Katalog

Iwona Zarzycka
Zajęcia pozaszkolne, Artykuły

Jak rozwijać zainteresowania uczniów?

- n +

Jak rozwijać zainteresowania uczniów?

Zdecydowanie najlepszą formą rozwijania zainteresowań uczniów jest praca na zajęciach pozalekcyjnych, na które młodzież przychodzi z własnej woli. Zwykle jest to grupa kilkunastoosobowa, której członkowie związani są wspólnymi pasjami.

W czasie zajęć koła dziennikarskiego, które prowadzę w Gimnazjum nr 8 czwarty rok, mogłam zaobserwować, jak takie spotkania wpływają na tych wszystkich młodych ludzi, pragnących tworzyć szkolną gazetkę. Chciałabym podkreślić, że istotnym elementem w pracach przy redagowaniu gazety jest kreatywność. Propozycje podejmowanych tematów i poruszanych problemów pochodzą od uczniów, również szata graficzna opracowywana jest przez młodych ilustratorów. Daje to możliwość realizowania własnych pomysłów pod opieką nauczyciela, który stara się nie ograniczać inwencji twórczej dzięki specyfice tych zajęć /mała grupa uczniów, duża dowolność w podejmowaniu tematów, wykraczanie poza granice typowych szkolnych wypracowań - to także daje dużą swobodę w sposobie prowadzenia spotkań nauczycielowi/.

W czasie prac koła uczniowie "zdobywają kolejne stopnie wtajemniczenia dziennikarskiego" - próbują sprawdzić swoje talenty w przeróżnych gatunkach publicystycznych - przeprowadzają wywiady przy pomocy dyktafonu, spisują tekst, następnie oddają do autoryzacji, piszą reportaże felietony, recenzje, eseje, przeprowadzają sondy. Udało się nam zamieścić na łamach gazetki wywiady: z aktorami - Arturem Święsem, Robertem Talarczykiem oraz z Marią Dylową, dyrektorem ośrodka terapii zajęciowej dla osób upośledzonych umysłowo w Siemianowicach "Imperium słońca". Na bieżąco ukazują się relacje z życia szkoły - "Wiadomości Samorządu Uczniowskiego", pojawiają się cyklicznie reportaże "Tam, gdzie byłem", zachęcamy młodzież do czytania, przedstawiając omówienia interesujących książek - "Z książką na Ty", dajemy możliwość prezentacji własnej twórczości - "Debiuty literackie" /również teksty pisane gwarą/, zamieszczamy także krzyżówki tematyczne wykonywane samodzielnie przez młodzież, staramy się polecać uwadze czytelników ciekawe miejsca w naszym mieście.

Powstanie tekstów to jednak dopiero pewna część pracy nad każdym numerem, pozostaje jeszcze tzw. obróbka komputerowa i tu pojawia się kolejna możliwość do rozwijania zainteresowań i poszerzania umiejętności - dobrze poznać program komputerowy Word, aby sprawnie przepisać artykuły, koniecznym też staje się przygotowanie do wykonania określonych zadań, m.in. ustawienie czcionki, podział na kolumny, wykonanie tabeli /krzyżówki/, kopiowanie.

Zajęcia pozalekcyjne są jednym z efektywniejszych sposobów na rozwijanie zainteresowań uczniów, bo tylko z grupa "zapaleńców" może zrealizować w profesjonalny sposób zadania zlecone im przez prowadzącego zajęcia.

Opracowanie: Iwona Zarzycka

Wyświetleń: 2547


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.