Katalog

Ewa Zalewska
Biologia, Konkursy

"Co w lesie piszczy" - scenariusz wewnątrzszkolnego turnieju ekologicznego dla klas III gimnazjalnych

- n +

Scenariusz wewnątrzszkolnego turnieju ekologicznego dla klas III gimnazjalnych pt. "Co w lesie piszczy"

I Organizacja turnieju

1. Wykonanie plakatu informacyjnego o turnieju
2. Przygotowanie pracowni biologicznej do turnieju
a) wykonanie napisu - bTurniej ekologiczny dla klas III pt. "Co w lesie piszczy"
b) przygotowanie na tablicy głównej tabeli zawierającej nazwy konkurencji, klasy uczestniczące w turnieju, miejsce na punktację
c) ustawienie stolika dla jury turnieju z kompletem pytań konkursowych i odpowiedzi, protokołem przebiegu turnieju, regulaminem turnieju
d) ustawienie stolików dla reprezentantów poszczególnych klas i ławek dla kibiców.
3. Regulamin turnieju
a) w turnieju biorą udział drużyny trzyosobowe z równoległych klas trzecich
b) na czele każdej drużyny stoi kapitan
c) turniej składa się z 6 konkurencji, w tym cztery pierwsze konkurencje to turniej wiedzy, zaś do dwóch pozostałych konkurencji uczniowie przygotowują się wcześniej
 I konkurencja - krzyżówka ekologiczna (0-9 pkt.) zał. 1
 II konkurencja - zagadka przyrodnicza (0-10 pkt.) zał.2
(odpowiedz na pytanie)
 III konkurencja - prawda czy fałsz? (0-10 pkt.) zał. 3
 IV konkurencja - jakie to drzewo lub krzew? (0-6 pkt.) zał. 4
 V konkurencja - prezentacja scenki rodzajowej mówiącej o zagrożeniach, jakie czyhają na mieszkańców lasu (0-5 pkt.)
 VI konkurencja - prezentacja wiersza, piosenki lub fraszki mówiącej o roli jaką odgrywa las dla nas ludzi (0-5 pkt.)
d) maksymalna ilość punktów do zdobycia przez drużynę - 45
e) w skład jury wchodzi dyrektor szkoły, nauczyciel biologii, nauczyciel języka polskiego
f) mile widziany doping kibiców złożonych z przedstawicieli klas uczestniczących w zmaganiach (transparenty, okrzyki)
g) czas trwania turnieju - 2 godziny lekcyjne.

II Przebieg turnieju

1. Powitanie uczestników turnieju i jury.
2. Poinformowanie o celu i przebiegu turnieju.
3. Rozdanie drużynom biorącym udział w zmaganiach zadań do rozwiązania (konkurencje I IV), podanie czasu na rozwiązanie poszczególnych konkurencji.
4. Krótka przerwa po czterech konkurencjach - czas dla kibiców poszczególnych drużyn (prezentacja transparentów).
5. Przystąpienie do konkurencji V i VI - prezentacja wcześniej przygotowanych scenek rodzajowych i piosenek, fraszek, wierszy (każda drużyna przedstawia jedną scenkę, jeden wiersz, fraszkę lub piosenkę).
6. Zaprezentowanie przez przedstawiciela klasy organizującej turniej trybu życia i cech charakterystycznych jednego z gatunków zwierząt żyjących w lesie (zadanie pozakonkursowe dla kibiców - rozpoznanie gatunku), w tym czasie jury sprawdza prace, sumuje punkty po wszystkich konkurencjach i wyłania wygranych.
7. Ogłoszenie wyników, rozdanie upominków i pamiątkowych dyplomów.

Załączniki

zał. 1
Poziomo:
1. Symbioza roślin wyższych i grzybów.
(mikoryza)
2. Lasy liściaste miejsc bardzo wilgotnych, bagiennych, z przewagą olszy czarnej.
(olsy)
3. Jest roznosicielem groźnych wirusów powodujących wirusowe zapalenie opon mózgowych.
(kleszcz)
4. Współżycie antagonistyczne dwóch gatunków występujących w tym samym siedlisku i mających te same wymagania, np. pokarmowe (żubr i sarna).
(konkurencja)
5. Organizm cudzożywny, roślinożerca, mięsożerca.
(konsument)

Pionowo:
6. Organizmy, których ciało jest plechą, nie mające organów.
(plechowce)
7. Piętro roślinne w lesie.
(runo)
8. Ogół elementów przyrody ożywionej i nieożywionej, bezpośrednio wpływających na życie organizmów.
(środowisko)
9. Organizmy, których obecność, brak lub zachowanie się wskazuje np. na występowanie określonego związku w środowisku bądź określa właściwości środowiska (np. skrzyp - gleba kwaśna).
(bioindykatory)


Litery z pól od 1 do 9 utworzą hasło krzyżówki.

zał. 2
Zagadki przyrodnicze (odpowiedz na pytania):
1. Co to jest kowalik?
(niewielki ptak często spotykany w lasach i parkach)
2. Jak nazywamy samicę lisa?
(suka, liszka)
3. Jakie drzewo nazywane jest królem drzew?
(dąb)
4. Jak nazywa się legowisko niedźwiedzia?
(gawra)
5. Jak nazywa się górna część drzewa?
(korona)
6. Jakiego koloru są dojrzałe owoce cisu?
(czerwonego)
7. Co to jest zagajnik?
(niewielki las)
8. Co to jest rykowisko?
(okres godowy jelenia, przypada jesienią)
9. Z jakiego drzewa pochodzą kasztany?
(z kasztanowca)
10. Co to jest trop?
(odcisk kończyn pozostawiony na podłożu)

zał. 3
Prawda czy fałsz?
1. Prawdziwek to powszechna nazwa borowika szlachetnego? (tak)
2. Jagody borówki brusznicy są koloru czerwonego? (tak)
3. Owoce dzikiej róży obfitują w witaminę A? (nie)
4. Buczyna jest lasem, w którym dominują buki? (tak)
5. Koziróg dębosz to jeden z najmniejszych owadów naszych lasów, żywiący się zdrowym drewnem dębu? (nie)
6. Podszyt to warstwa lasu złożona z roślin zielnych (paproci, mchów, porostów) i drobnych krzewinek? (nie)
7. Lasy w Polsce zajmują ponad ¼ powierzchni kraju? (tak)
8. Modrzew europejski to jedyne drzewo iglaste zrzucające liście na zimę? (tak)
9. Las tropikalny to ekosystem najuboższy w gatunki roślin i zwierząt? (nie)
10. Najstarszym parkiem narodowym w świecie jest Białowieski Park Narodowy? (nie).

zał. 4
Jakie to drzewo lub krzew?
1. Igły kłujące, wyrastające po trzy sztuki. Szyszki w kształcie jagód - zielonych, gdy są niedojrzałe, a potem fioletowych z jasnym nalotem (jałowiec)
2. Igły wiotkie, wyrastające w różyczkach, jesienią żółknące i opadające (modrzew)
3. Igły krótkie, ostre, osadzone na małych trzoneczkach. Szyszki duże, zwisające, brązowe (świerk)
4. Drzewo i krzewy nie tworzące szyszek, lecz nasiona z czerwoną mięsistą otoczką. Liście ciemnozielone, spłaszczone, na końcach zaokrąglone (cis).
5. Igły powyżej 5 cm długości wyrastają po dwie z krótkopędów, szyszki jajowate (sosna)
6. Igły spłaszczone, z dwoma paskami na spodniej stronie, szyszki walcowate, duże, stojące, rozpadają się, gdy dojrzeją (jodła)

Opracowanie: Ewa Zalewska
nauczyciel biologii
i opiekun szkolnego koła ekologicznego w Publicznym Gimnazjum w Gumowie
 

Wyświetleń: 4912


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.