Katalog

Bożena Golek
Religia, Sprawdziany i testy

Test o św. Stanisławie Kostce

- n +

Życie i działalność św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży

Test przeznaczony jest dla pierwszej klasy gimnazjum. Tytuł testu to "Życie i działalność św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży" Test poprzedza katecheza poświęcona działalności św. Stanisława Kostki. Informacje zaczerpnięto z życiorysu świętych - św. Stanisław Kostka.

Klasa................. imię i nazwisko....................................

Życie i działalność patrona dzieci i młodzieży

PODKREŚL WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ:

1) Jak brzmi nazwisko św. Stanisława:
a. Kramer
b. Kostka
c. Kopel

2) Z jakiego kraju pochodził św. Stanisław:
a. Polski
b. Niemiec
c. Włoch

3) Gdzie się urodził św. Stanisław:
a. Rzymie
b. Roztkowie
c. Krakowie

4) Św. Stanisław urodził się w roku:
a. 1555
b. 1550
c. 1560

5) Z jakiej pochodził on rodziny
a. biednej
b. szlacheckiej
c. mieszczańskiej

6) Brat Stanisława miał na imię
a. Józef
b. Jan
c. Paweł

7) Św. Stanisław mając 13 lat wyjechał do:
a. Paryża
b. Wiednia
c. Rzymu

8) Szkołę, do której on uczęszczał prowadził zakon:
a. Franciszkanów
b. Jezuitów
c. Salwatorianów

9) Jak nazwała się szkoła, w której uczył się Stanisław:
a. Liceum
b. Uniwersytet
c. Colegium

10) Jaki dla Stanisława był jego starszy brat:
a. był dobry
b. wyśmiewał się ze Stanisława
c. pomagał mu w nauce

11) Co zrobił Św. Stanisław w 1965r.
a. rozpoczął naukę
b. skończył naukę
c. ciężko zachorował

12) Kogo Stanisław wezwał na pomoc w chorobie
a. swojego brata
b. lekarza
c. św Barbarę

13) W chorobie Komunię św. otrzymał on od:
a. Maryi
b. Św. Barbary
c. kapłana

14) Matka Boża ofiarowała Stanisławowi:
a. różaniec
b. medalik
c. małe dzieciątko Jezus

15) W widzeniu Matka Boża powiedziała mu by:
a. Stanisław przyjął komunię
b. Został kapłanem
c. Wstąpił do zakonu jezuitów

16) Po spotkaniu z Matką Bożą Stanisław
a. zapadł w sen
b. cudownie wyzdrowiał
c. jeszcze bardziej zachorował

17) W jakim przebraniu św. Stanisław ucieka od brata:
a. bogatego panicza
b. kapłana
c. wieśniaka

18) Do jakiego kraju udaje się najpierw św. Stanisław:
a. Niemiec
b. Włoch
c. Polski

19) W jaki dzień miesiąca umiera św. Stanisław:
a. 1.08
b. 15.08
c. 24.12

20) Św. Stanisław umiera mając lat
a. 16
b. 17
c. 18

21) Wpisz cechy godne do naśladowania
a.................................................
b.................................................
c................................................
d...............................................

Za każdą prawidłowo podkreśloną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt jedynie w pytaniu nr 21 można uzyskać 2 punkty.
Maksymalna ilość punktów - 22
SKALA OCEN
22 - 20 pkt - bardzo dobry
19 - 16 pkt - dobry
15 - 12 pkt - dostateczny
11 - 08 pkt - dopuszczający
07 - 0 pkt - niedostateczny
 

Opracowanie: Bożena Golek

Wyświetleń: 5878


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.