AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Adela Hiero
Zawodowe, Plany metodyczne

Przedmiotowy system oceniania z technologii i towaroznawstwa: klasa III.

- n +

Przedmiotowy system oceniania z technologii i towaroznawstwa: klasa III
Plan

Przedmiotowy system oceniania z technologii i towaroznawstwa: klasa III

Ocenie podlega:

 • Wiedza i jej rozumienie
 • Umiejętności:
  • selekcja wiedzy;
  • prezentacja wiedzy;
  • zastosowanie w praktyce zdobytej wiedzy;
  • poszukiwanie i gromadzenie informacji;
  • przedstawienie i obrona własnego stanowiska;
  • praca w grupie i współpraca członków grupy.
 • Aktywność:
  • uczestnictwo w procesie lekcyjnym a w szczególności w pracy grupy;
  • przewodnictwo w pracy grupy;
  • zbieranie i gromadzenie dodatkowych materiałów pozwalających na rozszerzenie wiedzy przedmiotowej.

Narzędzia oceniania

 • prace klasowe;
 • testy;
 • projekty;
 • prace domowe;
 • praca w grupie (ćwiczenia uczniowskie);
 • aktywność;
 • prowadzenie zeszytu.

Normy zaliczeń
 • Testy, prace klasowe:
  • 100 - 91% punktów - bardzo dobry;
  • 90 - 75% punktów - dobry;
  • 74 - 55% punktów - dostateczny;
  • 54 - 40% punktów - dopuszczający;
  • 39% punktów i mniej - niedostateczny.
 • Projekty będą oceniane wg odrębnych kryteriów opracowanych dla każdego oddzielnie, uwzględniających 3 obszary pracy ucznia:
  • zrozumienie tematu i zakres wiedzy towaroznawczo - technologicznej;
  • konstrukcja pracy, forma graficzna, zebrane materiały w formie załączników;
  • sposób prezentacji (język, pomysłowość, precyzja).
 • Prace domowe (referaty):
  • zrozumienie tematu;
  • konstrukcja pracy;
  • zakres wiedzy;
  • estetyka.
 • Praca w grupie:
  • ocena pracy grupy na podstawie wypowiedzi lidera;
  • ocena aktywności członków grupy;
  • samoocena uczniów.
  Forma oceny zostanie podana przez nauczyciela przy realizacji konkretnego ćwiczenia.
 • Ocena zeszytu - dokonywana będzie raz w roku i obejmować będzie:
  • estetykę i staranność;
  • systematyczność w dokonywanych zapisach;
  • zawartość dodatkowych materiałów gromadzonych przez ucznia, wynikająca z zainteresowania przedmiotem.

Umowa - kotrakt

 • Przed rozpoczęciem każdego działu nauczyciel przekazuje uczniom plany wynikowe (wymagania podstawowe i ponadpodstawowe).
 • Prace klasowe, testy są obowiązkowe. Jeżeli uczeń jest nieobecny, pisze pracę w terminie dwutygodniowym od rozdania prac (termin uzgadnia z nauczycielem).
 • Poprawa prac klasowych i testów jest dowolna, można to uczynić tylko raz w semestrze, chyba że nauczyciel wyrazi zgodę na odejście od zasady. Liczy się ocena z poprawki.
 • Dopuszczalne jest nie oddanie jednej pracy domowej (referatu) w ciągu semestru, znajduje to jednak odzwierciedlenie w końcowej klasyfikacji.
 • Jeżeli uczeń jest nieobecny na zajęciach, na których wykonywane są ćwiczenia i oceniana jest praca w grupie może za zgodą nauczyciela wykonać ćwiczenie w domu i uzyskać w ten sposób ocenę.
 • Raz w semestrze można zgłosić nie przygotowanie się do lekcji, bez żadnych konsekwencji.
 • Cząstkową ocenę celującą uczeń może uzyskać za projekty, prace domowe(referaty), zeszyt, szczególną aktywność.
 • W końcowej klasyfikacji semestralnej lub końcoworocznej wszystkie oceny uzyskane przez ucznia traktowane są na tym samym poziomie.
 • Przy wystawianiu ocen semestralnej i końcoworocznej bazę stanowią oceny, które uczeń powinien uzyskać, dodatkowe oceny (szczególna aktywność, dodatkowa praca) wpływają na podwyższenie lub obniżenie oceny.
 • Oceny semestralna i końcoworoczna ustalane będą wg następującego wzoru:
  • suma uzyskanych ocen;
  • suma możliwych do uzyskania ocen X 5.
 • Na ocenę celującą semestralną lub końcoworoczną należy uzyskać średnią z przeliczeń wg podanego wzoru w pkt 10 co najmniej 9,9 oraz wykazać się dodatkową pracą (zbieranie materiałów, opracowań, szczególna aktywność na lekcjach i zainteresowanie przedmiotem).

Narzędzia oceniania

Tematyka Narzędzia oceniania
1. Podstawowe pojęcia z technologii i towaroznawstwa Test na sprawdzenie znajomości pojęć.
2. Proces technologiczny

Ćwiczenie: Analiza procesów technologicznych wybranych produktów - ocena aktywności grupowej.

Praca domowa Zapoznaj się z dowolnym procesem technologicznym. Opisz krótko przebieg tego procesu oraz podziel go na fazy i operacje.

3. Klasyfikacja towarów i wyrobów.

Ćwiczenie Klasyfikacja towarów i wyrobów wg różnych kryteriów - ocena aktywności grupowej.

Ćwiczenie: Posługiwanie się SWW i KW i U w prowadzeniu ewidencji materiałów - ocena aktywności grupowej.

Praca domowa Wybierz dowolny wyrób, dokonaj klasyfikacji uwzględniając przynajmniej trzy kryteria.

4. Normalizacja i normy Ćwiczenie: Analiza norm pod kątem budowy i treści - ocena aktywności grupowej.
5. Podsumowanie

Praca klasowa

Prowadzenie zeszytów

6. Skład towarów i wyrobów, ich właściwości i jakość

Referat: Charakterystyka wybranego wyrobu pod kątem właściwości fizycznych i chemicznych.

Praca w grupach: - "Racjonalne odżywianie" - samoocena pracy grupowej wg opracowanych kryteriów.

Ćwiczenie:Ocena wybranych produktów na podstawie badania organoleptycznego - ocena pracy grupowej.

7. Podsumowanie Praca klasowa
8. Opakowanie i oznakowanie towarów

Ćwiczenie: Ocena opakowania i oznakowania - ocena pracy grupowej.

Referat: Ocena wybranych opakowań pod kątem materiału, formy, kształtu i oznakowania.

9. Magazynowanie towarów

Test z treści programowych.

Projekt: Planowanie wyposażenia magazynu (porównanie teorii z praktyką.

10. Transport towarów

Praca domowa: - Konteneryzacja i paletyzacja w transporcie.

Praca klasowa

11. Konserwowanie towarów

Referat: Wybierz konkretny surowiec oraz opisz metody konserwacji jakim można go poddać. Uzasadnij wybór.

12. Podsumowanie zrealizowanych treści programowych Pomiar dydaktyczny

Opracowanie: Adela Hiero

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1811


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.