AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Mirosława Bednarz
Edukacja czytelnicza, Scenariusze

Obieg informacji wśród naukowców

- n +

Scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej na temat: Obieg informacji wśród naukowców

Lekcja przeznaczona jest dla uczniów klas II szkoły ponadgimnazjalnej ( technikum, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane)
Czas trwania zajęć: 90 minut

Cele główne:

1. Przedstawienie nowatorskiego pomysłu Paula Ginsparga
2. Przedstawienie metod wprowadzania w obieg informacji naukowych

Cele szczegółowe:

1. Zaprezentowanie nowatorskiego pomysłu Paula Ginsparga.
2. Wprowadzenie pojęć: baza danych, typy dokumentów wg kolejności opublikowania.
3. Kształtowanie umiejętności korzystania z podstawowych adresów baz danych bibliotek uniwersyteckich.
4. Zapoznanie ze sposobem korzystania z elektronicznej wersji czasopism naukowych.

Środki dydaktyczne:

1. Stix G: Światowa sieć superstrun "Świat Nauki" 2003 nr 5 str.18-19
2. Mirecka E.: Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji, cz.1. Źrodła informacji. Wyszukiwanie i selekcjonownie informacji. Warszawa 2003 str. 45-48
3. Kopaliński Wł.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wyd.23. Warszawa 1994 str. 436
4. PN-92/N-01227. Bibliotekarstwo i bibliografia. typologie dokumentów. Terminologia.
5. Internet

Metody:

1. Wykład
2. Praca w grupach przy stolikach- czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji na zadany temat.
3. Praca w grupach przy komputerze-wyszukiwanie odpowiednich stron w Internecie.
4. Dyskusja

Przebieg lekcji:

1. Definiowanie pojęć: odwoływanie się do wiedzy uczniów oraz korzystanie ze Słownika Wyrazów Obcych i Polskich Norm. (10 min.)
2. Zapoznanie z ideą pomysłu Paula Ginsparga - wykład na bazie artykułu z czasopisma "Świat Nauki". (10 min.)
3. Korzyści płynące z upowszechnienia pomysłu amerykańskiego uczonego - praca w grupach, wyszukiwanie informacji i odpowiedź na pytanie. (15 min.)
4. Zasady korzystania z baz czasopism w bibliotekach akademickich. (10 min.)
5. Sprawdzanie na stronach internetowych sposobu prezentowania informacji o bazach danych.
(45 min)

Odpowiedz na pytania, korzystając z podanych poniżej stron internetowych:

Grupa I
www.im.uj.edu.pl
1. Jakiej instytucji jest to strona internetowa?
2. Z podanej strony internetowej wyszukaj informacje mówiące kto i na jakich zasadach może publikować swoje prace w serii preprintów?
3. Jaka jest możliwość korzystania z elektronicznej wersji poniższych czasopism naukowych

Grupa II
http://vls.icm.edu.pl
1. Jakie informacje znajdują się na stronie internetowej, którą wyszukałeś?
2. Wytłumacz skrót ICM.
3. Jakie są zasady udostępniania przez Bibliotekę Wirtualnej Nauki zagranicznej naukowej bazy danych?
4. Wymień kilka instytucji, które zamówiły subskrypcje na rok 2004 koncorcjum Belstein i Gmelin.

Grupa III
http://hep.fuw.edu.pl - zawiera linki do serwerów preprintowych na świecie.
1. Jakie informacje znajdują się na stronie internetowej, którą wyszukałeś?
2. W jakich instytucjach pracują laureaci nagrody Nobla 2003 z dziedziny fizyki?

Grupa IV
www.arxiv.org
1. Czemu poświęcona jest strona internetowa, którą wyszukałeś?
2. Co to jest arXiv. Przetłumacz tekst w języku angielskim.

Podsumowanie:

1. Jakie pojęcia są kluczowe dla określenia kolejności opublikowania dokumentów?
2. Czemu służył pomysł Paula Gisparga?
3. Na jakiej zasadzie udostępniane są bazy e-czasopism przez biblioteki akademickie?
 

Opracowanie: Mirosława Bednarz

Wyświetleń: 1561


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.