AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Adela Hiero
Zawodowe, Plany metodyczne

Plan wynikowy z technologii i towaroznawstwa - klasa III.

- n +

Plan wynikowy z technologii i towaroznawstwa - klasa III
Plan

Plan wynikowy z technologii i towaroznawstwa - klasa III

Zawód: technik ekonomista
Nr programu nauczania: 23/T - 5, SP/MEN/1998.02.24

Dział I: Wiadomości wstępne z technologii i towaroznawstwa

Tematyka Wymagania
Podstawowe (P) Ponadpodstawowe (PP)
1. Podstawowe pojęcia z technologii i towaroznawstwa Uczeń:
 • zna definicje:
  • technologii;
  • towaroznawstwa;
  • procesu technologicznego;
  • towaru;
  • wyrobu gotowego;
  • półfabrykatu;
  • surowca;
 • wymienia:
  • rodzaje towaroznawstwa;
  • zadania towaroznawstwa;
  • rodzaje procesów technologicznych.
Uczeń:
 • określa szczegółowe cele towaroznawstwa;
 • odróżnia rodzaje procesów technologicznych;
 • podaje przykłady znanych z życia procesów technologicznych;
2. Proces technologiczny Uczeń:
 • wymienia elementy procesu technologicznego;
 • podaje znaczenie pojęć: faza, operacja, zabieg, czynność, ruch roboczy;
 • wymienia fazy i ewentualnie operacje w konkretnym procesie technologicznym;
 • wymienia nauki, na których bazują technologia i towaroznawstwo;
Uczeń:
 • wyróżnia poszczególne elementy procesu technologicznego;
 • podaje przykłady różnych procesów technologicznych;
 • dzieli proces technologiczny na elementy składowe;
 • uzasadnia dokonany podział procesu na elementy składowe;
 • udowadnia znaczenie nauk związanych z technologią i towaroznawstwem;
 • podaje przykłady wykorzystania innych nauk na technologii i towaroznawstwie;
3. Klasyfikacja towarów i wyrobów Uczeń:
 • zna pojęcie klasyfikacji wymienia kryteria, według jakich dokonuje się klasyfikacji towarów i usług;
 • zna strukturę SWW i KTM;
 • zna zasady klasyfikacji według SWW;
 • dokonuje klasyfikacji;
Uczeń:
 • potrafi dokonać szczegółowej klasyfikacji wybranej branży na klasy, grupy, rodzaje i odmiany;
 • biegle posługuje się SWW i PKD;
 • odszukuje kody na opakowaniach i w katalogach;
 • potrafi rozszyfrować kody i podać wykorzystanie;
4. Normalizacja i normy Uczeń:
 • zna pojęcia normy i normalizacji;
 • wymienia cele normalizacji;
 • zna polskie i międzynarodowe organizacje normalizacyjne;
 • zna podział norm według zasięgu obejmowania i treści;
 • zna budowę norm;
Uczeń:
 • rozróżnia rodzaje norm;
 • wyjaśnia numerację norm;
 • analizuje treść normy;
 • charakteryzuje wyrób w oparciu o normę;
 • biegle posługuje się normami i katalogiem norm;
5. Skład towarów i wyrobów, ich właściwości i jakość Uczeń:
 • zna pojęcie jakości towaru;
 • wymienia podstawowe czynniki wpływające na jakość;
 • wymienia podstawowe wady wybranych towarów spożywczych i przemysłowych;
 • wymienia podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne towarów;
 • wymienia artykuły żywnościowe bogate w poszczególne składniki;
 • definiuje wartość odżywczą i energetyczną;
 • określa sposób obliczania wartości energetycznej produktów;
 • wyjaśnia pojęcie zdrowej żywności;
 • zna role pełnione przez składniki pożywienia w organizmie ludzkim;
 • zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania;
 • zna metody badania towarów;
 • wymienia metody instrumentalne i metody organoleptyczne badania towarów;
 • wymienia cechy towarów badane za pomocą poszczególnych zmysłów;
 • zna metody organoleptyczne punktowe i porównawcze;
 • określa jakość wybranego towaru jedną z metod
Uczeń:
 • odróżnia konkretne czynniki decydujące o jakości towarów;
 • wyjaśnia przyczyny powstawania wad jakości;
 • udowadnia zależność jakości towaru od właściwości fizycznych i chemicznych;
 • dzieli produkty żywnościowe według roli jaką spełniają w organizmie człowieka;
 • wyjaśnia różnice między białkami pełno- i niepełowartościowymi;
 • ocenia na podstawie składu chemicznego wartość odżywczą produktu;
 • oblicza wartość energetyczną produktów;
 • zna skutki niedoboru poszczególnych składników żywnościowych dla organizmu ludzkiego;
 • planuje posiłki zgodnie z zasadami racjonalnego odżywiania;
 • potrafi odróżnić zdrową żywność od innej;
 • uzasadnia znaczenie metod badania towarów w celu potwierdzenia ich jakości;
 • potrafi dobrać rodzaj metody do badania konkretnej cechy towaru;
 • dokonuje oceny organoleptycznej każdego towaru;
6. Opakowanie i oznakowanie towarów Uczeń:
 • zna pojęcie opakowania;
 • wymienia funkcje jakie pełnią opakowania;
 • dokonuje podziału opakowań według różnych kryteriów;
 • zna wady i zalety materiałów opakowaniowych;
 • zna pojęcie opakowań ekologicznych;
 • wymienia grupy znaków towarowych i podstawowe znaki występujące na opakowaniach;
 • zna podstawowe zasady oznakowania opakowań;
 • zna rodzaje kodów kreskowych i zasady kodowania;
Uczeń:
 • potrafi dobrać opakowanie do danego towaru uzasadniając swój wybór;
 • zna tendencje w produkcji opakowań, nowoczesne opakowania;
 • ocenia jakość opakowania i oznakowania;
 • interpretuje znaczenie poszczególnych znaków towarowych;
 • kwalifikuje dany znak do odpowiedniej grupy znaków;
 • identyfikuje pochodzenie towaru według kodu kreskowego;
7. Magazynowanie towarów Uczeń:
 • zna podział magazynów według różnych kryteriów;
 • wymienia podstawowe wyposażenie magazynów;
 • zna czynniki wpływające na jakość przechowywanych towarów;
 • zna podstawowe zasady przechowywania towarów;
 • wymienia zmiany jakie mogą zachodzić w przechowywanych towarach;
 • zna pojęcie ubytków towarowych;
 • zna zasady odbioru jakościowego i ilościowego towarów;
Uczeń:
 • określa rodzaj magazynu;
 • uzasadnia znaczenie odpowiedniego wyposażenia magazynów;
 • dobiera warunki składowania do właściwości towarów;
 • wyjaśnia przyczyny zmian zachodzących w przechowywanych towarach;
 • rozróżnia poszczególne rodzaje ubytków;
 • dokonuje odbioru ilościowego i jakościowego towarów;
8. Transport towarów Uczeń:
 • zna podstawowe zasady obowiązujące przy transporcie towarów;
 • zna pojęcia: paletyzacja, konteneryzacja;
 • zna urządzenia do transportu wewnętrznego i zewnętrznego towarów;
Uczeń:
 • dobiera środki transportowe do przewozu towarów;
 • uzasadnia znaczenie logistyki w transporcie;
9. Konserwowanie towarów Uczeń:
 • zna cele konserwacji towarów;
 • dokonuje podziału metod konserwacji towarów;
 • zna pojęcia:
  • chłodzenie;
  • mrożenie;
  • liofilizacja;
  • suszenie;
  • kiszenie;
  • marynowanie;
  • peklowanie;
  • impregnacja;
  • pasteryzacja;
  • sterylizacja;
  • tyndalizacja;
 • klasyfikuje dodatki do żywności;
 • podaje przykłady towarów konserwowanych różnymi metodami;
Uczeń:
 • podaje różnice pomiędzy różnymi metodami konserwacji;
 • omawia wpływ konserwacji na wartość odżywczą żywności;
 • potrafi odszukać na towarach informacje o sposobie konserwowania;
 • potrafi rozkodować chemiczne dodatki do żywności;

Opracowanie: Adela Hiero

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3736


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.