AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Teresa Krzystek
Biologia, Scenariusze

Hałas a zdrowie człowieka

- n +

Hałas a zdrowie człowieka - scenariusz lekcji biologii

"Twoje postępowanie dziś, to zdrowie lub choroba jutro"

1. Temat lekcji: Hałas a zdrowie człowieka.
2. Hasło programowe: Regulacja nerwowo - hormonalna.
3. Cele operacyjne:
Kategoria celu Cel operacyjny
A - wiedzieć Uczeń zna pojęcia: hałas, decybel.
Wylicza czynniki wpływające na zdrowie człowieka.
Zna wpływ hałasu na zdrowie.
B - rozumieć Uczeń rozróżnia dźwięki przyjazne, uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia.
Ocenia szkodliwość miejsc, w których przebywa.
Porównuje natężenie słyszanych dźwięków z tabelą głośności.
C - stosować wiedzę Rozwiązuje zadania w karcie pracy.
Przedstawia sposoby walki z hałasem.
D - rozwiązywać problemy Uczeń proponuje sposoby walki z hałasem.
Ocenia ich przydatność i realność.
Projektuje plakat ostrzegający przed hałasem.

4. Typ lekcji: Opracowanie nowego materiału.
5. Forma nauczania: Lekcja w klasie.
6. Strategia: AOP.
7. Metody: Burz mózgów, dywanik pomysłów, obserwacja, karta pracy.
8. Środki: Krata pracy, tablica - tabela głośności, podręcznik, dywanik pomysłów, tablica - "Hałas a zdrowie człowieka", karta ewaluacyjna.
9. Literatura dla nauczyciela:
Taraszkiewicz Małgorzata, "Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu".
Maurer Gertruda, "I ty chronisz środowisko. Elementarz ochrony środowiska".
Klimuszko Barbara, "Biologia. Zeszyt do ćwiczeń".
10. Literatura dla ucznia:
Klimuszko Barbara, "Biologia. Podręcznik.".

CZĘŚĆ I

Nawiązanie do tematu.
Uczniowie mają za zadanie dokończyć zdanie:
Chciałbym być zdrowy jak..........................(koń, rydz, ryba, pieniądz, rzepa).
Metodą burzy mózgów uczniowie wskazują czynniki, od których zależy nasze zdrowie. Chętni wpisują wymienione czynniki na tablicy:

klimat, temperatura, wilgotność, odżywianie, ruch, tryb życia, otoczenie, zieleń, hałas, rodzina, koledzy, szkoła, technika, ruch uliczny, odzież, pieniądze.

CZĘŚĆ II

Podanie tematu lekcji:

Hałas a zdrowie człowieka.

Każdy uczeń otrzymuje krótki test:
HAŁAS - SPRAWDŹ, CO JUŻ WIESZ
1. Źródłem hałasu jest:
A - szelest liści,
B - krzyk kibiców na stadionie piłkarskim,
C - śpiew skowronka,
D - wszystkie wymienione.
2. Hałas można zmierzyć:
A - termometrem,
B - fonometrem,
C - amperomierzem,
D - siłomierzem.
3. jednostką pomiaru hałasu jest:
A - kg,
B - Newton [N
,
C - dB,
D - Hz.
4. Szkodliwy dla zdrowia jest hałas wydawany przez:
A - cicho nastawione radio,
B - ruchliwą ulicę,
C - tykanie zegara,
D - szum deszczu.
5. Skutkami oddziaływania hałasu na organizm mogą być:
A - zaburzenia równowagi,
B - wyczerpanie nerwowe,
C - bezsenność,
D - wszystkie wymienione.
6. Jak zmniejszyć natężenie hałasu w naszym środowisku?
A - ściszając odbiorniki radiowe i telewizyjne,
B - budując obwodnice w dużych miastach,
C - używając klaksonów samochodowych tylko w razie konieczności,
D - wszystkie pomysły są właściwe.
Wspólnie analizujemy test, podając właściwe rozwiązania.

CZĘŚĆ III

Uczniowie pracują z kartą pracy, którą otrzymali tydzień przed lekcją jako pracę domową.
Karta pracy.
Posłuchaj dźwięków w swoim otoczeniu. Wychwyć pojedyncze dźwięki. Dokonaj ich analizy, obserwując zanotuj w tabeli:
 
Miejsce obserwacji Źródło dźwięku Charakter dźwięku (ciągły, przerywany, pulsujący) Poziom dźwięku: wysoki, niski Stopień uciążliwości: uciążliwy (-) obojętny (0) przyjemny (+)
Mieszkanie w ciągu dnia 1.....................
2.....................
3.....................
4.....................
5......................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
Mieszkanie w ciągu nocy 1.....................
2.....................
3.....................
4.....................
5......................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
Szkoła w czasie lekcji 1.....................
2.....................
3.....................
4.....................
5......................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
Szkoła w czasie przerwy 1.....................
2.....................
3.....................
4.....................
5......................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
Miejsce wypoczynku (poza domem) 1.....................
2.....................
3.....................
4.....................
5......................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
Ruchliwa ulica 1.....................
2.....................
3.....................
4.....................
5......................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................

Zad. 1. Spośród dźwięków, których słuchałeś w ostatnim tygodniu wybierz najbardziej uciążliwe (zamaluj wiersze na czerwono).
Zad. 2. Oceń klimat akustyczny środowisk, w których przebywałeś w ostatnim tygodniu. Zamaluj w karcie pracy miejsca przyjazne dla twojego organizmu na zielono, obojętne na niebiesko, głośne i uciążliwe na czerwono.
Zad. 3. na podstawie tabeli głośności określ w przybliżeniu natężenie działających na ciebie dźwięków. Liczbę decybeli wpisz obok źródła dźwięku.
 
  Tabela głośności
  Decybele Źródła dźwięku
  10 - 20
30
40
50 - 60
70
80
szum liści
tykanie zegara
cicho nastawione radio
normalna rozmowa
głośna rozmowa
kosiarka do trawy
Szkodliwe dla zdrowia 80 - 90
100
110
120
140
170
ruchliwa ulica
młot pneumatyczny
motocykl bez tłumika
muzyka beatowa
samolot odrzutowy
rakieta kosmiczna

Zad. 4. Wśród miejsc obserwowanych przez ciebie najgłośniejsze i najmniej przyjazne są:
-..............................................................................................................................................
-..............................................................................................................................................
zad. 5. Na podstawie własnych doświadczeń oraz wiadomości z podręcznika podaj, jaki wpływ na zdrowie człowieka ma hałas. Porównaj z tablicą graficzną.
Ćwiczenia śródlekcyjne.
Uczniowie tworzą dwa kręgi i wykonują "rakietę". Powtarzają dwukrotnie.

CZĘŚĆ IV

Dywanik pomysłów.
Uczniowie otrzymują paski papierów kolorowych. Na każdym pasku piszą jeden pomysł na zmniejszenie hałasu w swoim otoczeniu.
Przykładowe pomysły:
Budować pasy zieleni.
Budować obwodnice.
Cichobieżne silniki samochodów.
Głośne prace wykonywać o odpowiedniej porze
Klaksonów używać tylko w razie konieczności.
Zakładać dźwiękoszczelne drzwi.
Ściszać radia i telewizory.
Krzyczeć głośno tylko tam, gdzie nikomu nie przeszkadzamy.
Każdy uczeń otrzymuje 3 cenki, które przykleja obok najlepszego wg. Niego pomysłu.
Liczba cenek świadczy o najczęstszych przyczynach hałasu w środowisku.

CZĘŚĆ V

Podsumowanie.
Ułóż zdanie z rozsypanki sylabowej:
HA, DZI, WIU ŁAS, SZKO, ZDRO.
Praca domowa:
Wykonaj projekt plakatu informującego o szkodliwości hałasu dla zdrowia człowieka.
EWALUACJA
Swoje zainteresowanie tematem lekcji "wykrzycz" zaznaczając wartość natężenia dźwięku na schemacie.


 

Opracowanie: Teresa Krzystek

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4653


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3Ilość głosów: 3

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.