AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Beata Gołębiewska
Zawodowe, Różne

Ścieg a zastosowanie maszyn szyjących

- n +

Ścieg a zastosowanie maszyn szyjących

Od czasu skonstruowania pierwszej maszyny do szycia, która była napędzana ręcznie i wykonywała tylko proste ściegi pojawiły się maszyny coraz bardziej skomplikowane. Dziś wybór jest ogromny od nie skomplikowanych maszyn ze ściegami: prostym i zygzakowym po maszyny sterowne komputerem, automaty. Ten szybki postęp w rozwoju maszyn dotyczy maszyn domowych lekkiego typu, maszyn przemysłowych. Nowoczesne maszyny przemysłowe posiadają duży wybór ściegów ja chcę przybliżyć te, które najczęściej stosowane są w zakładach odzieżowych.

Maszyny szyjące ściegiem czółenkowym dwunitkowym


Ścieg czółenkowy dwunitkowy posiada przeplot zamknięty, który powstaje z nici igłowej i cewkowej chwytacza. Ścieg ten należy do grupy ściegów liniowych. Strukturę ściegu czółenkowego charakteryzują dwa podstawowe parametry. Skok ściegu s oraz wysokość ściegu h. Skok ściegu równoważny jest odległości między następującymi po sobie przekuciami materiału przez igłę. Wysokość ściegu równa jest grubości zszywanych warstw materiału. Przeplot ściegu czółenkowego wprowadzany jest do środka przeszywanych warstw materiału, dlatego też przeszycie wykonane tym ściegiem posiada jednakowy wygląd po obu stronach łączonych warstw materiału. Maszyny szyjące ściegiem czółenkowym dwunitkowym stosowane są do: łączenia kilku warstw materiału, naszywania elementów odzieży na wyroby, stębnowania elementów odzieży (kołnierze, patki).

Maszyny ściegu zyg - zak
- służą do tworzenia czółenkowego dwunitkowego ściegu zygzakowego. Ścieg zygzakowy powstaje wtedy kiedy kolejne przekłucia igłą zszywanej warstwy materiałów zostają usytuowane wzdłuż linii łamanej - zygzakowej. Ścieg ten ma na górnej i dolnej powierzchni zszywanych materiałów jest jednakowy. Dwunitkowy zygzakowy ścieg stębnowy charakteryzują: skok ściegu i szerokość zygzaka. Ścieg zygzakowy jest ściegiem przestrzennym, ponieważ ma określoną szerokość. Szycie ściegiem zygzakowym zwiększa w znacznym stopniu wszechstronność maszyny. W szczególności stosowanie ściegu zygzakowego:
- ułatwia szycie materiałów rozciągliwych (większa elastyczność ściegu),
- umożliwia wykonanie pewnych specjalnych operacji szycia, jak np. przyszywanie guzików i obrzucenie dziurek
- zwiększa różnorodność maszynowych szwów specjalnych, np. w zakresie obrzucania i zawijania brzegów materiału, marszczenia, naszywania aplikacji itp.
- ułatwia wykonanie operacji haftowania, cerowania,
- umożliwia uzyskanie różnorodnych szwów ozdobnych o zmiennej szerokości ściegu i różnym układzie zygzaka.

Maszyna firmy Juki "LZ - 2290 - zig-zag" elektroniczny, jest to maszyna sterowana komputerowo. W standardzie jest dostępnych czternaście różnych podstawowych wzorów ściegów typu zyg - zak, zgrupowanych w osiem różnych typów. Wyboru dowolnego wzoru ściegu typu zyg - zak dokonuje się bezpośrednio z panelu umieszczonego na korpusie maszyny. Szerokość rozrzutu ściegu, pozycja wkłuwania się igły podlegają łatwej regulacji na panelu. Maszyna jest uniwersalna i może wykonywać proste szycie standardowe, szycie zyg - zakiem dwuskokowym, trzyskokowym, po łuku, półokręgu lub ściegiem krytym -podszywającym.

Maszyny szyjące ściegiem łańcuszkowym

Ścieg łańcuszkowy jednoigłowy jednonitkowy
jest ściegiem łączącym płaskim, leżącym w jednej płaszczyźnie. Wiązanie ściegu ma miejsce na dolnej powierzchni zszywanej warstwy materiałów. Ścieg łańcuszkowy jednoigłowy jednonitkowy stosowany jest w guzikarkach, fastrygówkach rzadziej w dziurkarkach bieliźnianych.

Maszyny szyjące tym ściegiem to przenośna maszyna z serii 2000 Union Special, przeznaczona do zaszywania worków, łączenia suchych dzianin klub tkanin w farbiarniach i wykańczalniach. Lekka, dobrze wywarzona, spoczywa wygodnie w ręku zapewniając łatwą jej obsługę.

Ścieg jednoigłowy jednonitkowy kryty
jest to ścieg niewidoczny z jednej strony stosowany do łączenia wkładek usztywniających w wyłogach i podkołnierzach. Maszyny szyjące tym ściegiem to przemysłowa rolkowa pikówka do podszywania i naszywania ściegiem niewidocznym, Grupa 58 firmy STROBEL stosowane do podszywania ściegiem niewidocznym rewersów i kołnierzy, do podszywania taśmy brzegowej, do naszywania pikowanych delikatnych, elastycznych wkładów do marynarek. Jednonitkowa obrębiarka klasa "BENJAMIN" M-500 służy do obrębiania damskich sukienek, płaszczy, żakietów, spódnic i spodni z cienkich i średniej grubości materiałów.

Ścieg jednoigłowy dwunitkowy
jest ściegiem płaskim łączącym utworzonym z nici prowadzonej przez uszko igły i nici wychodzącej z mechanizmu chwytacza. Maszyny szyjące tym ściegiem służą do elastycznych szwów w produkcji bielizny okryć, ubiorów.

Ścieg pokrywający dwuigłowy czteronitkowy
jest to ścieg łańcuszkowy przestrzenny. Ścieg ten tworzą dwie nici wprowadzone przez igły oraz dwie wychodzące z mechanizmu chwytacza. Jedna nić chwytacza przebiega między nićmi igieł na górnej powierzchni zszywanej warstwy materiałów, a druga nić chwytacza na dolnej powierzchni zszywanych warstw materiałów.

Ściegi łańcuszkowe pokrywające mogą wystąpić jako dwuigłowe trzynitkowe, trzyigłowe czteronitkowe, czteroigłowe pięcionitkowe i inne kombinacje tych ściegów. Ściegi te sa elastyczne i stosowane są do obrębiania halek, koszulek z dzianin, ubiorów, do przyszywania ściągaczy, plis.

Maszyny drabinkowe płaskie i Juki/Union Special, są to najnowszej generacji maszyny drabinkowe (ścieg pokrywający) płaskie produkowane wspólnie przez te firmy. Union Special jest pionierem konstrukcji i budowy maszyn przeznaczonych do szycia wyrobów z dzianin. W roku 1890 firma ta opracowała techniki wiązania ściegu drabinkowego 602 i zbudowano pierwszą maszynę wiążącą taki ścieg. Nowoczesne maszyny z serii CS100 oraz FS300 to maszyny 1 igłowe, 2 - igłowe lub 3 - igłowe o ściegu podwójnym łańcuszkowym, z dolnym przeplotem lub dolnym i górnym przeplotem. W zależności od podklasy maszyny te stosowane są do lamowania, podwijania na płasko, łączenia na zakładkę, doszywania gum, koronek

Wieloigłowe maszyny łańcuszkowe szyjące elastycznymi ściegami pokrywającymi są stosowane zwłaszcza w produkcji bielizny, głównie do wykonywania takich operacji jak; naszywanie lub wszywanie taśm gumowych, wykańczanie i wzmacnianie zawiniętych brzegów materiałów.

Literatura:
1. Białczak Bogusław "Maszyny i urządzenia w przemyśle odzieżowym" .
2. Katalog 2002/2003 "Maszyny i urządzenia dla przemysłu odzieżowego" firmy Impall
3. Katalog 2002 r. "Przemysłowe maszyny szwalnicze" firmy Semaco
4. Polska norma PN - 83/P-84 502 "Ściegi klasyfikacja i oznaczenie"
5. Prospekty maszyn szyjących
 

Opracowanie: Beata Gołębiewska
ZSM w Radziejowie

Wyświetleń: 1582


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.