Katalog

Henryk Wasiura
Muzyka, Konspekty

Instrumenty strunowe

- n +

Instrumenty Strunowe - konspekt lekcji do klasy V szkoły podstawowej

Czas: 45 min.

Zadanie muzyczne: zapoznanie uczniów z instrumentami strunowymi, ich budową i barwą brzmienia

Zadanie plastyczne: analiza dzieła sztuki oraz tworzenie wytworów plastycznych

Cele dydaktyczne:

Uczeń:

1) zna znaczenie pojęć: rezonans, pizzicato, lutnik, forte, piano
2) potrafi zidentyfikować instrumenty strunowe
3) potrafi rozpoznać brzmienie instrumentów strunowych
4) potrafi wskazać podstawowe cechy instrumentów strunowych
5) potrafi określać nastrój prezentowanych dzieł malarskich
6) utrwala wiedzę o barwach
7) potrafi analizować dzieło sztuki
8) zna podział instrumentów strunowych na: smyczkowe, szarpane, uderzane

Cele wychowawcze:

Uczeń:

1) doskonali spostrzegawczość, myślenie (porównywanie, klasyfikowanie, definiowanie)
2) bierze aktywny udział w percepcji słuchowej, wzrokowej, doskonali wyobraźnię
3) kształtuje spostrzegawczość, koordynację wzrokowo - słuchową, sprawność manualną
4) tworzy miejsce pracy podczas wykonywania prac plastycznych
5) doświadcza radości z poznawania i tworzenia

Formy realizacji: indywidualna, zbiorowa

Metody: ekspozycji, problemowo - analityczna, problemowo - twórcza, analityczno - percepcyjna, organizowana i rozwijania działań plastycznych ucznia

Technika plastyczna: pastele olejne

Materiały: pastele olejne, kartka z bloku rysunkowego

Media:

U. Smoczyńska, K. Jakóbczak - Drążek - "Muzyka i my" - podręcznik do klasy V Szkoły Podstawowej
S.K. Stopczyk, B. Neubart - "Plastyka" - podręcznik do klasy V Szkoły Podstawowej
F. Schubert - Kwintet A-dur "Pstrąg" - "Muzyka mistrzów", płyta CD
L. Delibes - "Pizzicato" - "Muzyka mistrzów", płyta CD
C. Debussy - "Światło księżyca" - "Muzyka mistrzów", płyta CD
A. Renoir - "Dziewczęta przy pianinie" - "Wielcy malarze", zeszyt nr 4, reprodukcja
J.B. Mauzaisse - "Lekcja gry na harfie" - "Plastyka", podręcznik do klasy V, reprodukcja
J. Vermeer - "Grający na gitarze" - "Plastyka", podręcznik do klasy V, reprodukcja
E. Bundy - "Warsztat Antonio Stradivariusa w Ceremonie" - "Plastyka",
podręcznik do klasy V, reprodukcja
J.B. Greuze - "Gitarzysta" - "Plastyka", podręcznik do klasy V, reprodukcja
P. Picasso - "Mandolinistka" - "Wielcy malarze", zeszyt nr 91, reprodukcja
J. Breughel - "Słuch" - "Plastyka", podręcznik do klasy V, reprodukcja

Przebieg zajęć:
1. Rozmowa na temat instrumentów muzycznych (wyodrębnienie podziału instrumentów na: dęte, strunowe i perkusyjne)
2. Powtórzenie wybranej piosenki z repertuaru uczniów na temat instrumentów (np.: "Muzykalny zastęp", muz. J. Wasowski, sł. R. Pisarski)
3. Zapoznanie uczniów z instrumentami strunowymi - ich genezą, budową, sposobem wydobycia dźwięków. Wyodrębnienie podziału instrumentów strunowych na: smyczkowe, szarpane, uderzane. Wprowadzenie pojęcia rezonansu.
4. Rozmowa na temat instrumentów smyczkowych
- sposób wydobycia dźwięków
- wprowadzenie pojęć: pizzicato, lutnik
5. Prezentacja instrumentów smyczkowych:
- tablice "Instrumenty muzyczne"
- instrumenty dostępne w pracowni muzycznej (skrzypce)
6. Wysłuchanie fragmentu: "Pizzicato" - Leo Delibes
Czas trwania fragmentu (0:58)
7. Omówienie grupy instrumentów szarpanych z uwzględnieniem sposobu wydobycia dźwięków
8. Prezentacja instrumentów szarpanych
- tablice "Instrumenty muzyczne"
- instrumenty dostępne w pracowni muzycznej (gitara, mandolina)
9. Wysłuchanie fragmentu "Światło księżyca" Claude Debussy
Czas trwania fragmentu (1:05)
10. Rozmowa na temat instrumentów uderzanych z uwzględnieniem sposobu wydobycia dźwięków. Przypomnienie pojęć forte i piano (stąd nazwa fortepianu)
11. Prezentacja instrumentów uderzanych
- tablice "Instrumenty muzyczne"
- pianino
12. Wysłuchanie fragmentu - Kwintet A-dur "Pstrąg" - Franciszek Schubert
Czas trwania fragmentu (1:05)
13. Instrumenty strunowe w malarstwie. Prezentacja reprodukcji dzieł wybitnych malarzy:
- Jean Baptiste Mauzaisse - "Lekcja przy pianinie"
- August Renoir - "Dziewczęta przy pianinie"
- Jan Vermeer - "Grająca na gitarze"
- Edgar Bundy - "Warsztat Antonio Stradivariusa w Ceremonie"
- Pablo Picasso - "Mandolinistka"
- Jan Breugel - "Słuch"
14. Analiza dzieła Augusta Renoir - "Dwie dziewczyny przy pianinie" uwzględnieniem:
- techniki
- linii
- plamy
- koloru
- światłocienia
- rodzaju kompozycji
15. Malowanie pastelami olejnymi wybranego przez ucznia instrumentu strunowego (za modele posłużą instrumenty dostępne w pracowni muzycznej - skrzypce, mandolina, gitara, pianino)
16. Analiza i ocena prac plastycznych
17. Podsumowanie i utrwalenie wiadomości o instrumentach strunowych
 

Opracowanie: Henryk Wasiura
S.P. nr.4 Zamość

Wyświetleń: 5062


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.