Katalog

Bogdan Olechnowicz
Informatyka, Konspekty

Konspekt lekcji - Elementy informatyki - Zastosowanie korespondencji seryjnej do przetwarzania danych z arkusza kalkulacyjnego.

- n +

Konspekt lekcji - Elementy informatyki: Zastosowanie korespondencji seryjnej do przetwarzania danych z arkusza kalkulacyjnego.
Konspekt

Elementy informatyki: Zastosowanie korespondencji seryjnej do przetwarzania danych z arkusza kalkulacyjnego.

 • klasa / zawód: Ia LO;
 • tygodniowy wymiar zajęć: 2;
 • czas: 2 x 45 min.

Cel lekcji

Poziom Kategoria Cele
Wiadomości Zapamiętanie Uczeń po zajęciach powinien zapamiętać:
 • definicję korespondencji seryjnej oraz cel jej stosowania;
 • czynności jakie należy wykonać do utworzenia złożonego dokumentu;
Zrozumienie Uczeń po zajęciach powinien zrozumieć:
 • czynności postępowania przy projektowaniu dokumentu wynikowego;
 • rolę zmiennych w dokumencie głównym;
 • powiązania między poszczególnymi funkcjami do wykonania;
 • potrzebę ścisłej współpracy w grupie;
Umiejętności Stosowanie w sytuacjach typowych Uczeń po lekcji powinien umieć:
 • tworzyć dowolne dokumenty, na bazie korespondencji seryjnej;
 • budować powiązania pomiędzy tabelą z danymi, a dokumentem głównym;
 • przygotować dane do wydruku;
Stosowane w sytuacjach nietypowych Uczeń po lekcji powinien umieć:
 • zastosować poznane funkcje programu z wykorzystaniem zaawansowanych metod wyboru danych w tabeli;
 • udostępnić dane za pośrednictwem konta pocztowego;
 • przygotować dane dla potrzeb innego użytkownika.

Metody

 • pogadanka;
 • zajęcia praktyczne z wykorzystaniem komputerów.

Pomoce dydaktyczne

 • podręcznik do Excel-a i ćwiczenia w arkuszu kalkulacyjnym;
 • podręcznik do Word-a ćwiczenia;
 • wykorzystanie istniejącego konta pocztowego.

Umiejętności

 • kluczowe w procesie nauczania, wykorzystywane i rozwijane w czasie lekcji:
  • uczenie się;
  • myślenie;
  • współpraca;
  • działanie w grupie;
 • praktyczna obsługa komputera;
 • posługiwanie się internetem;
 • praca w sieci lokalnej.

Przebieg zajęć

Struktura lekcji Czas Czynności nauczyciela Czynności ucznia
Czynności organizacyjne 4 Sprawdza obecność, podaje nowy temat Zapisują temat w zeszytach
Ewaluacja wstępna 4 Nawiązanie do poprzedniej lekcji przez sprawdzenie wiadomości ucznia:
 • co to jest korespondencja seryjna, gdzie można ją stosować;
Wybrany uczeń odpowiada na zadane pytania, w razie potrzeby we współpracy z pozostałymi uczniami
Formułowanie celów 8 Wprowadza do nowego tematu omawiając zagadnienia, które będą przedmiotem działania na lekcji:
 • wyjaśnia potrzebę wykorzystania arkusza kalkulacyjnego;
 • wyjaśnia konieczność importowania nagłówka i danych;
 • omawia sposób stosowania takiego powiązania danych z dokumentem głównym;
Zapisują do zeszytów najważniejsze elementy związane z tematem, wyjaśniają wątpliwości. Analizują krótki przykład podany na tablicy związany z tematem.
Realizacja tematu (ewaluacja bieżąca) 60 Formułuje zadanie do praktycznego wykonania, podając ogólny sposób realizacji:
 • rozdział tematów na grupy;
 • śledzi tok postępowania uczniów w realizacji tworzenia danych oraz ich przetwarzania. W razie potrzeby służy pomocą;
Przygotowują program do wykonania ćwiczeń:
 • konstruują arkusz z danymi oraz realizują podstawowe funkcje związane z zadaniem w oparciu o wcześniej nabytą wiedzę. Czynnie współpracują z nauczycielem oraz ze sobą;
 • gromadzą dane dla sporządzenia dokumentu wynikowego;
Ewaluacja podsumowująca 14 Sprawdza i ocenia prace:
 • omawia realizację zadania;
 • sprawdza poprawność wykonania zadania;
 • odpowiada na pytania uczniów;
 • wystawia oceny;
 • podaje temat następnej lekcji.
Prezentują swoje prace z jednoczesnym wyjaśnieniem sposobu realizacji:
 • odpowiadają na postawione pytania i zadają pytania.

Opracowanie: Bogdan Olechnowicz

Wyświetleń: 3560


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.