AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jarosław Maląg
Geografia, Scenariusze

Procesy integracji i dezintegracji politycznej oraz gospodarczej w świecie - scenariusz lekcji geografii

- n +

Scenariusz lekcji geografii: Procesy integracji i dezintegracji politycznej oraz gospodarczej w świecie

CELE OPERACYJNE:

Wiadomości

Poziom A
Zapamiętywanie (identyfikacja)
- Uczeń potrafi definiować pojęcia: integracja; dezintegracja.
- Uczeń potrafi wymienić: przykłady organizacji integracyjnych i dezintegracyjnych we współczesnym świecie; podstawowe zadania poszczególnych organizacji integracyjnych.

Poziom B
Rozumienie (rozpoznawanie)
- Uczeń potrafi wykazać różnice: pomiędzy dezintegracją, a integracją.
- Uczeń potrafi wyjaśnić: przyczyny oraz skutki procesów integracyjnych i dezintegracyjnych zachodzących we współczesnym świecie.

Umiejętności

Poziom C
Działanie w sytuacjach typowych
- Uczeń potrafi zaprojektować: działania jakie należy podjąć, aby maksymalnie wykorzystać fundusze płynące z Unii Europejskiej dla rozwoju swojej miejscowości.

Poziom D
Działanie w sytuacjach problemowych
- Uczeń potrafi wskazać: na mapie świata przykłady procesów integracji i dezintegracji zachodzących we współczesnym świecie.
- Uczeń potrafi zaplanować: działania, jakie powinny podjąć władze gminy będącej miejscem jego zamieszkania, aby mogły uzyskać fundusze z Unii Europejskiej.

FORMY PRACY:
- wykład
- praca z podręcznikiem i mapą

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- podręcznik
- mapa ścienna
- Informator maturalny od 2005 roku z geografii, Warszawa 2003.

TOK LEKCJI:
1. Przywitanie.
2. Sprawy organizacyjne (sprawdzenie obecności).
3. Przypomnienie najistotniejszych treści z poprzedniej lekcji (temat Spory wokół globalizacji).
4. Sprawdzenie i omówienie zadania domowego.
5. Podanie tematu lekcji i objaśnienie celów lekcji.
6. Podanie notatki (załącznik nr 1).
7. Czytanie przez uczniów fragmentu z podręcznika dotyczącego pojęcia integracja.
8. Wyjaśnienie przez nauczyciela po dyskusji z uczniami pojęcia integracja w oparciu o przeczytany przez nich wcześniej fragment z podręcznika.
9. Zapoznanie uczniów przez nauczyciela przy użyciu mapy z przykładami integracji.
10. Wykonanie przez uczniów zadania z zakresu Nowej Matury z Geografii dotyczącego organizacji integracyjnych (załącznik nr 2).
11. Czytanie przez uczniów fragmentu z podręcznika dotyczącego pojęcia dezintegracja.
12. Wyjaśnienie przez nauczyciela po dyskusji z uczniami pojęcia dezintegracja w oparciu o przeczytany przez nich wcześniej fragment z podręcznika.
13. Zapoznanie uczniów przez nauczyciela przy użyciu mapy z przykładami dezintegracji.
14. Podanie zadania domowego (załącznik nr 3).
15. Podsumowanie zajęć (nagrodzenie plusami najaktywniejszych uczniów).

ZAŁĄCZNIK NR 1
1. Pojęcie integracja.
2. Przykłady organizacji integracyjnych:
a. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
b. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
c. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (NATO)
d. Unia Europejska (UE)
e. Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA)
f. Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA)
g. Wspólnota Niepodległych Państw (WNP)
h. Liga Państw Arabskich
i. Organizacja Jedności Afrykańskiej (OJA)
j. Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC)
k. Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu (NAFTA)
l. Pakt Andyjski
3. Pojęcie dezintegracja.
4. Przykłady dezintegracji:
a. rozpad ZSRR na 15 niepodległych państw
b. rozpad Czechosłowacji na 2 niepodległe państwa
c. rozpad Jugosławii na 5 niepodległych państw
d. rozpad Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG)

ZAŁĄCZNIK NR 2
Zadanie
Przyporządkuj zapisanym w tabeli zadaniom organizacji właściwe nazwy: CEFTA, NATO, ONZ, UE, OPEC.
L.p. Zadanie Organizacja
1. współpraca w celu utrzymania pokoju na świecie, koordynowanie współpracy międzynarodowej w różnych dziedzinach (np. wyżywienia, pomocy dzieciom itp.)  
2. ujednolicenie polityki w odniesieniu do produkcji i zbytu ropy naftowej przez ustalenie limitów wydobycia i cen  
3. uaktywnienie wymiany handlowej w rejonie niektórych państw dawnego bloku socjalistycznego, znoszenie ceł i innych barier, wspólna polityka zabezpieczeń przed konkurencją z zewnątrz  
4. utworzenie jednolitego organizmu gospodarczego ze swobodnym przepływem kapitału, siły roboczej, towarów; wspólna polityka pieniężna i fiskalna  


ZAŁĄCZNIK NR 3
Zadanie domowe
Wyjaśnij nazwy i cele działalności następujących agend ONZ: UNESCO, FAO, WHO, MFW.

BIBLIOGRAFIA
Informator maturalny od 2005 roku z geografii, Warszawa 2003.
Mordawski J., Wiecki W., Geografia 2. Geografia i człowiek. Zakres podstawowy, Rumia 2002.
Wielki atlas świata, Warszawa 2003.
 

Opracowanie: Jarosław MALĄG
nauczyciel geografii i historii
w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych
w Ostrowie Wielkopolskim

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 8907


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5.32Ilość głosów: 22

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.