Katalog

Anna Stawarz
Plastyka, Sprawdziany i testy

Testy przeznaczone do utrwalenia wiadomości o sztuce klasycyzmu, romantyzmu, realizmu, impresjonizmu, postimpresjonizmu

- n +

Testy przeznaczone do utrwalenia wiadomości o sztuce klasycyzmu, romantyzmu, realizmu ,impresjonizmu, postimpresjonizmu.

Test nr 1

1. Zaznacz prawidłową odpowiedź. Sztuka klasycystyczna przypada na wiek:
a) XV
b) XVIII/ IX
c) XX

2. Cechy sztuki klasycystycznej to:
a) statyka
b) idealizm
c) dynamika

3. Przedstawiciel romantyzmu to:
a) Louis David
b) Canaletto
c) Delacroix

4. Piotr Michałowski to przedstawiciel:
a) realizmu
b) romantyzmu
c) klasycyzmu

5. Realizm przypada na wiek:
a) XVI
b) XX
c) XIX

6. "Kamieniarze" to obraz:
a) realistyczny
b) romantyczny
c) klasycystyczny

7. Canaletto w swoich obrazach najczęściej przedstawiał:
a) martwe natury
b) widoki Warszawy
c) konie

8. Opisz budynek (jaki to styl, podaj nazwę tego budynku i gdzie się znajduje)9. Opisz rzeźbę (z jakiego okresu pochodzi, co wskazuje na ten a nie inny styl)Test nr 2.

1. Zaznacz prawidłową odpowiedź. Romantyzm przypada na wiek:
a) XVII
b) XX
c) XIX

2. Na jakiej sztuce wzorował się klasycyzm:
a) egipskiej
b) sztuce starożytnej Grecji i Rzymu
c) baroku

3. Przedstawiciel klasycyzmu to:
a) Canaletto
b) Delacroix
c) Goya

4. Józef Chełmoński to przedstawiciel:
a) romantyzmu
b) realizmu
c) klasycyzmu

5. Realizm wniósł do malarstwa treści:
a) mitologiczne
b) społeczne
c) historyczne

6. "Wolność wiodąca lud na barykady" to obraz:
a) realistyczny
b) romantyczny
c) klasycystyczny

7. Józef Chełmoński przedstawiał w swoich obrazach:
a) widoki Krakowa
b) sceny rodzajowe
c) pejzaże

8. Opisz budowlę (kierunek, charakterystyczne dla tego okresu części architektury)9. Opisz rzeźbę (kierunek , cechy przedstawionej rzeźby).Test nr 3

1. Przedstawicielem postimpresjonizmu jest:
a) Edgar Degas
b) Vincent van Gogh
c) Józef Pankiewicz

2. Van Gogh jest prekursorem:
a) impresjonizmu
b) symbolizmu
c) ekspresjonizmu

3. Paul Gauguin wzorował się na:
a) sztuce starożytnej Grecji
b) realiźmie
c) drzeworycie japońskim

4. Jednym z najsłynniejszych obrazów van Gogha jest:
a) "Lato"
b) "Słoneczniki"
c) "Wschód słońca"

5. Postimpresjoniści stosowali w swoich obrazach:
a) jasną paletę barw
b) ciemne barwy
c) tylko ciepłe kolory

6. Z doświadczeń Cezanna korzystali:
a) impresjoniści
b) kubiści
c) realiści

7. W obrazach Gaugina występuje:
a) modelunek światłocieniowy
b) brak modelunku światłocieniowego
c) płynny kontur

Test nr 4

1. Za prekursora impresjonizmu uważa się:
a) Eduara Maneta
b) Edgara Degas
c) Władysława Podkowińskiego

2. Ulubionym tematem obrazów Degas były:
a) martwe natury
b) sceny z baletu
c) konie

3. Impresjoniści stosowali w swoich obrazach technikę:
a) collagu
b) dywizjonizmu
c) laserunku

4. Przedstawicielem polskiego impresjonizmu jest:
a) Józef Pankiewicz
b) Jan Matejko
c) Zbigniew Pronaszko

5. Impresjoniści malowali dany motyw:
a) tylko jeden raz
b) wielokrotnie
c) nie więcej niż dwa razy

6. Nazwa kierunku w malarstwie zapoczątkowana przez Claude'a Moneta to:
a) impresjonizm
b) realizm
c) fowizm

7. Kolor, którego nie używali impresjoniści to:
a) niebieski
b) czerwony
c) czarny

Opracowanie: Anna Stawarz

Wyświetleń: 15442


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.