Katalog

Izabela Wołk
Informatyka, Program nauczania

Program autorski koła informatycznego dla klas IV-VI szkoły podstawowej

- n +

Program autorski koła informatycznego dla kl.IV-VI szkoły podstawowej

Wstęp Wśród wielu ważnych potrzeb człowieka,jedną z bardzo istotnych jest chęć komunikowania się z drugim człowiekiem.Jest to silna potrzeba właściwa dla ludzi dorosłych jak i dzieci.Słowo jest trudnym narzędziem.Sztuki poprawnego formułowania swoich wypowiedzi uczymy się przez wiele lat. dlatego tak istotne jest,by umiejętność rozmawiania z drugą osobą była systematycznie ćwiczona np.z polskim internautą,poprzez wykorzystanie mesendżera.Posługiwanie się polskim komunikatorem internetowym Gadu-Gadu umożliwia werbalny kontakt z wieloma osobami,w tym także z uczniami z pobliskiej szkoły w Sadłowie.Uatrakcyjnieniem tych kontaktów są emotikonki.

Podobną rolę pełnią listy elektroniczne,nie są to jednak rozmowy "na żywo",dlatego na zajęciach pozalekcyjnych z informatyki są zaproponowane jako forma alternatywna w komunikowaniu się z otoczeniem.

I Korzystanie z polskiego komunikatora internetowego Gadu-Gadu


Cele:

- Doskonalenie umiejętności częściowo poznanych podczas zajęć z informatyki
- Doskonalenie umiejętności biegłego posługiwania się klawiaturą
- Przygotowanie ucznia do instalacji programu
- Wskazanie zasadności i konieczności akceptowania regulaminu Gadu-Gadu
- Przygotowanie ucznia do konfigurowania komunikatora
- Wdrażanie do poprawnego użytkowania w/w programu

Treści programowe i cele szczegółowe
Instalacja programu Gadu-Gadu

-uczeń potrafi znaleźć w internecie adres strony www.gadu-gadu.pl
-umie z niej pobrać program
-potrafi poprawnie pokonać kolejne etapy instalowania komunikatora

Pierwsze uruchomienie programu
-uczeń umie podać parametry swojego połączenia internetowego(modem, łstałe łącze)
-uczeń potrafi korzystając z pomocy nauczyciela zobaczyć w przeglądarce jak jest skonfigurowane połączenie przez proxy

Rejestracja i uzyskanie własnego numeru

-umie wypełnić formularz rejestracyjny

Konfiguracja programu i użytkowanie programu

-uczeń potrafi skonfigurować program Gadu-Gadu według własnych potrzeb korzystając z polecenia Ustawienia w menu programu
-umie zarządzać kontami
-potrafi dodać wybraną osobę do listy kontaktów
-umie zmienić dane dotyczące kontaktu(edycja danych kontaktu)
-wie jak blokować wiadomości od osób niepożądanych
-wie jak posługiwać się opcjami ze statusu użytkownika
-uczeń potrafi korzystać z funkcji kontakty/szukaj znajomych
-zna zasady tworzenia konferencji
-umie prowadzić rozmowę z użytkownikiem,który ma status dostępny lub zaraz wracam
-potrafi odbierać wiadomości
-wie jak korzystać z paska formatowania tekstu
-potrafi dołączać do wysyłanych wiadomości emotikonki
-umie przesyłać przy pomocy programu Gadu-Gadu komunikaty SMS

Osiągnięcia


Uczeń po cyklu zajęć koła informatycznego potrafi:
-instalować program Gadu-Gadu
-potrafi konfigurować program według własnych potrzeb
-operuje krótkimi,sensorycznymi pisemnymi wypowiedziami
-umie formatować wysyłane wiadomości
-ma wiedzę potrzebną do porównania komunikatora Gadu-Gadu z innym komunikatorem internetowym np.WPKontakt

II Korzystanie z poczty elektronicznej

Cele:

- Przygotowanie ucznia do samodzielnego założenia konta pocztowego w wybranym portalu
- Zapoznanie z regulaminem użytkowników kont pocztowych
- Zapoznanie z pocztową etykietą
- Wdrożenie do poprawnego korzystania z własnej skrzynki pocztowej
- Uzmysłowienie uczniowi,iż jedną z funkcji sieci internetowej jest mozliwość przesyłania e-maili

Treści programowe i cele szczegółowe
Założenie konta

-uczeń umie wypełnić formularz zgłoszeniowy
-potrafi dokonać rejestracji konta

Korzystanie z założonego konta
-uczeń pamięta adres własnej skrzynki pocztowej
-potrafi zalogować się
-umie wylogować się
-potrafi odczytać wiadomość
-wie jak odczytaną wiadomość umieścić w koszu
-potrafi otrzymaną wiadomość wydrukować
-umie odczytaną wiadomość zapisać na dysku
-potrafi napisać list
-umie sformatować list
-potrafi do listu dołączyć załączniki(pliki muzyczne,pliki graficzne)

Osiągnięcia


Uczeń po cyklu zajęć pozalekcyjnych z informatyki potrafi:
-założyć własne konto pocztowe
-odbierać wiadomości
-wysyłać listy
-dołączać do listów załączniki
-archiwizować wybrane e-maile
-zachować ostrożność w przypadku podejrzanych przesyłek

Sposób osiągnięcia celów


Zajęcia koła informatycznego będą realizowane w grupach,których liczba nie przekroczy 10 osób,w wymiarze 2 godzin w miesiącu.Każdy uczestnik zajęć będzie miał możliwość korzystania z przydzielonego mu na czas zajęć komputera,na którym sam zainstalował program Gadu-Gadu i utworzył swoją listę kontaktów.Będzie miał możliwość prowadzenia pogawędek na żywo,przesyłania krótkich wiadomości oraz plików graficznych.Będzie mógł,także sprawdzać zawartość swojej skrzynki pocztowej,odczytywać i wysyłać wiadomości.Korzystać w każdej chwili z pomocy nauczyciela.

Ocenianie

Uczeń nie powinien wiązać swojego uczestnictwa w zajęciach koła informatycznego z bezpośrednią oceną cyfrową.Uczestnictwo w zajęciach powinno być dobrą zabawą,relaksem,szansą na nawiązanie wielu kontaktów,może trwałej przyjaźni.Zajęcia proponowane przeze mnie mają "...uczyć,bawić i wychowywać.."

Ewaluacja
-założone własne konto użytkownika Gadu-Gadu,wraz z pelnymi danymi publicznymi(zał.nr1)
-założone konto poczty elektronicznej(zał.nr.2)
-ankieta przeprowadzona wśród uczestników zajęć

Opracowanie: Izabela Wołk

Wyświetleń: 5850


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.