Katalog

Jolanta Rewers
Religia, Konspekty

Czcimy Maryję - Królową Polski

- n +

Czcimy Maryję - Królową Polski

Klasa III szkoły podstawowej

Cele:

Uczeń po lekcji:
- zna określenia odnoszące się do Maryi.
- wie, że Maryja jest naszą Matką i Królową Polski.
- umie określić sposoby oddawania czci Maryi, wyrażania uczuć względem Maryi przez słowo i dobre uczynki.

Środki dydaktyczne:

- mapa Polski, Obraz Maryi, płyta CD z nagraniami pieśni maryjnych, kontury Polski, rozsypanka wyrazowa, teksty Apelu Jasnogórskiego.

Metody:

- pokazowa, dyskusja, oglądowa, praca indywidualna.

Przebieg katechezy:

1. Powitanie.
2. Rozpoczęcie modlitwą do Ducha Świętego.
3. Sprawdzenie obecności.
4. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej katechezy.
5. Wprowadzenie do tematu stanowi pieśń: "Maryjo Królowo Polski".

- Analiza tekstu wysłuchanej pieśni:
(Uczniowie wymieniają określenia dotyczące Maryi: Matka Boga, Matka wszystkich ludzi, Opiekunka, Pośredniczka, Królowa Polski).

6. Zapis tematu:

Czcimy Maryję - Królową Polski.

7. Rozwinięcie:

- Katecheta zadaje uczniom pytania dotyczące w/w określeń:

- Dlaczego Maryja jest Matką Bożą? (urodziła Syna Bożego - Jezusa Chrystusa).
- Dlaczego jest Matką wszystkich ludzi? (Jezus Chrystus umierając na krzyżu powiedział do Jana - "Oto Matka Twoja"; do Maryi - "Oto Syn Twój", troszczy się o nas, o nasze zdrowie, naszych rodziców, opiekuje się nami,)
- Skoro Maryja jest naszą Matką, to my jako jej dzieci musimy posiadać takie cechy, za które będzie nas kochała.

- Katecheta rozdaje rozsypankę wyrazową z pozytywnymi i negatywnymi zachowaniami np.: (jestem dobry, chętnie pomagam innym, nie słucham rodziców, jestem bezinteresowny, modlę się, jestem leniwy, biję się z kolegami, modle się, chodzę do kościoła, nie odrabiam lekcji)
Uczniowie wybierają 5 właściwych określeń, z których Maryja jest zadowolona, i wpisują w poszczególne palce swojej ręki, której kontury odrysowały w zeszycie. W dłoń wpisują własne propozycję.

- Po upływie 5 minut kilkoro uczniów przedstawia wyniki pracy.

- Po krótkiej prezentacji katecheta podkreśla, że Maryja również posiadała takie cechy, za które została nagrodzona - wzięta do nieba i ukoronowana na Królową Nieba i ziemi.

- W dalszej dyskusji katecheta nawiązuje do kolejnego określenia: Maryja - Królową Polski związanego ze Świętem obchodzonym 3 maja.

(Przedstawia dzieciom historię z 1655 roku - napad Szwedów na Jasną Górę i Cudowną obronę Sanktuarium przez Maryję. Nadanie w 1656 roku przez Króla Jana Kazimierza tytułu - Królowej Polski.)

- Uczniowie wskazują na mapie dwa słynne i znane Sanktuaria Maryjne: Częstochowa i Licheń. Następnie wklejają do zeszytu przygotowany w domu kontur Polski i zaznaczają powyższe miejscowości.

- W kolejnym etapie katecheta nawiązuje do różnych sposobów oddawania czci i wdzięczności Maryi: (uczniowie wymieniają: modlitwę, różaniec, litanię, pieśni maryjne, sanktuaria, kościoły pod wezwaniem maryjnym, książki o tematyce maryjnej, święta ku Czci Matki Bożej.

- Na zakończenie katecheta nawiązuje do Apelu Jasnogórskiego, którego treść rozdaje na kartkach. Po wspólnym odśpiewaniu - dzieci wklejają do zeszytu.

8. Podsumowanie:

- Kim dla nas jest Maryja?
- Jak możemy okazać miłość względem Maryi?

9. Zapis do zeszytu - stanowią wcześniej wykonane polecenia (kontur Polski, uzupełniona dłoń, tekst Apelu Jasnogórskiego).

10. Praca domowa.

Dzieci nauczą się Apelu Jasnogórskiego na pamięć.

11. Modlitwa.

Słowami modlitwy: Zdrowaś Maryjo dziękujemy Matce Bożej i naszej Matce - Królowej Polski za opiekę i troskę nad całym narodem.

12. Pożegnanie.
 

Opracowanie: mgr Jolanta Rewers
Katechetka SP im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym

Wyświetleń: 5997


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.