Katalog

Izabela Tymowska
Język polski, Sprawdziany i testy

Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia klasy V

- n +

Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uczniów kl. V

Lis i wilk

Wpadł lis w jamę, wilk nadszedł, a widząc w złym stanie,
Oświadczył mu żal szczery i politowanie.
"Nie żałuj - lis zawołał - chciej lepiej ratować."
"Zgrzeszyłeś bracie lisie, trzeba pokutować."
I nagroda i kara zarówno się mierzy:
kto nikomu nie wierzył, nikt temu nie wierzy.


I. Zaznacz właściwą odpowiedź.

1. Morał to inaczej:

a) pouczenie
b) metafora
c) kontrast

2. W przytoczonej bajce morał został sformułowany:

a) bezpośrednio
b) pośrednio, domyślamy się go z tekstu
c) nie ma tu morału

3. Bohaterami bajek są najczęściej:

a) ludzie, którzy naśmiewają się ze swoich przywar
b) zwierzęta, pod postacią których ukryte są wady ludzi
c) niezwykła przedmioty

4. W przytoczonej bajce są rymy:

a) dokładne
b) niedokładne
c) nie ma rymów

5. Wybierz i zaznacz cechy gatunkowe bajki.
a) treść oparta jest na legendach i wierzeniach ludowych
b) zawiera morał
c) należy do literatury dydaktycznej
d) odznacza się wartką fabułą
e) jest to utwór wielowątkowy
f) ośmiesza wady ludzkie

II. Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj związane z nim polecenia.

Bo morze jest co dzień inne: raz rozgniewane, raz łagodne, to szare, to pełne kolorów. Inaczej wygląda, gdy patrzymy na nie z wydmy, inaczej z plaży, a jeszcze inaczej z molo.

Raz woda jest gładka, wyiskrzona jak lustro, kiedy indziej skaczą po niej białe "baranki". Bywa rozkołysana, jakby pocięta w skiby o barwie krzemienia, to znów groźna, spiętrzona wysokimi falami, które z hukiem rozbijają się o brzeg.

A sieci też nie są jednakowe, szare! W słoneczny dzień prześwitują złotem, wieczorem mają odcień fioletowy, o zachodzie różowy. Bywają szerokie, delikatne jak firanki albo skręcone na drewnianych obręczach niby olbrzymie torby, to znów wsparte na palikach i obwieszone korkami ciągną się jak długi płotek. Czasem wiatr wydyma je jak żagle, wtedy cieniutko śpiewają. Czasem ciężkie, wprost z morza wyjęte, przetkane zielonymi kłaczkami wodorostów, lśnią tęczowymi kroplami wody.

1. Nazwij podane środki poetyckie:
(sieci) bywają szerokie, delikatne jak firanki -........................................
sieci wtedy cieniutko śpiewają -...................................................
tęczowymi kroplami -.........................................................

2. Wypisz z tekstu podane formy rzeczowników (zapisz je w mianowniku liczby pojedynczej):
dwa rzeczowniki rodzaju męskiego................................................
dwa rzeczowniki rodzaju żeńskiego.................................................
dwa rzeczowniki rodzaju nijakiego................................................

3. Autorka pisze: A sieci też nie są jednakowe, szare! - od czego zależy ich wygląd?
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

4. Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej rzeczownik morze.
..................................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................

5. 0pisz wzburzone morze (5 - 6 zdań).
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

III. Wyjaśnij, dlaczego wyraz narcyz piszemy dwojako?
narcyz -...................................................................
Narcyz -...................................................................

IV. Tylko jedno zdanie zawiera informację nieprawdziwą - zaznacz je.
a) Starożytni Grecy tworzyli opowieści o bogach i bohaterach.
b) Za pomocą mitów starożytni tłumaczyli otaczający ich świat.
c) Opowieść o Demeter i Korze wyjaśniała Grekom, jak powstał świat.
d) starożytni Grecy wierzyli w wielu bogów.

V. Podaj cztery rzeczowniki związane z teatrem.
...........................................................................

VI. Wyjaśnij podane związki frazeologiczne:
siedzieć jak na tureckim kazaniu -.................................................
rzucać komuś kłody pod nogi -...................................................

VII. Zaznacz właściwą odpowiedź.
1. W powieści o świecie przedstawionym opowiada:
a) narrator
b) podmiot liryczny
c) tylko bohaterowie

2. Do elementów świata przedstawionego zaliczamy:
a) lirykę, epikę i dramat
b) narratora, bohaterów, wydarzenia
c) czas i miejsce akcji, bohaterów, wydarzenia

VIII. Przeczytaj podany wiersz a następnie wykonaj związane z nim polecenia.

"Wyprawa do lasu"

Drzewa ogromne, że nie widać szczytu,
Słońce, zachodząc, różowo się pali
Na każdym drzewie, jakby na świeczniku,
A ludzie idą ścieżką, tacy mali.

Zadrzyjmy głowy, weźmy się za ręce,
Żeby nie zgubić się w trawach, jak w borze.
Noc już na kwiaty nakłada pieczęcie
I z góry spływa kolor po kolorze.
Czesław Miłosz

a) Nazwij układ rymów............................................
b) Wskaż przenośnię
c) Jaka pora dnia została przedstawiona w wierszu? Które słowa o tym świadczą?
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
d) Uzasadnij, że wiersz ma budowę regularną.
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
 

Opracowanie: Izabela Tymowska

Wyświetleń: 17868


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.