Katalog

Dorota Dąbrowska, Alicja Mróz-Konopka
Język polski, Konkursy

Konkurs ortograficzny

- n +

Konkurs Ortograficzny

1. Podaj dziesięć wyrazów brzmiących identycznie, lecz pisanych różnie. (z wyjątkiem użycia małej lub wielkiej litery), typu: może - morze /ten przykład nie może być już podany/
2. Podaj piętnaście wyrazów, które znaczeniowo różni mała lub wielka litera.
3. Napisz wyrazy: w głąb, wszerz, wzdłuż, w poprzek, w podłuż, w dal, spośród,
w pośrodku, wpośród.
4. Użyj w zdaniach pojedynczych wyrazów: na raz i naraz, z razu i zrazu, spośród i z pośród podaj regułę rządzącą pisownią tych wyrazów
5. Jakie znasz zasady pisowni polskiej?
6. Napisz wyrazy: skrobi, szałwii, stułbi, hrabi, armii, filologii, Amelii ,Cecylii.
Jaka zasada rządzi tą pisownią?
7. Napisz zdania: Nie całkiem się spocił, choć biegł szybko nie opodal zwierzyńca. Niedaleko było, a jednak nie zdążył przyjść punktualnie i rozpocząć zajęcia w obskurnej klasie, do której mu się nie chciało chodzić.
8. Jak piszemy partykułę "nie" z przymiotnikami i przysłówkami?
9. Napisz zdania: Nie wierność, lecz zdrada przyniosła mu niesławę. Niestawienie się w terminie grozi karą grzywny lub niedopuszczeniem pojazdu do ruchu. Niesława jego długo w tej rodzinie trwała: zaś niewierność była niemal dziedziczna. Określ zasady rządzące pisownią partykuły "nie" z rzeczownikami.
10. Określ zasady pisowni partykuły "nie" z wyrazami obcymi, typu nie- Włoch, nie-Polak i podobne.
11. Podaj przykłady podziału wyrazów: podejrzany, pokrętło, nadobowiązkowy, rozpromieniony. Stosując poziome kreski przenieś podane wyrazy.
12. Jaka jest zasada pisowni przymiotników złożonych typu: biało-czarny, niebiesko- zielony, jasnoróżowy, północno-wschodni, południowopolski, południowomałopolski. Określ zasadę pisowni tego typu połączeń.
13. Napisz wyrazy: zhulał się, schlał się, schorowany teraz i zsiniały z ran leży. Określ zasadę pisania tych wyrazów.

 

Opracowanie: Alicja Mróz-Konopka, Dorota Dąbrowska

Wyświetleń: 6922


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.