Katalog

Małgorzata Cieślak
Muzyka, Scenariusze

Kraina muzyki i tańca - uporządkowanie zdobytych wcześniej wiadomości i umiejetności

- n +

Scenariusz zajęcia z zakresu edukacji muzycznej

Temat kompleksowy: "Kraina muzyki i tańca"

Temat szczegółowy: "Kraina muzyki i tańca" - uporządkowanie zdobytych wcześniej wiadomości i umiejętności.

Grupa 6 - latków "Marynarze"

Prowadząca: Małgorzata Cieślak, nauczycielka w Miejskim Przedszkolu Nr. 1 "Bajka" w Szczytnie.

Cele ogólne:
- nabieranie większej sprawności i swobody w poruszaniu się przy muzyce.
- kształtowanie płynności i estetyki ruchów.
- swobodne interpretacje ruchowe krótkich utworów instrumentalnych.
- przypomnienie kroków tańców ludowych (krakowiaczek, trojak).

Cele szczegółowe:
- dziecko rozpoznaje melodie: smutną i wesołą.
- wymienia różne rodzaje tańców: towarzyskie, ludowe i disco.
- tworzy własne układy taneczne.
- powtarza rytmicznie tekst za głosem nauczycielki.
- liczy nutki na drzewkach i zawiesza przy nich odpowiednią cyfrę.
- zna pojęcia: orkiestra, dyrygent, nuta, rytm, batuta, rebus...
- gra na wybranym przez siebie instrumencie pod kierunkiem dyrygenta.

Formy:
- zbiorowa
- indywidualna

Metody:
- czynne
- słowne
- oglądowa

Środki dydaktyczne:
rebus, kartoniki z literkami, drzewka z nutkami, cyfry, magnetofon, taśmy z nagraniami, batuta, cztery grupy instrumentów, chorągiewki z oznaczonymi instrumentami, karty pracy, kartoniki z instrumentami, stroje dla tańców, wachlarze, strój kolejarza, lizaki, gwizdki.

PRZEBIEG ZAJĘCIA

I. Wytworzenie sytuacji inspirującej zabawy integrujące dzieci i rodziców.
1. Zaproszenie rodziców do wspólnej zabawy z dziećmi.
2. "Więc zróbmy duże koło" - zabawa inscenizowana przy piosence.
Dzieci i rodzice wykonują następujące czynności: tworzą koło, robią obrót, unoszą ręce do góry, klaszczą...

II. Określenie przedmiotu aktywności.
1. Zapraszam wszystkich do "Krainy Muzyki i Tańca".
2. "Pociągi" - dzieci wyruszają w podróż dwoma pociągami przy piosence "Jedzie pociąg z daleka". Ruchem pociągów kierują kolejarze. W zabawie wykorzystuje lizaki i listki.

III. Wielokierunkowa aktywność edukacyjna.
1. "Rytm i muzyka" - rozwiązywanie rebusu. Dzieci porządkują kartoniki z literkami i cyframi, układają je według kolejności.
2. "Drzewka z nutkami" - dziecko liczy nutki i przyczepia odpowiednią cyfrę na drzewkach w zakresie od 1 do 10.
3. "Zagadki muzyczne" - dziecko rozpoznaje i nazywa rodzaje usłyszanej muzyki: smutna - wesoła, szybka - wolna, głośna - cicha..
4. "Orkiestra i dyrygent" - dzieci wybierają kartonik z instrumentem, na którym chciałyby grać i poszukują swojej grupy. Grają na różnych instrumentach: flety, bębenki, trójkąty, grzechotki (4 grupy). Orkiestrą kieruje dyrygent.
5. "Instrumenty" - wykorzystanie kart pracy i kartoników. Podział instrumentów na rodzaje: strunowe, dmuchane, niemetodyczne.
6. "Zdania" - dzieci układają zdania z wyrazów do przedstawionego obrazka.
7. "Tańce" - rozpoznawanie i nazywanie grup tańców: ludowe(trojak krakowiaczek), towarzyskie (walc, cha-cha...), disco. Dziecko spostrzega i wskazuje tańce na tablicy tematycznej i gazetce ściennej.
8. "Krakowiaczek" - dzieci przebierają się w stroje krakowskie, poruszają się po sali cwałem pojedynczo i parami, klaszczą i tupią. Podczas tańca zachowują odpowiednią postawę ciała.
9. "Wachlarze" - składanka papierowa, przygotowanie rekwizytów do kolejnego tańca. Dziecko składa kartkę po narysowanych liniach przerywanych i ciągłych.
10. "Flamenco" - taniec przy piosence Majki Jeżowskiej. Dziecko wykonuje dowolne ruchy charakterystyczne dla muzyki hiszpańskiej, wykorzystując przygotowane wachlarze.

IV. Podsumowanie i ewaluacja zajęć.
1. Dzieci przypominają jakie poznają tańce, ich rodzaje i przykłady. Wymieniają nowe słowa i wskazują na przedmioty lub obrazki: nuta, batuta...
2. Zawieszają na tablicach przygotowane wcześniej plakaty z rodzajami tańców. Czytają napisy: muzyka ludowa, disco, gama, nuta.

V. Zakończenie.
1. Zabawa rytmiczna przy piosence ludowej "Uciekła mi przepióreczka"
2. Pożegnanie rodziców.

 

Opracowanie: Małgorzata Cieślak

Wyświetleń: 3499


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.