AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dorota Adamska
Informatyka, Program nauczania

Program koła informatycznego

- n +

Program koła informatycznego

"Ważniejsze jest to, żeby uczeń wiedział, gdzie i jak szukać tego, czego nie wie".
P. J. Klimiński

I. Wstęp

Stwarzanie uczniom warunków do pogłębiania wiedzy w posługiwaniu się technologią informacyjną służy ich rozwojowi ogólnemu, daje możliwość rozbudzenia ich zainteresowań.

Sprawne korzystanie z technologii komputerowej i umiejętność wybierania potrzebnych informacji są podstawami przygotowującymi uczniów do życia.

Nauczyciel wykorzystując w pracy z uczniem komputer, powinien wskazywać sposoby wykorzystywania go zarówno w celach edukacyjnych jak i w życiu codziennym.

II. Charakterystyka programu

Jest to propozycją programu zajęć koła informatycznego. Dotyczy pracy z uczniem na poziomie gimnazjum. Celem tego opracowania jest poszerzanie i pogłębianie wiedzy ucznia zdobytej na lekcjach informatyki. Program został skonstruowany tak, by nauczyciel realizujący jego założenia mógł sprzyjać rozwojowi ucznia, kształtować jego umiejętność samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów. Program ten ma także na celu ujawnianie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie informatyki.

III. Założenia programu

Celem realizacji tego programu jest dążenie do stymulowania aktywności poznawczej i twórczej uczniów. Program koła informatycznego traktować należy jako poszerzenie i uzupełnienie wiadomości z zakresu informatyki i technologii informacyjnej. Ważne jest właściwe ukierunkowanie ciekawości poznawczej uczniów.

Zakłada się, że uczniowie posiadają podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera.

Do realizacji założeń programu niezbędne jest spełnienie wymagań:

- sprzętowych - komputer z dostępem do Internetu pracujący w sieci.

- organizacyjnych - tygodniowo dwie godziny zajęć oraz oddzielne stanowisko pracy dla każdego ucznia

IV. Struktura programu

Program koła informatycznego obejmuje:
1. Cele, jakie można osiągnąć podczas pracy koła informatycznego.
2. Procedury osiągania celów kształcenia i wychowania.
3. Uwagi o realizacji.
4. Zakładane osiągnięcia uczniów.
5. Treści kształcenia.
6. Rola nauczyciela w procesie dydaktycznym.

V. Cele kształcenia

Celem głównym programu jest stwarzanie uczniom warunków do:
- rozwijania zainteresowań techniką informatyczną i technologią komputerową
- wspierania ogólnego rozwoju intelektualnego ucznia
- rozwijania uzdolnień w dziedzinie informatyki
- poznawania i rozumienia otaczającego świata
- kształtowania aktywności poznawczej i twórczej ucznia

Praca koła informatycznego powinna więc opierać się na:

- zachęcaniu uczniów, przez jednoczesne stwarzanie im odpowiednich warunków, do korzystania z komputera jako narzędzia pomocnego w pracy twórczej, - wprowadzania uczniów w świat pojęć i umiejętności z dziedziny informatyki i technologii informacyjnej.

Należy również zwrócić uwagę na kształtowanie odpowiednich postaw przez:

- przestrzeganie reguł prawnych określających zasady korzystania z oprogramowania i danych komputerowych
- poszanowania własności intelektualnej.

Ważnym elementem osiągnięcia zakładanych celów kształcenia i wychowania jest umiejętność tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu korzystnej atmosfery uczenia się i nauczania.

Zwłaszcza na zajęciach nadobowiązkowych koła informatycznego, gdzie uczeń przychodzi by wiedzieć więcej i nie jest rozliczany z wyników swojej pracy, dobór odpowiednich metod i środków dydaktycznych, zasad nauczania oraz kontroli osiągnięć powinien sprzyjać harmonijnej współpracy nauczyciel - uczeń w celu osiągnięcia możliwie największych efektów tej współpracy.

Metody nauczania

1. Skala trudności zagadnień realizowanych na zajęciach powinna być dostosowana do możliwości percepcyjnych uczniów.
2. Wykład teoretyczny zawsze powinien być połączony z pokazem, prezentacją lub ćwiczeniami prowadzonymi za pomocą sprzętu komputerowego.
3. Ćwiczenia uczniów mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy.
4. Praca uczniów z materiałami tekstowymi powinna wspierać proces poznawania pracy z komputerem.
5. Przeprowadzane ćwiczenia należy poprzedzać przykładami realizowanymi przez nauczyciela, stopniowo przechodząc do pracy samodzielnej.

Zasady nauczania

W toku pracy koła informatycznego powinny być uwzględnione potrzeby i oczekiwania uczniów - podmiotu kształcenia.

Nauczanie powinno zatem przebiegać zgodnie z następującymi zasadami:

- przystępności - przekazywanie wiadomości zrozumiale dla ucznia,
- poglądowości - przekaz werbalny poparty odpowiednią prezentacją,
- stopniowania trudności - świadome przejście od zadań prostych do zadań złożonych,
- związku teorii z praktyką.

Środki dydaktyczne

W pracy koła należy wykorzystać różne środki dydaktyczne:

a) podręczniki do nauczania informatyki
b) czasopisma o tematyce komputerowej,
c) odpowiednie oprogramowanie,
d) zestawy komputerowe,
e) komputerowa sieć lokalna,
f) drukarki,
g) internet.
h) skaner

Sposób kontroli postępów uczniów

Kontrola postępów uczniów na zajęciach koła informatycznego ma na celu jedynie dostarczenie informacji o przystępności prowadzonych zajęć oraz stopniu zainteresowania uczniów danym zagadnieniem. Jej celem nie jest, jak w przypadku zajęć obowiązkowych, ocena osiągnięć uczniów.

Dlatego też będzie się ona ograniczać do wypowiedzi uczniów aranżowanych przez nauczyciela w trakcie rozwiązywania problemów za pomocą komputera. Formą kontroli osiągnięć uczniów będą tutaj również konkursy informatyczne organizowane w obrębie szkoły lub poza nią.

VII. UWAGI O REALIZACJI

Program koła informatycznego zakłada realizację głównego celu edukacji informatycznej - zapewnienie uczniom korzystania z technologii informacyjnej. Plan realizacji treści programowych zaproponowany w tym opracowaniu przewiduje 72 godziny zajęć edukacyjnych w ciągu jednego roku szkolnego.

Zakłada się, że zajęcia koła informatycznego będą prowadzone w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Możliwa jest rezygnacja z niektórych tematów bez szkody dla ogólnej koncepcji programu.

VIII. ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Zakłada się osiągnięcie przez uczniów kompetencji w zakresie:

- Umiejętności rozwiązywania różnych problemów za pomocą komputera osobistego, wykorzystanie multimedialnych nośników informacji.
- Rozwiązywanie problemów z wybranej dziedziny za pomocą komputera przez świadomy wybór i celowe połączenie dostępnych aplikacji użytkowych.
- Wykorzystywanie komputerowego zestawu multimedialnego i jego oprogramowania.
- Korzystanie z zasobów internetowych.
- Obsługa poczty elektronicznej.
- Opracowanie i tworzenie projektu strony www.
- Tworzenie prezentacji multimedialnych.

IX. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia koła informatycznego zostały podzielone na bloki i moduły tematyczne, które nauczyciel może uszczuplać lub poszerzać stosownie do warunków, w jakich przebiegać będą zajęcia.

Zadaniem nauczyciela jest umożliwienie uczniom wykorzystania gromadzonej wiedzy do rozwijania kompetencji w zakresie:
- świadomego wyboru i zastosowania w praktyce komputera osobistego,
- rozwiązywania problemów związanych z pracą szkolnego systemu komputerowego,
- korzystania ze źródeł informacji dostępnych za pomocą komputera,
- korzystanie z możliwości oprogramowania,
- samodzielne pogłębianie wiedzy informatycznej.

Bloki i moduły tematyczne

1. Typy i zasady działania sieci (4 godz).

1.1 Budowa i zasady działania sieci szeregowej.
1.2 Budowa i zasady działania sieci równoległej.
1.3 Zasady działania sieci peer - to - peer.
1.4 Budowa sieci internetowej i zasady jej działania.

2. Korzystanie z zasobów sieci lokalnej (6 godz).

2.1 Zasady korzystania z zasobów sieciowych.
2.2 Prawa dostępu do folderów i plików.
2.3 Udostępnianie plików, folderów, drukarek, CD - R w sieci lokalnej.

3. Korzystanie z zasobów internetowych (10 godz).

- Zagrożenia wynikające z nieograniczonego dostępu do informacji w sieci internetowej..
- Korzystanie z usług wyszukiwarek internetowych.
- Wyszukiwanie informacji na wybranych stronach www.
- Poczta elektroniczna.
- Zakładanie konta pocztowego.

4. Intranet - internet w obrębie sieci lokalnej (14 godz).

- Konfiguracja konta użytkownika OutlookExpres.
- Wysyłanie i odbieranie poczty.
- Korzystanie z dodatkowych narzędzi przy pisaniu "listów elektronicznych" (list ozdobny, animowane gify).
- Rozmowa w sieci lokalnej za pomocą usługi NetMeting.
- Udostępnianie programów w usłudze NetMeting.
-Pogaduszki sieciowe - MSChat.

5. Tworzenie strony internetowej szkoły - 22 godz.

- Kreator stron www i jego opcje.
- Projekt strony www.
- Tworzenie strony www.
- Udostępnianie strony www w sieci internetowej i lokalnej
- Aktualizacja strony szkoły

6. Tworzenie prostych prezentacji multimedialnych za pomocą programu Microsoft Power Point - 6 godz.

- poznawanie struktury programu
- poznawanie narzędzi programu
- tworzenia prostych prezentacji multimedialnych za pomocą programu Microsoft Power Point

7.Obsługa programów narzędziowych - 4 godz

- obsługa programów kompresujących: WinZip, WinRar,
- ScanDisk, Defragmentator i inne,

8. Tworzenie Słownika Internetowego - 6 godz

- tworzenie bazy danych (zasoby słownictwa)
- Zbieranie informacji z Internetu, książek itp.
- zaprojektowanie szaty graficznej,
- wydrukowanie i scalenie dokumentu.

X. Rola nauczyciela w procesie dydaktycznym

Nauczyciel powinien:
- dążyć do osiągnięcia założonych celów,
- odpowiednio organizować pracę uczniów, uwzględniając warunki techniczne szkolnej pracowni komputerowej,
- stosować odpowiednie metody i zasady pracy,
- prowadzić zajęcia głównie w pracowni komputerowej,
- rozwijać aktywność uczniów,
- wspierać rozwój uczniów, kształtując jego samodzielność intelektualną,
- wychowywać młodzież w duchu poszanowania własności intelektualnej.
 

Opracowanie: mgr Dorota Adamska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 10749


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.