Katalog

Agata Łukaszewicz
Muzyka, Plany wynikowe

Plan wynikowy dla dzieci przedszkolnych - edukacja muzyczna

- n +

Czekamy na lato - scenariusz zajęcia: edukacja muzyczna

Grupa: 6 latki (jednoroczne oddziaływanie)

Cele:
- osłuchanie i nauka I zwrotki piosenki "Po łące biega lato",
- zapoznanie dzieci z przebiegiem zabawy integracyjnej "Taniec z ciupagami" - rytmiczne stukanie w metrum dwumiarowego,
- reagowanie ruchem na zmiany rejestru w muzyce,
- reagowanie głosem na zmiany dynamiki i tempa w muzyce - ćw. twórcze,
- utrwalenie zabawy tanecznej "Galopka",
- wprowadzenie nowych figur do tańca "Polka tramblanka",
- wyzwalanie radości podczas zabawy.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- reaguje ruchem na zmiany rejestru w muzyce,
- reaguje głosem na zmiany tempa i dynamiki,
- tańczy "Galopkę", "Polkę tramblankę",
- próbuje rytmicznie stukać w metrum dwumiarowym,
- poznaje I zwrotkę piosenki "Po łące biega lato",
- poznaje nowe figury taneczne do "Polki tramblanki",
- uczestniczy w zabawach muzycznych,

Pomoce:
Woreczki gimnastyczne, drewniane pałeczki, szarfy, ilustracje do ćwiczeń twórczych.
Pianino, magnetofon z nagraniem "Polki tramblanki", "Taniec z ciupagami"

Przebieg:
1. Zabawy incitacyjne (pobudzające) - marsz, bieg, czworakowanie, lot ptaszków, "koniki" - dzieci reagują ruchem na zmieniającą się muzykę (zabawy przy pianinie).
2. Ćwiczenia głosowe, emisyjne - śpiew dzieci na podanych sylabach, głoskach.
3. Powtórzenie piosenki "Ogrodniczka"
4. Zabawa taneczna "Galopka" - utrwalenie.
5. Zapoznanie dzieci z piosenką "Po łące biega lato"
- omówienie treści i melodii, wyjaśnienie niezrozumiałych zwrotów,
6. Zabawy z woreczkami - reagowanie ruchem na zmiany rejestru:
- muzyka wysoka: chód, bieg z woreczkiem na głowie,
- muzyka niska: chodzimy jak "raki" - woreczek na brzuchu,
- walczyk - kołysanie się na boki z woreczkiem na głowie,
- muzyka zmienna wysoki dźwięk, niski dźwięk - podrzuty woreczka w górę,
- glissando - wyrzucenie woreczka w przód
7. Nauka I zwrotki piosenki "Po łące biega lato" - zabawa w echo rytmiczne.
8. Taniec "Polka tramblanka":(szarfy do oznaczenia par: żółte od środka, czerwone na zewnątrz):
- powtórzenie znanych elementów,
- wprowadzenie nowych figur
9 Ćwiczenia twórcze "Siała baba mak" - reagowanie głosem na zmiany dynamiki.
Dzieci mówią treść wierszyka "siała baba..." odpowiednio dobierając głos do pokazywanych ilustracji symbolizujących dynamikę: cicho, głośno, coraz ciszej, coraz głośniej, (dodatkowo: szybko, wolno, staccatto)
10. Zabawa integracyjna "taniec z ciupagami" - rytmiczne uderzanie pałeczkami na każde "raz" i "dwa". (zabawa wg Klanzy)
11. Zabawa hamująca (inhibitacyjna):
Marsz dookoła sali przy akompaniamencie pianina. Na hasło "ręce" - 4 klaśnięcia, na hasło "nogi" - 4 tupnięcia.
 

Opracowanie: mgr Agata Łukaszewicz

Wyświetleń: 1744


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.