wyszukaniem potrzebnych jej materiałów do studiowania, umiejętnie, niczym prawdziwy koneser "surfuje" po katalogach dużych bibliotek w poszukiwaniu materiałów którymi jest zainteresowana.

A co najważniejsze - uczennica odniosła sukces. Pozytywnie przeszła przez wszystkie etapy rozmów kwalifikacyjnych i jako jedna z niewielu otrzymała stypendium i prawo dalszej nauki w United World College of India.

Wszystko to, czego nauczyła się w szkolnej bibliotece, w nowym kraju bardzo jej się przydało. I wprawdzie panują tam inne obyczaje, to jednak wszędzie są biblioteki, a umiejętność sprawnego wyszukiwania potrzebnej informacji jest mile widziana i daje jak najlepsze świadectwo o osobie, która ją poszukuje.

W jednym z wywiadów Kinga powiedziała:

"... Życie człowieka wypełnione jest wieloma momentami, które skłaniają nas do wspomnień. I wie Pani - teraz wiem jedno - nasza biblioteka szkolna to miejsce gdzie setki młodzieży znalazło opiekę, a ja - ja oprócz tej opieki znalazłam tam również zrozumienie, życzliwość, troskę i otwarte serce. I za to jestem ogromnie wdzięczna Pani bibliotekarce.... obecni wychowankowie i Ci, którzy jak i ja opuścili już szkolne mury, którzy dzięki Pani bibliotekarce otrzymali możliwość pobierania nauki w innych krajach, świadczą o Jej sukcesie pedagogicznym..." i dodaje jeszcze "... a ilekroć wracam w rodzinne strony, pierwsze swe kroki kieruję tam, do szkoły, do biblioteki i wie Pani co, za każdym razem raczą mnie tam jakąś nową książką, której nie mogę się oprzeć.... nie byłabym sobą, gdybym po nią nie sięgnęła...".
opracowała Barbara Janczura
nauczyciel bibliotekarz
Zespół Szkół Lubaczów
 

Opracowanie: Barbara Janczur

Wyświetleń: 4985


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.