Katalog

Urszula Majerska
Zajęcia zintegrowane, Sprawdziany i testy

Zintegrowane sprawdziany osiągnięć dla klas II i III.

- n +

Zintegrowane sprawdziany osiągnięć dla klas II i III
Artykuł

Zintegrowane sprawdziany osiągnięć dla klas II i III

Witam serdecznie!

Zintegrowane sprawdziany osiągnięć dla kl. II i III to tylko propozycje, które mogą być modyfikowane, doskonalone przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Podczas rozwiązywania danego zadania uczeń będzie mógł się wykazać wszechstronnymi umiejętnościami i wiedzą. W jednym zadaniu mogą być sprawdzone różne umiejętności np.: znajomość zasad ortografii, czytanie ze zrozumieniem, rozwiązanie zadania tekstowego, znajomość środowiska itp. Przedstawione propozycje można zastosować pod koniec roku szkolnego kl. II i kl. III. Mają one funkcje informacyjną i diagnostyczną dla ucznia jak i nauczyciela.

Treści w sprawdzianach są zintegrowane zarówno dla kl. II, jak i kl. III. Obejmują więc osiagnięcia ucznia w różnym zakresie i różnych edukacjach. I tak np.:

 • ciche czytanie ze zrozumieniem;
 • znajomość zasad ortografii;
 • poprawna pisownia pod względem ortograficznym i gramatycznym;
 • wykonywanie w pamięci i pisemnie czterech działań na liczbach;
 • rozwiązywanie zadań tekstowych;
 • rozwiązywanie zadań tekstowych z równaniem;
 • stosowanie znaków <,>,=;
 • wykazanie się znajomością jednostek miary, wagi, czasu;
 • znajomość kalendarza, pór roku;
 • znajomość życia roślin i zwierząt;
 • podstawowe kolory itp.

Opracowując te przykładowe sprawdziany umiejętności i osiągnieć zależało mi na tym, aby uczeń wypełniając zadania czy wykonując polecenia myślał, zastanawiał się, potrafił je zrozumieć i oswoił się z tego typu sprawdzianami i testami.

Sądzę, że należy uczniów klas I, II i III przygotowywać do rozwiązywania różnych testów, sprawdzianów, ponieważ w przyszłości czekają na nich testy kompetencji, egzaminy itp.

Sprawdzian dla klasy II:

Sprawdziany dla klasy III:

Opracowanie: mgr Urszula Majerska

Wyświetleń: 34316


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.