Katalog

Renata Zawadzka
Edukacja czytelnicza, Różne

Sytuacja czytelnicza uczniów klas czwartych w Szkole Podstawowej w Brańsku

- n +

Sytuacja czytelnicza uczniów klas czwartych w szkole podstawowej w Brańsku (prelekcja dla rodziców)

Chciałabym państwu przekazać informacje o czytelnictwie uczniów klas czwartych.

Aby ustalić obecny poziom czytelnictwa czwartoklasistów przeprowadziłam ankietę pt. "Nasza biblioteka" (załącznik nr.1), mającą na celu przedstawienie zainteresowań czytelniczych uczniów klas czwartych. Oprócz tego wyciągnęłam wnioski z prowadzonej przeze mnie statystyki wypożyczeń.

Wnioski z ankiety przedstawiają się następująco:
Już po pierwszym pytaniu ankiety można stwierdzić, że biblioteka stanowi ważny element życia szkolnego, 89% uczniów chętnie odwiedza bibliotekę szkolną.

Jeśli chodzi o cele uczęszczania do biblioteki to, 90% badanych przychodzi do biblioteki wypożyczyć książki, natomiast 10% chce odpocząć, odrobić lekcje, poczytać czasopisma.

Dalsza analiza pozwala stwierdzić, że dzieci chętniej czytają książki (65% badanych), rzadziej sięgają po czasopisma (35% uczniów).

Na pytanie "Czy zawsze czytasz wypożyczone książki?" 49% uczniów odpowiedziało "tak", natomiast 51% uczniów odpowiedziało "nie zawsze do końca".

Dzieci chciałyby aby w bibliotece było więcej lektur (50% uczniów), bajek, opowiadań dla dzieci i młodzieży (33% uczniów), słowników i encyklopedii (10% uczniów), i czasopism (7% uczniów).

Większość uczniów chętnie uczestniczy w imprezach związanych z książką, czytelnictwem, biblioteką - 62% badanych.

Natomiast co do zmian, to uczniowie chcieliby aby w bibliotece było: więcej książek i czasopism, większa liczba komputerów, więcej konkursów.

Wyniki ankiety są zadowalające, natomiast martwi nas sytuacja czytelnicza w klasach czwartych w porównaniu z klasami młodszymi. W klasach I-III wychowawczyni przychodziła z dziećmi i uczniowie traktowali książkę jako element codziennej nauki szkolnej. Natomiast w czwartej klasie uczniowie czują się zagubieni. Jest to widoczne po analizie statystyki wypożyczeń: 5% uczniów nie wypożyczyło ani jednej książki w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego, 42% uczniów wypożyczyło 1, 2 lub 3 książki w pierwszym semestrze, a 53% uczniów wypożyczyło 4 i więcej książek. Natomiast w klasach młodszych uczniowie wypożyczali w semestrze przeciętnie 10 i więcej książek.

Zrozumiałe, że nie ważna jest tylko ilość, ale? Przy pomocy odpowiednich oddziaływań można pokierować i przekonać większość dzieci o słuszności czytania i pozytywnych aspektach tego procesu.

Należy pamiętać, że czytanie:
-rozwija zainteresowania dziecka
-wzbogaca jego społeczne doświadczenia
-rozbudza ciekawość dziecka
-rozwija jego wyobraźnię
-wzbogaca jego słownictwo
-kształtuje w dziecku właściwe postawy moralne
-pobudza dziecko do refleksji, kojarzenia faktów i wyciągania wniosków
-poszerza zasób wiadomości dziecka
-pozwala przyjemnie spędzać czas

Rozwój zainteresowań czytelniczych jest uwarunkowany dojrzewaniem całej osobowości. Małe dziecko przechodzi od zainteresowania ilustracją, do tekstu który czytają mu dorośli. A w miarę rozwoju do samodzielnego coraz bardziej wnikliwego czytania wydawnictw beletrystycznych, popularnonaukowych. "I w ten świat książek nie można wejść bez pomocy innych ludzi" jak stwierdza J. Papuzińska. I dlatego państwo jako rodzice, jesteście równie ważni w procesie rozwijania czytelnictwa wśród swoich dzieci jak i nauczyciele. My ze swojej strony staramy się motywować uczniów do kontaktu z literaturą. Ale ogromne znaczenie mają tu działania rodziców. Nie pomijajcie w waszych rozmowach z dziećmi tematów związanych z książką, biblioteką. Przy codziennych rozmowach o lekcjach spytajmy dziecko: -czy wypożyczyło książkę? -co w niej było interesującego? -a może przeczytało ciekawy artykuł w czasopiśmie? -lub reklamę nowego samochodu? itp.

Jeśli tego nie zrobimy, to nie doskonalone umiejętności techniczne czytania (szybkość czytania, stopień rozumienia tekstu), zablokują naszym dzieciom drogę do dalszych mogących je rozwinąć i zainteresować książek.

Ponieważ rozwój czytelnictwa nie dokonuje się samorzutnie. Jest on uwarunkowany w dużym stopniu przez dorosłych: rodziców, nauczycieli, bibliotekarzy.

Naszym dzieciom musi towarzyszyć mądre współuczestnictwo rodziców pokazujące jak przy pomocy książki, czasopisma można zaspokoić swoją ciekawość i własne życiowe zainteresowania, a także jak książka budzić może nowe zainteresowania, przedstawiające dziedziny życia dotąd mu nie znane.

ZAŁĄCZNIK NR 1(ankieta)

NASZA BIBLIOTEKA


1.Czy chętnie odwiedzasz bibliotekę szkolną?
a)tak
b)nie

2.W jakim celu chodzisz do biblioteki?
a)wypożyczyć książkę
b)poczytać czasopisma
c)odpocząć
d)odrobić lekcje

3.Co czytasz najczęściej?
a)książki
b)czasopisma
c)książki i czasopisma

4.Czy zawsze czytasz wypożyczone książki?
a)tak
b) nie zawsze do końca
c) oddaję książkę, nie czytając wcale

5.Jakich zbiorów powinno być według ciebie więcej w bibliotece?
a)lektur
b)bajek, powieści, opowiadań dla dzieci i młodzieży
c)słowników i encyklopedii
d)czasopism dla dzieci i młodzieży

6.Czy chętnie uczestniczysz w imprezach związanych z książką, czytelnictwem, biblioteką (konkursy poetyckie i plastyczne, apele, inscenizacje, wyjazdy do teatru)
a)tak
b)nie

7.Jakie zmiany chciałbyś(chciałabyś) wprowadzić w bibliotece szkolnej? Napisz:
...................................................................................
 

Opracowanie: Renata Zawadzka

Wyświetleń: 947


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.