AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Krystyna Piliszek
Fizyka, Scenariusze

Fizyka łatwiejsza niż myślisz

- n +

Fizyka łatwiejsza niż myślisz - powtórzenie wiadomości

Scenariusz lekcji powtórzeniowej z zastosowaniem gry dydaktycznej

Cele:

Poznawczy i kształcący
1. wzbogacenie słownictwa dotyczącego pojęć fizycznych;
2. sprawdzenie, utrwalenie i uzupełnianie wiadomości uczniów zakresie materiału programowego w klasie I
3. kształcenie umiejętności zwięzłego formułowania myśli i szybkiego kojarzenia informacji;

Wychowawczy:
uczniowie uczą się współpracy w zespole i współodpowiedzialności za sukcesy i porażki całej grupy.

Metody:
Gra dydaktyczna - konkurs.

Formy organizacyjne:
Praca w grupach.

Środki dydaktyczne:
Zestaw kart zawierających wyrazy do odgadywania (po 2 zestawy dla każdego zespołu), numery do losowania kolejności odpowiadania.

Miejsce lekcji:
Klaso-pracownia fizyczna

Czas: 45 min.

Przebieg lekcji:
1. Wprowadzenie
2. Omówienie zasad gry
3. Przygotowanie do gry
4. Przeprowadzenie konkursu
5. Podsumowanie

Szczegółowy przebieg lekcji

1. Zapoznanie uczniów ze sposobem przeprowadzenia lekcji powtórzeniowej.

2. Omówienie zasad gry.

2a. Każdy zespół wybiera lidera grupy, sprawozdawcę, dwóch prezenterów, którzy przedstawią pierwsze zadanie opisowo, drugie w postaci calambury.

W grze biorą udział wszyscy uczniowie, podzieleni na zespoły 6-osobowe. Zadaniem każdego zespołu jest odgadnięcie kolejno dwóch haseł utworzonych z poszczególnych wyrazów wchodzących w skład hasła. Wyrazy również będą odgadywane na podstawie synonimów lub przedstawienia ich w sposób opisowy i pokazowy. Odgadnięte hasło może być nazwą prawa fizycznego lub pojęcia używanego w fizyce, np. nazwą zjawiska, procesu, rodzaju ruchu itp. Jeżeli hasło będzie prawem- należy podać jego treść, jeśli pojęciem- definicję, albo opisać przebieg procesu lub wyjaśnić, na czym polega dane zjawisko.

Prezenterzy opisowo (2 zadanie pokazowo) przedstawią słowa hasła (otrzymane na kartce) pozostałym członkom zespołu, czyli uczniom odgadującym słowa i układającym hasło.
Po odgadnięciu hasła cały zespół wspólnie redaguje treść wypowiedzi, a sprawozdawca zespołu przekazuję.

2b. Przykład:
I. Słowa-hasła, znajdujące się na kartce:
rozszerzalność, temperatura, objętość, ciecz

II. Sposób przedstawienia tych słów przez prezentera w formie dialogu:

Prezenter:
Zjawisko polegające na zwiększaniu długości lub obojętności ciał.

Odgadujący:
Rozszerzanie.

Prezenter:
Trochę inaczej, inne słowo.

Odgadujący:
Rozszerzalność.

Prezenter:
Dobrze, podaję określenie drugiego słowa. Mierzy się ją termometrem.

Odgadujący:
Temperatura.

Prezenter:
Tak, podaję określenie następnego wyrazu. Zwykle oznacza się ją dużą literą "V".

Odgadujący:
Objętość.

Prezenter:
Tak, podaję określenie ostatniego słowa. Nie ma własnego kształtu, jest nieściśliwa.

Odgadujący:
Ciecz.

Prezenter:
Dobrze.

III. Sformułowanie hasła (ze słów: rozszerzalność, temperatura, objętość, ciecz):
"Temperaturowa rozszerzalność objętościowa cieczy"

IV. Treść końcowej wypowiedzi to wyjaśnienie, na czym polega to zjawisko:
"Zjawisko temperaturowej rozszerzalności objętościowej cieczy polega na zmianie jej objętości pod wpływem temperatury.
Gdy temperatura cieczy wzrasta, wzrasta też objętość cieczy.
Gdy temperatura cieczy obniża się, objętość cieczy maleje."

3. Przygotowanie do gry

- Utworzenie zespołów
- Losowanie numerów oznaczających odpowiadania poszczególnych zespołów.
- Rozpoczęcie gry (odgadywanie pierwszego hasła przez każdy zespół.)
Kolejno, zgodnie z wylosowanymi numerami, zespoły przystępują do gry, wybierając numer zestawu z hasłami (od 1 do 5).
- Po zakończeniu przez wszystkie zespoły pierwszej tury rozpoczyna się druga prezentacja, według zasad polegających na pokazie nie używając słów.
- Zestawy słów i treści haseł, które należy z nich ułożyć:

Zestaw nr 1
I tura: ruch, względność (względność ruchu).
II tura: zasada, zachowanie, pęd (zasada zachowania pędu).

Zestaw nr 2
I tura: ruch, jednostajność, przyspieszenie, prosta (ruch jednostajnie przyspieszony, prostoliniowy).

Zestaw nr 3
I tura: swoboda, spadanie (spadanie swobodne)
II tura: sposób, zmiana, energia, wnętrze, ciało (sposoby zmiany energii wewnętrznej ciał).

Zestaw nr 4
I tura: drugi, zasada, dynamika (druga zasada dynamiki).
II tura: bilans, ciepło (bilans cieplny).

Zestaw nr 5
I tura: wzajemność, oddziaływanie, siła, cecha (cechy sił wzajemnego oddziaływania).
II tura: zasada, zachowanie, energia (zasada zachowania energii).

Uwagi:
1. W pierwszym etapie gry prezenter otrzymuje tylko jedno, pierwsze hasło z zestawu wylosowanego przez zespół.
2. Takie same słowa (np. "zasada") występujących w różnych hasłach muszą być inaczej określone przez prezentera.

Limity czasowe i punktacja
Proponuję na przedstawienie jednego słowa przez prezentera i odgadnięcie go przez zespół przewiduje się maksimum 1 minutę, na podanie hasła też 1 minutę. Na sformułowanie i zapisanie końcowej wypowiedzi zaplanowano maksimum 3 minuty.
Za odgadnięcie słów i hasła - 4punkty.
Za bezbłędne sformułowanie końcowej wypowiedzi - 6 punktów.
Maksymalnie zespół może uzyskać po drugim etapie gry -20 punktów.

4. Przeprowadzenie konkursu.

Po zapoznaniu uczniów zasadami gry, po zorganizowaniu zespołów i upewnieniu się, że
reguły gry są jasne i zrozumiałe dla wszystkich, można przystąpić do konkursu.

5. Podsumowanie

Przedstawiamy uczniom końcowa punktację, omawiamy wyniki i nagradzamy ajlepszeg(np. dobre oceny)
Podsumowując lekcję, można pochwalić ajleps za przestrzeganie reguł gry i odpowiednie zachowanie podczas konkursu oraz zachęcić do jak ajlepszego przygotowania na następne lekcje powtórzeniowe.

 

Opracowanie: Krystyna Piliszek
n-l fizyki

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3411


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4Ilość głosów: 3

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.