AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Iwona Pieniążek
Uroczystości, Scenariusze

Scenariusz Sportowego Turnieju Mikołajkowego

- n +

Scenariusz Sportowego Turnieju Mikołajkowego

1. Cele turnieju.
2. Sprzęt sportowy niezbędny do przeprowadzenia imprezy.
3. Przebieg imprezy.

Ad. 1)

- Promocja szkoły, popularyzacja sportu i rekreacji oraz integracja z osobami niepełnosprawnymi.
- Zachęcanie uczniów, aby sami identyfikowali własne problemy zdrowotne i podejmowali próbę ich rozwiązania przy wsparciu nauczycieli, wychowawców, rodziców i instytucji z zewnątrz.

Ad. 2)

- piłki do kosza
- woreczki
- hula- hop
- rakietki i piłeczki do tenisa stołowego
- kije i piłeczki do unihockeya
- skakanki
- szarfy
- ławeczki
- płotki
- słupki
- nagłośnienie

Ad. 3)

- Powitanie zaproszonych gości i zapoznanie z celami imprezy.
- Przedstawienie pt. "Historia Świętego Mikołaja" (można wykorzystać dowolne scenariusze związane ze Świętami Bożego Narodzenia.)
- Konkurencje sportowe.

W turnieju bierze udział sześć drużyn dziesięcioosobowych. Przed każdą konkurencją zespół uczennic z klasy sportowej rozkładał potrzebny sprzęt sportowy a także objaśniał i prezentował przebieg konkurencji. Dla podtrzymania rywalizacji sportowej poszczególne konkurencje były następująco punktowane:
- I miejsce 5 pkt.
- II miejsce 3 pkt.
- III miejsce 1 pkt.
Każda drużyna niezależnie od końcowego wyniku została nagrodzona okolicznościowym dyplomem. Uczestnicy obdarowano batonikiem od pozyskanego sponsora. Zmagania sportowe były przeplatane występem chirliderek.

Konkurencje sportowe mogą być różnorodne w zależności od inwencji nauczyciela i zaopatrzenia szkoły w sprzęt sportowy. Czas trwania imprezy- 90 minut.

Przykładowy zestaw konkurencji sportowych:
1. Kozłowanie piłki do kosza, obiegnięcie słupka. Powrót- toczenie piłki dowolnym sposobem, chwyt piłki, obiegnięcie swojej drużyny i przekazanie piłki kolejnemu uczniowi.
2. Raki przodem- podpór tyłem, piłka leży na brzuchu, obiegnięcie słupka. Powrót- bieg z piłką, obiegnięcie swojej drużyny i przekazanie piłki kolejnemu uczniowi.
3. Piłka w tunelu- przekazywanie piłki dołem z rąk do rąk. Ostatni uczeń po otrzymaniu piłki biegnie przodem na początek drużyny, itd.
4. Rzuty woreczkami do celu (hula- hop). Każdy uczeń wykonuje trzy rzuty. Dotknięcie krawędzi hula- hop przyjmuje się za rzut celny.
5. Bieg z woreczkiem na głowie. Obiegnięcie słupka, powrót biegiem, obiegnięcie swojej drużyny i podanie woreczka koledze.
6. Bieg z rakietką do tenisa- piłeczka leży na rakietce. Obiegnięcie słupka, powrót jak wyżej.
7. Dobieg do skakanki (skakanka leży cztery metry od słupka), trzy podskoki dowolnym sposobem, zostawienie skakanki, obiegnięcie słupka i powrót biegiem.
8. Prowadzenie piłeczki za pomocą kija do unihockeya, obiegnięcie słupka, powrót również z prowadzeniem piłeczki.
9. Bieg na czworakach, przebiegnięcie przez ławeczkę, przełożenie szarfy dowolnym sposobem, obiegnięcie słupka, powrót biegiem.
10. Dobieg do płotka, ósemka pod płotkiem, obiegniecie słupka, powrót biegiem.

 

Opracowanie: mgr Iwona Pieniążek

Wyświetleń: 2930


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.