Katalog

Barbara Borowska-Satława
WOS, Scenariusze

Scenariusz lekcji - Integracja Polski z Uniš Europejskš - informatyka i WOS.

- n +

Scenariusz lekcji informatyki i WOS - Integracja Polski z Unią Europejską.
Scenariusz lekcji

Integracja Polski z Unią Europejską

Scenariusz lekcji informatyki i WOS

Przedmiot: informatyka i WOS (w ramach integracji międzyprzedmiotowej);
Temat: Integracja Polski z Unią Europejską;
Ilość godzin na realizację tematu: 2;
Klasa: I gimnazjum;
Źródła: Internet.

Cele zajęć

 • Cele ogólne:
  1. opanowanie sposobów wyszukiwania informacji w Internecie;
  2. wydruk pobranych z sieci dokumentów i próby zreferowania zagadnień przydzielonych uczniom przez nauczyciela;
 • Cele operacyjne (szczegółowe):
  1. uczeń będzie wiedział:
   • gdzie znaleźć informacje na temat Unii Europejskiej;
   • kto się tymi zagadnieniami zajmuje i do czego mogą być użyteczne;
  2. uczeń będzie umiał:
   • podać określenia czym jest UE;
   • rozróżnić najważniejsze instytucje UE;
  3. uczeń będzie znał:
   • historię integracji europejskiej;
   • symbole, walutę i hymn UE;
  4. uczeń będzie potrafił:
   • połączyć się z Internetem za pośrednictwem komputera i modemu;
   • poprawnie wpisać adres podanej witryny WWW;
   • poruszać się po informacjach strony WWW za pomocą hiperłączy;
   • skopiować na dysk twardy wyszukane informacje;
   • uporządkować i sformatować dokumenty;
   • wydrukować pliki do wykorzystania na lekcjach WOS.

Przebieg lekcji

 1. Sprawdzenie obecności;
 2. Podział na grupy i przydział funkcji w grupie, wyłonienie koordynatora odpowiedzialnego za drukowanie dokumentów;
 3. Przydział tematów, które uczniowie mają opracować na lekcji (np. symbole UE, historia integracji europejskiej, instytucje UE);
 4. Połączenie z Internetem, wybranie podanego przez nauczyciela adresu WWW (może to być dowolne źródło informacji o UE, np. www.gazeta.pl/swiat lub www.euroinfo.org.pl, www.integracja.opoka.org.pl);
 5. Wyszukiwanie potrzebnych informacji i ich zapis na dysku (z pomocą nauczyciela lub uczniów biegłych w obsłudze komputera);
 6. Opracowanie ściągniętych z Internetu informacji i przygotowanie ich do druku;
 7. Wydruk dokumentów.

Zadanie domowe

Przygotować na następną lekcję WOS ustne wystąpienie na temat Unii Europejskiej z zakresu materiału powierzonego uczniowi do opracowania w czasie dzisiejszej lekcji (na podstawie przygotowanego osobiście wydruku dokumentu).

Rekapitulacja i ewaluacja

 1. Uczeń potrafi podać korzyści płynące ze źródła informacji, jakim jest Internet;
 2. Uczeń umie połączyć się z podanym adresem WWW i na konkretnym przykładzie omówić charakterystyczne właściwości takiej strony;
 3. Uczeń zna sposoby poruszania się po informacjach zgromadzonych na stronie WWW;
 4. Uczeń wie, jak skopiować potrzebne informacje na dysk komputera;
 5. Uczeń formatuje skopiowane informacje i przygotowuje je jako dokument gotowy do druku;
 6. Uczeń potrafi wydrukować przygotowany tekst.

Opracowanie: Barbara Borowska-Satława
Społeczne Gimnazjum nr 1 w Częstochowie

Wyświetleń: 2306


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.