AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Renata Boryka Kwapisz
Zajęcia zintegrowane, Plany pracy

Ludy dalekiej północy: kultura Eskimosów - tygodniowy plan pracy

- n +

Tygodniowy plan pracy

Temat: LUDY DALEKIEJ PÓŁNOCY KULTURA ESKIMOSÓW

CELE:
- zapoznanie z kulturą Eskimosów (wyjaśnienie podstawowych pojęć: Inuit, miaksimawa, Anaruk, mukluk;
- rozwijanie twórczej wyobraźni uczniów;
- wzbogacanie wiedzy uczniów na temat ludów zamieszkujących tereny Grenlandii leżącej w Arktyce.
- uwrażliwienie na piękno przyrody;
- uświadomienie znaczenia przyrody w życiu człowieka;
- wdrażanie do współpracy w grupie.

Cele operacyjne: uczeń zna kulturę Eskimosów, potrafi wykonać pracę "Mieszkańcy Laponii", zna znaczenie podstawowych pojęć, zna florę i faunę Grenlandii, potrafi uzupełnić tekst z brakującymi wyrazami.

METODY PRACY:
- podająca;
- aktywizująca;
- praktycznego działania.

FORMY PRACY:
- indywidualna;
- grupowa..

DATA: 24.11.2003 poniedziałek

TEMAT:KULTURA ESKIMOSÓW - WPROWADZENIE

POMOCE DYDAKTYCZNE: globus, książki: "Na Grenlandii pośród Eskimosów", "Anaruk" Cz. Centkiewicza, kartki z tekstem do uzupełniania, długopisy.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Powitanie z wychowankami, nawiązanie do zimowej aury.
2. Zapoznanie z tematem tygodnia: Kultura Eskimosów.
- wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z omawianym zagadnieniem: Inuit, Miaksimawa, Anaruk, Mukluk.
3. Pochodzenie Eskimosów, klimat:
- zamieszkują tereny Grenlandii największej wyspy świata położonej w Arktyce;
- klimat: zima trwająca 7 miesięcy (mrozy dochodzące do 50), krótkie lato (tak ciepłe jak nasza wczesna wiosna);
- słońce położone bardzo nisko nad horyzontem, w niektórych zakątkach znika na okres kilku miesięcy i wtedy jest tam noc;
4. Kultura Eskimosów:
- zwyczaje;
- tryb życia: rybołówstwo, polowanie;
- ubiór (odświętne stroje wyszywane koralikami);
- charakterystyczne budowle (iglo);
- sposób lokomocji (psie zaprzęgi);
- menu mieszkańców Grenlandii - suszone lub gotowane mięso albo ryba, tłuszcz foki, ryż.
5. Zabawa ruchowa "Pingwin"
6. Podsumowanie zdobytych dziś wiadomości - uczniowie na ochotnika odpowiadają na postawione przez nauczyciela pytania, słowna ocena pracy uczniów.
7. Podziękowanie za uczestnictwo w zajęciach.

DATA: 25.11.2003 wtorek

TEMAT: PRACA PLASTYCZNA "MIESZKAŃCY LAPONII"

POMOCE DYDAKTYCZNE: wzór do wyklejania, kolorowy papier, klej, nożyczki, kolorowe flamastry.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Powitanie z wychowankami, zapoznanie z tematem dzisiejszych zajęć.
- wyjaśnienie jak należy nanosić poszczególne elementy na wzór, zwrócenie szczególnej uwagi na estetykę pracy;
- rozdanie szablonów i materiałów do pracy;
2. "Mieszkańcy Laponii" - praca wykonana wydzieranką
- omówienie prac pod względem pomysłowości i estetyki wykonania;
- opatrzenie każdej pracy karteczką z imieniem i nazwiskiem;
- zmiana dekoracji;
3. Uporządkowanie miejsc pracy, podziękowanie za uczestnictwo w zajęciach.

DATA: 26.11.2003 środa

TEMAT:FLORA I FAUNA GRENLANDII

POMOCE DYDAKTYCZNE: atlas zwierząt, wzory do kolorowania, kredki, książka: Na Grenlandii pośród Eskimosów.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Powitanie z uczniami, krótkie przypomnienie, o czym mówimy w tym tygodniu.
2. Zwierzęta i ptaki zimnych obszarów:
- lis polarny, biały niedźwiedź - żyją na krze lodowej;
- wilk i karibu - zimą przenoszą się na południe, na tereny porośnięte trawą;
- wieloryby, foki i morsy;
- ptaki - Edredon.
3. Rośliny charakterystyczne dla północnego klimatu:
- zioła, jagody, borówki.
4. Zabawa ruchowa "Niedźwiedź i rybki"
5. Kolorowanie rysunków przedstawiających niedźwiedzia polarnego.
6. Podsumowanie zajęć - słowna ocena pracy uczniów.
7. Podziękowanie za udział w zajęciach.

DATA: 27.11.2003 czwartek

TEMAT: RUCH TO ZDROWIE - ZAWODY SPRAWNOŚCIOWE.

POMODE DYDAKTYCZNE: równoważnia, ringo, szarfy, piłeczka, łyżeczka, pachołki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1.Powitanie, wyjaśnienie zasad uczestnictwa w zawodach.
- krótka rozgrzewka: rozciąganie mięśni, trucht, wymachy, skłony;
- podział na grupy (odliczanie do dwóch)
2. Konkurencje:
- I - slalom z przeszkodami (pachołki);
- II - przejście po równoważni;
- III - rzut do celu (ringo i szarfa);
- IV - bieg z piłeczką na łyżeczce.
# podliczenie punktów zdobytych przez drużyny;
# ogłoszenie wyników, gratulacje dla zwycięzców;
# wręczenie nagród zwycięzcom (batoniki) i nagród pocieszenia przegranym ( lizaki).
3. Podziękowanie za uczestnictwo w zajęciach, przypomnienie zasad zdrowej rywalizacji.

DATA: 28.11.2003 piątek

TEMAT: PODSUMOWANIE TYGODNIOWEGO PLANU PRACY - PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE ZDOBYTEJ WIEDZY

POMOCE DYDAKTYCZNE: karty z tekstem do uzupełniania, flamastry i długopisy.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Powitanie z wychowankami, zapoznanie z tematyką zajęć.
- podsumowanie mijającego tygodnia poprzez przypomnienie wszystkich wiadomości związanych z kulturą Eskimosów;
- wyjaśnienie zasad pracy w grupach;
2. Podział na zespoły (uczniowie dobierają się kolorami, drużyna białych i czarnych, w zależności od wylosowanego koloru)
- wybór kapitana drużyny;
- rozdanie kart do uzupełnienia, wyjaśnienie jak należy uzupełnić tekst brakującymi wyrazami znajdującymi się pod tekstem;
- sprawdzenie poprawności wykonanego zadania, poprzez wspólne uzupełnienie tekstu;
- wyłonienie zwycięskiej drużyny, wręczenie słodkich upominków dla wszystkich uczestników zabawy.
3.Podsumowanie zajęć - słowna ocena zaangażowania uczniów podczas zajęć.
4.Uporządkowanie miejsc pracy.

WNIOSKI: założone cele zostały zrealizowane, uczniowie posiadali fragmentaryczną wiedzę dotyczącą kultury Eskimosów, która została uzupełniona poprzez różnego typu zajęcia, które prowadziłam przez cały tydzień, dodatkowym uatrakcyjnieniem mógłby być film (obrazowo prezentujący życie Eskimosów).

 

Opracowanie: mgr Renata Boryka Kwapisz

Wyświetleń: 3638


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.