AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Barbara Wysocka
Wychowanie fizyczne, Program nauczania

Modyfikacja programu nauczania wychowania fizycznego

- n +

Modyfikacja autorskiego programu wychowania fizycznego Alicji Romanowskiej

DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR. DOPUSZCZENIA: DKW - 4014-68/99

Do tej pory w swojej pracy korzystałam z ww. programu, jednak baza, warunki szkoły oraz możliwości i zainteresowania uczniów przyczyniły się do jego modyfikacji.

Zachowane zostały:
- szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
- zadania kształcenia i wychowania,
- dział I tj. kształtowanie sprawności morfofunkcjonalnej,
- dział II tj. kształtowanie sprawności kondycyjnej,
- dział III tj. kształtowanie sprawności koordynacyjnej,
- dział V tj. przekaz wiadomości
- dział VI tj. działania wychowawcze,

Poniżej przedstawiam zmiany, które dokonałam w dziale IV dla poszczególnych klas.

Klasa IV

Dział IV
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI
III KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWYCH, REKREACYJNO-SPORTOWYCH.

Z wyżej wymienionego działu nie będą realizowane:
- gimnastyka artystyczna ze względu na brak przyborów gimnastycznych (wstążek, maczug)
- mini piłka ręczna ze względu na brak boiska do gry
- z sportów zimowych (saneczkarstwo, łyżwiarstwo) ze względu na brak odpowiedniego sprzętu zimowego

W zamian do realizacji wprowadza się:

UNIHOKEJ

- Umiejętności
Prowadzenie piłki, ćwiczenia oswajające.
Nauka i doskonalenie podań i przyjęć piłki w miejscu i w biegu.
Strzały na bramkę z różnych odległości.
Nauka i doskonalenie zwodów, odbieranie piłki przeciwnikowi.
Doskonalenie umiejętności technicznych.
Gra właściwa.

- Wiadomości.
Zasady i przepisy gry.
Prawidłowa technika wykonywanych ćwiczeń.
Kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej:
-kultura kibicowania podczas zabaw, gier i zawodów sportowych
-przestrzeganie zasad "fair play"
Prawidłowa terminologia elementów technicznych i umiejętności ruchowych.

- Opis założonych osiągnięć uczniów.
Uczeń umiejętnie prowadzi piłkę, chwyta prawidłowo kij.
Przyjęcia i podania piłki są dokładne.
Strzały na bramkę wykonuje precyzyjnie z różnych odległości.
Uczeń zna podstawowe przepisy gry.
Pełni rolę sędziego pomocnika.
Uczeń potrafi zastosować poznane elementy techniczne w grze.

TENIS STOŁOWY

- Umiejętności.
Trzymanie rakietki, prawidłowa praca nóg.
Nauka i doskonalenie serwu.
Nauka i doskonalenie odbić z forhendu.
Nauka i doskonalenie odbić z bekhendu.
Gra pojedyncza.
Gra podwójna.

- Wiadomości.
Zasady i przepisy gry pojedynczej.
Zasady i przepisy gry podwójnej.
Rodzaje i technika uderzeń.
Rodzaje i technika serwu.
Prawidłowa terminologia elementów technicznych i umiejętności ruchowych.

- Opis założonych osiągnięć uczniów.
Uczeń potrafi wykonać poprawny serwis.
Uczeń potrafi wykonać poprawnie odbicie z forhendu i bekhendu.
Uczeń potrafi współpracować w grze podwójnej.
Uczeń potrafi zastosować poznane elementy techniczne w grze.
Uczeń zna podstawowe przepisy gry.
Pełni rolę sędziego pomocnika.

BADMINTON

- Umiejętności.
Nauka i doskonalenie serwu, prawidłowa praca nóg.
Nauka i doskonalenie odbić z forhendu.
Nauka i doskonalenie odbić z bekhendu.
Gra właściwa.

- Wiadomości.
Zasady i przepisy gry.
Rodzaje i technika uderzeń.
Rodzaje i technika serwu.
Prawidłowa terminologia elementów technicznych i umiejętności ruchowych.

- Opis założonych osiągnięć uczniów.
Uczeń potrafi wykonać poprawny serwis.
Uczeń potrafi wykonać poprawnie odbicie z forhendu i bekhendu.
Uczeń potrafi zastosować poznane elementy techniczne w grze.
Uczeń zna podstawowe przepisy gry.
Pełni rolę sędziego pomocnika.

WARCABY 100-POLOWE

- Umiejętności.
Nauka i doskonalenie gry w warcaby stupolowe.
Uczestnictwo w rozgrywkach klasowych.

- Wiadomości.
Zasady i przepisy gry.
Kultura i umiejętność zachowania się w czasie gry oraz w czasie uczestnictwa w turnieju warcabowym:
-kultura kibicowania
-przestrzeganie zasad "fair play"

- Opis założonych osiągnięć uczniów.
Uczeń zna zasady i przepisy gry.
Potrafi je zastosować w grze.
Uczestniczy w rozgrywkach klasowych i szkolnych oraz w turniejach warcabowych.

GRY DRUŻYNOWE

- Umiejętności.
Gra w "Dwa ognie", nauka i doskonalenie zwodów, uników.
Ringo - doskonalenie podań i chwytów.
Ringo, gra właściwa.
Nauka i doskonalenie odbić do gry w "Palanta".
Gra właściwa.

- Wiadomości.
Zasady i przepisy gry.
Prawidłowa technika wykonywanych elementów.
Kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej:
-kultura kibicowania podczas zabaw i gier
-przestrzeganie zasad "fair play"
Prawidłowa terminologia elementów technicznych i umiejętności ruchowych.
Rodzaje i technika odbić w grze w "Palanta".
Technika podań w grze w "Ringo".

- Opis założonych osiągnięć uczniów.
Uczeń zna zasady i przepisy gry.
Potrafi je zastosować w grze.
Pełni rolę sędziego pomocnika.
Wykonuje zwody i uniki, nie pozwala się zbić w grze w "Dwa ognie".
Wykonuje poprawnie technicznie podania i chwyty w grze w "Ringo".
Wykonuje poprawnie technicznie odbicia w grze w "Palanta".

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

- Umiejętności.
Wychowanie komunikacyjne, jazda rowerem po wyznaczonym torze.

- Wiadomości.
Przepisy ruchu drogowego.

- Opis założonych osiągnięć uczniów.
Uczeń zda test na kartę rowerową.
Zna przepisy ruchu drogowego.
Przestrzega zasad ruchu drogowego.
Jazda rowerem po wyznaczonym torze nie sprawia mu żadnych kłopotów.
Zda egzamin praktyczny na kartę rowerową.

Klasa V

Dział IV
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI
III KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWYCH, REKREACYJNO-SPORTOWYCH.

Z wyżej wymienionego działu nie będą realizowane:
- gimnastyka artystyczna ze względu na brak przyborów gimnastycznych (wstążek, maczug)
- mini piłka ręczna ze względu na brak boiska do gry
- z sportów zimowych (saneczkarstwo, łyżwiarstwo) ze względu na brak odpowiedniego sprzętu zimowego

W zamian do realizacji wprowadza się:

UNIHOKEJ

- Umiejętności
Prowadzenie piłki, ćwiczenia oswajające.
Nauka i doskonalenie podań i przyjęć piłki w miejscu i w biegu.
Strzały na bramkę z różnych odległości.
Nauka i doskonalenie zwodów, odbieranie piłki przeciwnikowi.
Doskonalenie umiejętności technicznych.
Gra właściwa.

- Wiadomości.
Zasady i przepisy gry.
Prawidłowa technika wykonywanych ćwiczeń.
Kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej:
-kultura kibicowania podczas zabaw, gier i zawodów sportowych
-przestrzeganie zasad "fair play"
Prawidłowa terminologia elementów technicznych i umiejętności ruchowych.

- Opis założonych osiągnięć uczniów.
Uczeń umiejętnie prowadzi piłkę, chwyta prawidłowo kij.
Przyjęcia i podania piłki są dokładne.
Strzały na bramkę wykonuje precyzyjnie z różnych odległości.
Uczeń zna podstawowe przepisy gry i dostosowuje się do nich.
Pełni rolę sędziego pomocnika.
Uczeń potrafi zastosować poznane elementy techniczne w grze.

TENIS STOŁOWY

- Umiejętności.
Trzymanie rakietki, prawidłowa praca nóg.
Nauka i doskonalenie serwu.
Nauka i doskonalenie odbić z forhendu.
Nauka i doskonalenie odbić z bekhendu.
Gra pojedyncza.
Gra podwójna.

- Wiadomości.
Zasady i przepisy gry pojedynczej.
Zasady i przepisy gry podwójnej.
Rodzaje i technika uderzeń.
Rodzaje i technika serwu.
Prawidłowa terminologia elementów technicznych i umiejętności ruchowych.

- Opis założonych osiągnięć uczniów.
Uczeń potrafi wykonać poprawny serwis.
Uczeń potrafi wykonać poprawnie odbicie z forhendu i bekhendu.
Uczeń potrafi współpracować w grze podwójnej.
Uczeń potrafi zastosować poznane elementy techniczne w grze.
Uczeń zna podstawowe przepisy gry i stosuje je.
Pełni rolę sędziego pomocnika.
Potrafi liczyć punkty w grze.
Uczestniczy w grach pojedynczych i podwójnych, wygrywa większość meczy.

BADMINTON

- Umiejętności.
Doskonalenie serwu, prawidłowa praca nóg.
Doskonalenie odbić z forhendu.
Doskonalenie odbić z bekhendu.
Doskonalenie umiejętności technicznych w grze.
Gra właściwa.

- Wiadomości.
Zasady i przepisy gry.
Rodzaje i technika uderzeń.
Rodzaje i technika serwu.
Prawidłowa terminologia elementów technicznych i umiejętności ruchowych.

- Opis założonych osiągnięć uczniów.
Uczeń potrafi wykonać poprawny serwis.
Uczeń potrafi wykonać poprawnie odbicie z forhendu i bekhendu.
Uczeń potrafi zastosować poznane elementy techniczne w grze.
Uczeń zna podstawowe przepisy gry i stosuje je.
Pełni rolę sędziego pomocnika.

WARCABY 100-POLOWE

- Umiejętności.
Nauka i doskonalenie gry w warcaby stupolowe.
Uczestnictwo w rozgrywkach klasowych.

- Wiadomości.
Zasady i przepisy gry.
Kultura i umiejętność zachowania się w czasie gry oraz w czasie uczestnictwa w turnieju warcabowym:
-kultura kibicowania
-przestrzeganie zasad "fair play"

- Opis założonych osiągnięć uczniów.
Uczeń zna zasady i przepisy gry.
Potrafi je zastosować w grze.
Uczestniczy w rozgrywkach klasowych i szkolnych oraz w turniejach warcabowych.

GRY DRUŻYNOWE

- Umiejętności.
Gra w "Dwa ognie", nauka i doskonalenie zwodów, uników.
Ringo - doskonalenie podań i chwytów.
Ringo, gra właściwa.
Nauka i doskonalenie odbić do gry w "Palanta".
Gra właściwa.

- Wiadomości.
Zasady i przepisy gry.
Prawidłowa technika wykonywanych elementów.
Kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej:
-kultura kibicowania podczas zabaw i gier
-przestrzeganie zasad "fair play"
Prawidłowa terminologia elementów technicznych i umiejętności ruchowych.
Rodzaje i technika odbić w grze w "Palanta".
Technika podań w grze w "Ringo".

- Opis założonych osiągnięć uczniów.
Uczeń zna zasady i przepisy gry.
Potrafi je zastosować w grze.
Pełni rolę sędziego pomocnika.
Wykonuje zwody i uniki, nie pozwala się zbić w grze w "Dwa ognie".
Wykonuje poprawnie technicznie podania i chwyty w grze w "Ringo".
Wykonuje poprawnie technicznie odbicia w grze w "Palanta".

Klasa VI

Dział IV
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI
III KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWYCH, REKREACYJNO-SPORTOWYCH.

Z wyżej wymienionego działu nie będą realizowane:
- gimnastyka artystyczna ze względu na brak przyborów gimnastycznych (wstążek, maczug)
- mini piłka ręczna ze względu na brak boiska do gry
- z sportów zimowych (saneczkarstwo, łyżwiarstwo) ze względu na brak odpowiedniego sprzętu zimowego

W zamian do realizacji wprowadza się:

UNIHOKEJ

- Umiejętności
Prowadzenie piłki, ćwiczenia oswajające.
Nauka i doskonalenie podań i przyjęć piłki w miejscu i w biegu.
Strzały na bramkę z różnych odległości.
Nauka i doskonalenie zwodów, odbieranie piłki przeciwnikowi.
Doskonalenie umiejętności technicznych.
Gra właściwa.

- Wiadomości.
Zasady i przepisy gry.
Prawidłowa technika wykonywanych ćwiczeń.
Kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej:
-kultura kibicowania podczas zabaw, gier i zawodów sportowych
-przestrzeganie zasad "fair play"
Prawidłowa terminologia elementów technicznych i umiejętności ruchowych.

- Opis założonych osiągnięć uczniów.
Uczeń umiejętnie prowadzi piłkę, chwyta prawidłowo kij.
Przyjęcia i podania piłki są dokładne.
Strzały na bramkę wykonuje precyzyjnie z różnych odległości.
Uczeń zna podstawowe przepisy gry i dostosowuje się do nich.
Pełni rolę sędziego.
Uczeń potrafi zastosować poznane elementy techniczne w grze.

TENIS STOŁOWY

- Umiejętności.
Trzymanie rakietki, prawidłowa praca nóg.
Nauka i doskonalenie serwu.
Nauka i doskonalenie odbić z forhendu.
Nauka i doskonalenie odbić z bekhendu.
Gra pojedyncza.
Gra podwójna.
Rozgrywki w tenisa stołowego.

- Wiadomości.
Zasady i przepisy gry pojedynczej.
Zasady i przepisy gry podwójnej.
Rodzaje i technika uderzeń.
Rodzaje i technika serwu.
Prawidłowa terminologia elementów technicznych i umiejętności ruchowych.

- Opis założonych osiągnięć uczniów.
Uczeń potrafi wykonać poprawny serwis.
Uczeń potrafi wykonać poprawnie odbicie z forhendu i bekhendu.
Uczeń potrafi współpracować w grze podwójnej.
Uczeń potrafi zastosować poznane elementy techniczne w grze.
Uczeń zna podstawowe przepisy gry i stosuje je.
Pełni rolę sędziego.
Potrafi liczyć punkty w grze.
Uczestniczy w grach pojedynczych, podwójnych, rozgrywkach klasowych i szkolnych.

BADMINTON

- Umiejętności.
Doskonalenie serwu, prawidłowa praca nóg.
Doskonalenie odbić z forhendu.
Doskonalenie odbić z bekhendu.
Doskonalenie umiejętności technicznych w grze.
Gra właściwa.

- Wiadomości.
Zasady i przepisy gry.
Rodzaje i technika uderzeń.
Rodzaje i technika serwu.
Prawidłowa terminologia elementów technicznych i umiejętności ruchowych.

- Opis założonych osiągnięć uczniów.
Uczeń potrafi wykonać poprawny serwis.
Uczeń potrafi wykonać poprawnie odbicie z forhendu i bekhendu.
Uczeń potrafi zastosować poznane elementy techniczne w grze.
Uczeń zna podstawowe przepisy gry i stosuje je.
Pełni rolę sędziego.

WARCABY 100-POLOWE

- Umiejętności.
Nauka i doskonalenie gry w warcaby stupolowe.
Uczestnictwo w rozgrywkach klasowych.

- Wiadomości.
Zasady i przepisy gry.
Kultura i umiejętność zachowania się w czasie gry oraz w czasie uczestnictwa w turnieju warcabowym:
-kultura kibicowania
-przestrzeganie zasad "fair play"

- Opis założonych osiągnięć uczniów.
Uczeń zna zasady i przepisy gry.
Potrafi je zastosować w grze.
Uczestniczy w rozgrywkach klasowych i szkolnych oraz w turniejach warcabowych.

GRY DRUŻYNOWE

- Umiejętności.
Nauka i doskonalenie odbić do gry w "Palanta".
Gra właściwa.

- Wiadomości.
Zasady i przepisy gry.
Prawidłowa technika wykonywanych elementów.
Kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej:
-kultura kibicowania podczas zabaw i gier
-przestrzeganie zasad "fair play"
Prawidłowa terminologia elementów technicznych i umiejętności ruchowych.
Rodzaje i technika odbić w grze w "Palanta".

- Opis założonych osiągnięć uczniów.
Uczeń zna zasady i przepisy gry.
Potrafi je zastosować w grze.
Pełni rolę sędziego.
Wykonuje poprawnie technicznie odbicia w grze w "Palanta".
 

Opracowanie: BARBARA WYSOCKA

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 8992


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.