Katalog

Bożena Jażdżewska
Informatyka, Konspekty

Konspekt lekcji - Instrukcja "powtarzania" Repeat ... Until.

- n +

Konspekt lekcji - Instrukcja "powtarzania" Repeat ... Until
Konspekt lekcji

Instrukcja "powtarzania" Repeat ... Until

Klasa: III LO
Czas trwania: 45 minut

Cele lekcji

Poznawczy

 • uczeń powinien poznać praktyczne podstawy pisania programów;
 • utrwalić podstawy tworzenia algorytmów;

Kształcący

 • uczeń powinien umieć skonstruować prosty algorytm oraz napisać prosty program do skonstruowanego algorytmu;

Metody nauczania

 • ćwiczenia;
 • wykład;

Środki dydaktyczne

 • tablica;
 • podręcznik;
 • komputer i oprogramowanie;

Przebieg lekcji

 • podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celu lekcji;
 • sprawdzenie wiadomości z lekcji poprzedniej (np. z takich zagadnień, których znajomość jest niezbędna na obecnej lekcji);
 • podanie nowego materiału;
 • kontrola i utrwalenie wiadomości i umiejętności: sformułowanie pytań dotyczących celów lekcji;
 • podsumowanie;
 • zakończenie: zadanie pracy domowej.

Kierowanie procesem przyswajania wiadomości i kształtowania umiejętności.

Instrukcja repeat ... until (instrukcja "powtarzaj")

Instrukcja ta służy do organizacji obliczeń iteracyjnych ze sprawdzaniem warunku na końcu. Będą one wykonywane dopóki wartość wyrażenia znajdującego się po słowie until nie stanie się prawdą. Iteracja typu "powtarzaj" zapewnia wykonanie instrukcji znajdującej się między repeat i until conajmniej raz. Ma ona postać:

repeat
instrukcje_l;
.....
instrukcja n
until wyrazenie

Każda z instrukcji może być dowolną instrukcją prostą lub strukturalną a wyrażenie powinno dawać w wyniku wartość logiczną. Konstrukcja ta może służyć do organizacji sumowania szeregu z określoną dokładnością.

Epsilon: =0.01;
Suma: =0. 0;
Licznik:=0;
repeat
Licznik:=Licznik+l;
Wyraz: =1/ (Licznik+7);
Suma:=Suma+Wyraz
until Wyraz<=Epsilon;

Opracowanie: Bożena Jadżdżewska

Wyświetleń: 1903


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.