Katalog

Paweł Duda
Geografia, Konkursy

Państwa i stolice Świata i Europy - konkurs

- n +

Scenaruisz zajęc intelektualnych - praca z książką

Temat zajęć: Państwa i stolice Świata i Europy - konkurs grupowy.

Prowadzący: mgr Paweł Duda

Metody: dyskusja, zadaniowa, praca własna.

Środki: Ankieta tematyczna, przybory do pisania, leksykony, encyklopedie, atlasy, mapa Świata.

Cele:
- poznawczy: poszerzanie wiedzy z zakresu geografii.
- kształcący: kształcenie umiejętności posługiwania się wydawnictwami PWN.
- wychowawczy: kształtowanie pozytywnego nastawienia do nauki geografii.

Tok:
1. Wprowadzenie i przedstawienie tematu zajęć.

Czas: 3min.

2. Dyskusja - Jak zbudowany jest Świat?
Wychowawca rozpoczyna dyskusję na temat: jak jest zbudowany Świat. Wychowawca prowadzi i tak kontroluje dyskusję, aby dojść do stwierdzenia, że istnieją lądy i wody: kontynenty (wychowankowie nazywają kolejno kontynenty i pokazują je na mapie Świata): wody
(oceany).

Czas: 10 min.

3. Zabawa - ankieta - quiz.
Wychowawca rozdaje wychowankom indywidualnie, wcześniej przygotowaną ankietę tematyczną. Każdy z wychowanków za pomocą leksykonów, encyklopedii, map odpowiadają na postawione w niej pytania. Wychowawca w razie potrzeby udziela wychowankom podpowiedzi i wskazówek.

Czas: 15 min.

4. Podanie prawidłowych odpowiedzi do pytań zawartych w ankiecie na forum grupy.

Czas: 10 min.
5. Podsumowanie i zakończenie zajęć.

Czas: 3 min.

Załącznik: Ankieta tematyczna.

Stolice i państwa świata.

1. Wpisz w wolne miejsca nazwy państw, z którymi kojarzą ci się wymienione wyrazy.

SYBERIA, KREML, PUTIN, ...................................................................
ŻABA, ATOL, POLA ELIZEJSKIE, ...................................................................
EROS RAMAZZOTTI, LAZIO, PIZZA, ....................................................................
SEAT,REAL, CIEŚNINA GIBRALTARSKA .................................................................
OLIMP, DEDAL, SOKRATES, ..................................................................
TULIPANY, HAGA, RIJKARD, ...................................................................
MERCEDES, M.SCHMIT, HITLER, ...................................................................
PARASOL, BIG BEN, MANCHASTER, .................................................................
PIWO, HAVEL, WOJAK SZWEJK, ..................................................................

2. Do podanych państw dopisz ich stolice.

FRANCJA -..................................
NIEMCY -..................................
HOLANDIA -..................................
POLSKA -..................................
HISZPANIA -..................................
ANGLIA -..................................
AUSTRIA -..................................
BELGIA -..................................
CZECHY -..................................
LUXEMBURG -..................................
PORTUGALIA -..................................
LITWA -..................................
BIAŁORUŚ -..................................
SZWECJA -..................................
NORWEGIA -..................................
USA -..................................
KANADA -..................................
JAPONIA -..................................
CHINY -..................................
EGIPT -..................................
IRAK -..................................
SUDAN -..................................
ETIOPIA -..................................
URUGWAJ -..................................
MEKSYK -..................................
AUSTRALIA -..................................
INDIE -..................................

3. W której z wymienionych stolic znajduje się podany klub piłkarski? Podkreśl to miasto!

ARSENAL - RZYM, PARYŻ, LONDYN
PSG - RZYM, BUDAPESZT, PARYŻ
RAPID - BERLIN, WIEDEŃ, BRUKSELA
ATLETICO - MADRYT, LIZBONA, ATENY
DYNAMO - WIEDEŃ, KIJÓW, OSLO
LEGIA - SOFIA, WARSZAWA, RYGA
HERTA - AMSTERDAM, BERLIN, KIJÓW
LAZIO - RZYM, LIZBONA, BERLIN
BENFICA - LONDYN, LIZBONA, OSLO
REAL - MADRYT, KIJÓW, MOSKWA

4. Połącz stolicę z odpowiednią rzeką!
LONDYN  DUNAJ
BERLIN  MOSKWA
SPREWA  PARYŻ
TAMIZA  WIEDEŃ
SEKWANA  MOSKWA

5. Znajdź w wykreślance stolice państw
T O K I O A S Z X S L O N D Y N S X C X C
A S D F G H J K A S D F G H L J K L A L Q
W E W I L N O E R T Y Y U I I I O O M I U
G Z X C B R U K S E L A D F S S D F S D S
S A Q W S C D E R F V B G T B Y W L T K J
H T G F D W A R S Z A W A S O S I D E D F
F E A S D F G B H Y U H J K N M E N R B N
B N D B E L G R A D W S X C A X D C D J K
B Y Q W S D E D F G H J K L K H E W A E D
Z X C O S L O Z X A W K S O M C Ń Z M X C
Q A S W E D F R T G H Y U J U Y H G T R F
A S D F G H J K M L O H K O T Z S J H G N
F P R A G A A I A S P S D F G H J K K K O
H H G B N B V K X S D A D C V F G A V C T
Q W E R T Y U N U J H G R F D C V N F V G
Q S C F T G B I N H Q S C Y B N H K F V N
C R Z Y M C X S Z E A D S A Ż S D A D F Y
A D G J L K H L F R D Z X D F V G R G F H
A X D R F V B E G L T R F G H G F A D F S
O T T A W A F H D I F G T Y R D A M V B A
Q W E T T Y U Y T N A W S C D E R F G T W
 
1  12
2  13
3  14
4  15
5  16
6  17
7  18
8  19
9  20
10  21
11  22
 

Opracowanie: mgr Paweł Duda

Wyświetleń: 3950


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.