AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Leszczyńska, Marian Seroczyński
Edukacja europejska, Różne

Statut Klubu Europejskiego działającego w IX LO w Olsztynie

- n +

Statut Klubu Europejskiego działającego w IX LO w Olsztynie

Rozdz.I - Postanowienia ogólne

Art. l
Statut określa zasady, cele i zadania Klubu Europejskiego, zwanego dalej Klubem.

Art. 2
Siedziba Klubu znajduje się w budynku IX Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie przy ulicy Wańkowicza 1.

Rozdz. II - Cele i zadania

Art. 3 Cele:
1. Propagowanie wiedzy na temat Europy.
2. Obrona praw człowieka.
3. Współpraca z organizacjami proeuropejskimi.
4. Integracja środowiska lokalnego wobec idei zjednoczonej Europy.
5. Kształtowanie świadomości europejskiej.
6. Przygotowanie do życia we wspólnej Europie.

Art 4
Zadania:
1. Organizowanie spotkań o charakterze dydaktycznym, poświęconych zdobywaniu informacji o krajach europejskich w celu poznania ich tradycji, kultury, gospodarki, środowiska naturalnego. (terminy wyznaczane na bieżąco uwzględniając kalendarz szkolny)
2. Utworzenie Biblioteczki Europejskiej - gromadzenie materiałów dotyczących miasta, regionu, Polski, Europy.
3. Pozyskiwanie informacji przez Internet.
4. Współpraca z władzami lokalnymi, instytucjami kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi.
5. Rozwijanie kontaktów międzynarodowych szkoły.
6. Organizowanie imprez ogólnoszkolnych, angażujących całą społeczność szkolną.
7. Przygotowanie gazetki na korytarzu szkolnym przy sekretariacie i comiesięczne uaktualnianie prezentowanych materiałów.
8. Prezentacje państw należących do Unii Europejskiej (pierwsza środa miesiąca) w następujących formach:
- Gazetka
- Stoisko przy pokoju nauczycielskim (eksponowanie symboli charakterystycznych dla danych państw, sławnych ludzi, charakterystycznych zabytków architektonicznych i dóbr kultury)
- Kuchnia tradycyjna
- Stroje (współpraca z Liceum Profilowanym: kreator ubiorów)
9. Konkurs wiedzy na temat poszczególnych państw prezentowanych przez Klub Europejski:
- Termin: druga środa miesiące
- Miejsce: sala 249
- Godzina: 12.50
- 2-osobowe delegacje z różnych klas (za każdym razem mogą być inne)
- udzielenie odpowiedzi na 30 pytań dotyczących państwa prezentowanego w danym miesiącu (zakres wiedzy: materiały przedstawiane na gazetce szkolnej, prezentacje)
- rozstrzygnięcie: koniec roku szkolnego (klasy IV w kwietniu, klasy I-II w czerwcu)
10. ulotki informacyjne rozdawane w dniu prezentacji danego kraju
11. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu na temat Unii Europejskiej.
12. Udział reprezentantów Klubu w konkursach dotyczących Unii Europejskiej organizowanych przez inne szkoły.
13. Nawiązanie kontaktu z punktami informacji europejskiej w Olsztynie i Warszawie
14. Nawiązanie kontaktu z innymi klubami europejskimi
15. Zarejestrowanie klubu w ogólnopolskiej sieci Klubów Europejskich
16. Prelekcje na temat Unii Europejskiej dla uczniów Gimnazjum nr 9 i Szkoły Podstawowej nr 25 w Olsztynie
17. Przeprowadzenie i opracowanie ankiety na temat rezultatów wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wśród nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
18. Przeprowadzenie i opracowanie ankiety dotyczącej znajomości zagadnień związanych z Unią Europejską wśród uczniów IX LO z OI i IX LP z OI.
19. Promocja IX LO.
20. Umieszczanie informacji związanych z działalnością klubu na stronie internetowej szkoły.

Rozdz.III - Członkostwo

Art. 5
l. Przynależność do klubu ma charakter dobrowolny.
2. Członkiem Klubu może zostać tylko uczeń IX LO.

Art. 6
O przyjęciu nowego członka decyduje głosowanie zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy osób należących do klubu. Glosowanie ma charakter tajny.

Art. 7
Członek Klubu ma prawo:
l. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Klubu.
2. Zgłaszanie postulatów i inicjatyw.
3. Uzyskanie informacji dotyczącej Klubu.

Art. 8
Członek Klubu ma obowiązek:
l. Przestrzegania Statutu Klubu.
2. Udziału w realizacji zadań statutowych.
3. Uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych Klubu.
4. Przestrzegania decyzji podjętych przez Zarząd Klubu, a także Opiekuna Klubu.

Rozdz. IV - Organy Klubu

Art. 9
l. Członkowie Klubu wybierają Zarząd Klubu, zwany dalej Zarządem.
Zarząd składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
2. Klub wybiera poszczególnych członków Zarządu zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 2/3 składu Klubu w głosowaniu tajnym.
Wiceprzewodniczącym zostaje osoba, która zajęła drugie miejsce.
3. Wybory Zarządu odbywają się na pierwszym spotkaniu informacyjnym w danym roku szkolnym.
4. Klub może odwołać członka Zarządu lub cały skład większością 2/3 głosów w obecności 2/3 składu Klubu w głosowaniu tajnym, na wniosek przynajmniej ¼ członków Klubu.
5. Wniosek o odwołanie rozpatruje się na najbliższym spotkaniu informacyjnym, nie później jednak niż przed upływem miesiąca.
6. Odwołany członek Zarządu lub Zarząd pełni obowiązki do czasu powołania nowego.
7. Członek Zarządu może zrezygnować z funkcji, a na jego miejsce Klub wybiera nową osobę zgodnie z punktem 2.
8. Kadencja Zarządu trwa cały rok szkolny.

Art. 10
Do kompetencji Przewodniczącego należy:
l. Koordynowanie bieżących spraw Klubu.
2. Organizowanie pracy Zarządu.
3. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
4. Podejmowanie decyzji w imieniu Klubu w sytuacjach nagłych, po konsultacjach z Opiekunem i Wiceprzewodniczącym.

Art. l l
Do kompetencji Wiceprzewodniczącego należy:
1. W razie nieobecności Przewodniczącego przejmowanie obowiązków.
2. Nadzorowanie prac nad stroną internetową Klubu.

Art. 12
Do zadań Sekretarza Klubu należy:

1. Odpowiedzialność za dokumentację Klubu.
2. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Klubu.
3. Aktywny udział w tworzeniu stron internetowych.

Art. 13
Skarbnik:
1. Prowadzi działalność finansową Klubu.
2. Składa Zarządowi sprawozdanie finansowe z każdego przedsięwzięcia realizowanego przez Klub.

Rozdz. V - Postanowienia końcowe

Art. 14
W sprawach nie objętych Statutem lub nieprecyzyjnych decyzja należy do Opiekuna.

Art. 15
Opiekunem Klubu jest przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

Art. 16
Sprawy nie zakończone przez Zarząd w czasie trwania kadencji powinny być kontynuowane przez Zarząd następnej kadencji.

Art. 17
Zmiany w statucie mogą być dokonywane na wniosek Zarządu lub V4 składu Klubu w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów albo opiekuna Klubu.

Art. 18
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia na pierwszym spotkaniu informacyjnym po zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły.
 

Opracowanie: Marian Seroczyński i Agnieszka Leszczyńska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 830


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.5Ilość głosów: 2

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.