AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aleksandra Rosińska
Lekcja wychowawcza, Program nauczania

Program lekcji wychowawczych

- n +

Program lekcji wychowawczych dla klas III - IV szkoły podstawowej

Często w szkolnej praktyce spotykamy się ze zjawiskiem klas, których uczniowie sprawiają szczególne trudności wychowawcze. Obserwujemy u dzieci narastającą agresję, nieumiejętność komunikowania się czy rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy. Uczniowie reagują zbyt impulsywnie, nieadekwatnie do zaistniałej sytuacji, dlatego też popadają w konflikty ze swoimi rówieśnikami.

Program lekcji wychowawczych powstał na skutek dostrzeżenia takich właśnie problemów wychowawczych i może być realizowany w klasach III i IV szkoły podstawowej.

CELE PROGRAMU
● uczenie dzieci współżycia w grupie przez demokratyczne
rozwiązywanie problemów
● nabywanie umiejętności porozumiewania się poprzez różne formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej
● uczenie się umiejętności społecznych ogólnie akceptowanych
● zwalczanie przejawów patologii w życiu szkolnym i poza nim
(przemocy, agresji)
● kształtowanie poczucia własnej wartości
● dostrzeganie potrzeb innych, budowanie empatii

METODY REALIZACJI PROGRAMU
● praca w grupach (3-5 osób) lub w parach
● dyskusja klasowa
● inscenizacje, elementy dramy
● "burza mózgów"

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

ZAJĘCIA I. POZNAJCIE MNIE, JESTEM...

Cele:
- skłonienie dzieci do rozmyślań nad własna osoba
- kształtowanie pozytywnego stosunku do samego siebie
- ukazanie roli pozytywnych uczuć w życiu człowieka

Sposób realizacji:
1) Wychowawca tłumaczy dzieciom, że każdy człowiek oprócz wyglądu zewnętrznego posiada "wygląd wewnętrzny" (wyjaśnia dzieciom co to jest). Uczniowie poprzez "burzę mózgów" gromadzą pozytywne słownictwo potrzebne do wykonania zadania.
2) Każdy uczeń pisze na kartce swoje imię i nazwisko i wrzuca je do kapelusza później wszyscy losują kartki a wychowawca prosi o napisanie trzech cech pozytywnych związanych z "wyglądem wewnętrznym" osoby, której kartkę wylosowano. Kartki wracają do kapelusza a wychowawca oddaje kartki właścicielom. Wszyscy zapoznają się z treścią i odczytują głośno cechę, która sprawiła im największą przyjemność.
3) Uczniowie zapisują na kartkach te cechy, którymi się zgadzają i umieszczają je na klasowej tablicy.
4) Podsumowanie zajęć.

ZAJĘCIA II: ZŁOTE MYŚLI

Cele:
- kształtowanie pozytywnego stosunku do kolegi, koleżanki
- kształtowanie umiejętności mówienia o innych
- tworzenie miłej i życzliwej atmosfery w grupie

Sposób realizacji:
1) Wychowawca dzieli klasę na dwie grupy, każdej z nich przydziela zadanie: I grupa -dziennikarze zdobywają jak najwięcej informacji o osobie, z która przeprowadzają wywiad, II grupa - osoby udzielające wywiadu. Uczniowie dobierają się parami i wykonują zadanie. Po kilku minutach następuje zmiana ról.
2) Pary przeprowadzające ze sobą wywiad podchodzą do tablicy, na której umieszczone są zdania do uzupełnienia i uzupełniają je według schematu - dziennikarze osobie udzielającej wywiadu
Zdania do uzupełnienia:
- Najbardziej lubię jeździć (dokąd?)
.......................................................................
- Mój najszczęśliwszy dzień to
......................................................................
- Najbardziej jestem dumny z
.....................................................................
- Najbardziej jestem szczęśliwy, kiedy
.....................................................................
- Najbardziej boję się
..............................................................
- Jest mi smutno, kiedy
....................................................................
- Kiedy jestem sam lubię
....................................................................
- W przyszłości chciałbym zostać
...................................................................
- Chce mi się śmiać, kiedy
..................................................................
- Złoszczę się, kiedy
..................................................................
- Kiedy jestem zły to
.................................................................
- Kiedy jestem szczęśliwy to
.................................................................
- Najlepiej potrafię robić
.......................................................................
- Wiem że nie wychodzi mi
.......................................................................

3) Uczniowie siadają w kręgu tworząc jedna grupę. Każdy po kolei przedstawia swojego partnera, mówiąc czego się o nim dowiedział.
4) Podsumowanie zajęć

ZAJĘCIA III: ZOSTAŃ GWIAZDĄ FILMOWĄ

Cele:
- Budowanie poczucia własnej wartości
- Umiejętność wyeksponowania własnych cech pozytywnych
- Umiejętność nazywania uczuć przeżywanych w danej chwili
- Tworzenie miłej i przyjaznej atmosfery

Sposób realizacji:
1) Wychowawca tłumaczy, że wciela się w rolę reżysera filmowego, który poszukuje osoby do obsadzenia głównej roli w filmie. Zadaniem uczniów jest zaprezentowanie z jak najlepszej strony biorąc pod uwagę cechy wewnętrzne i zewnętrzne (należy przypomnieć dzieciom pojęcia cechy wewnętrzne i zewnętrzne)
2) Każdy uczeń najpierw przygląda się w lustrze a później podchodzi do reżysera i reklamuje swoja osobę, uczniowie wymieniają tylko pozytywne cechy
3) Każdy uczeń pisze zdanie "Marzę o filmowej roli..." następnie chętni uczniowie czytają to co napisali
4) Podsumowanie zajęć

ZAJĘCIA IV: POWIEDZ MI COŚ MIŁEGO

Cele:
- Doskonalenie umiejętności mówienia dobrze o innych
- Uświadomienie sobie zależności jaka zachodzi pomiędzy
otrzymaniem komunikatu pozytywnego, pozytywnego dobrym
samopoczuciem
- Zapewnienie miłej atmosfery w grupie
- Integracja grupy

Sposób realizacji:
1) Nauczyciel przybliża dzieciom atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Nawiązuje do tradycji składania życzeń wzajemnego obdarowywania się prezentami
2) Uczniowie zwróceni do siebie twarzami tworzą dwa kręgi (zewnętrzny i wewnętrzny) Wzajemnie mówią sobie coś miłego, następnie krąg wewnętrzny przesuwa się o 1 osobę w lewo i wszyscy ponawiają czynność. Zabawie towarzyszy muzyka, będąca jej wzmacniającym elementem. Zabawa kończy się w momencie zatoczenia pełnego koła
3) Wychowawca rozdaje dzieciom gwiazdki (z nr uczniów z dziennika lekcyjnym) każdy z nich pisze na odwrocie swoje imię i nazwisko a następnie pisze cos miłego koleżance, koledze, którą wylosował i wręcza jej te gwiazdkę
4) Podsumowanie zajęć

ZAJĘCIA V: NIE RÓB DRUGIEMU CO TOBIE NIE MIŁE

CELE:
- Uświadomienie sobie sytuacji zachowań, które powodują uczucia negatywne
- Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów bez stosowania agresji
- Nabywanie umiejętności nawiązywania poprawnych kontaktów międzyludzkich

Sposób realizacji:
1) Wychowawca wspólnie z wybranymi uczniami aranżuje scenki.
- W czasie przerwy szkolnej widzisz grupkę uczniów twojej klasy, którzy pokazują na ciebie i śmieją się
- Jeden z kolegów nazywa cię tchórzem, bo nie chcesz uczestniczyć w bójce, do której on namawia
- Do klasy przychodzi nowy uczeń jest mu ciężko zaprzyjaźnić się z kimś z klasy, uczniowie nie pomagają mu w tym, jest on im obojętny
2) Wszyscy uczniowie uczestniczą w dyskusji próbują odpowiedzieć na pytanie; Jak czułbym się w nowej sytuacji?
3) Uczniowie redagują wniosek w formie przysłowia "Nie rób drugiemu co tobie nie miłe"
4) Podsumowanie zajęć

ZAJĘCIA VI: WIERZĘ W SIEBIE

Cele:
- Kształtowanie umiejętności mówienia "nie"
- Wzmacnianie poczucia własnej wartości
- Zaspakajania potrzeby akceptacji
Sposób realizacji:
1) Wychowawca prosi aby każdy uczeń zastanowił się chwilę, poszedł do lustra, powiedział cos miłego do własnego odbicia zaczynając zdanie
Jesteś bardzo dobry........................................................
Wyglądasz dziś........................................................
Lubię cię........................................................
2) Przedstawienie i wyjaśnienie dzieciom trzech różnych typów zachowania: asertywnego, agresywnego i uległego
3) Wychowawca dzieli uczniów na trzy grupy, które maja za zadanie przedstawić w inny sposób reakcję kolegi na taka sama sytuacje. Kolega pożyczył Ci książkę, ty długo jej nie oddajesz, jak zareaguje kolega. Zadaniem prowadzącego jest tak pokierować spotkanie aby wydobyć 3 różne typy zachowań: agresywne, asertywne, uległe
4) Uczniowie wybierają scenkę najbliższą ich oczekiwaniom i uzasadniają swój wybór
5) Podsumowanie zajęć

ZAJĘCIA VII: PRZEMOC, AGRESJA. JAK SIĘ IM PRZECIWSTAWIĆ

Cele:
- Wyjaśnienie pojęcia agresja, uświadomienie jej objawów
- Kształtowanie odpowiedniej postawy wobec agresji
- Budzenie wrażliwości na krzywdę innych

Sposób realizacji:
1) Wychowawca czyta dzieciom fragmenty opowiadań dotyczące różnych form agresji i sposobów przeciwstawiania się jej
2) Dyskusja na temat usłyszanych fragmentów
3) Wychowawca sprawdza stopień zrozumienia słowa agresja
Czyta zdania dotyczące agresji uczniowie odpowiadają podnosząc kartkę wg schematu: czarna - agresja, biała - brak agresji
Przykłady zdań:
Agresja to pozytywne uczucie
Agresja pojawia się w formie ataku
Agresje można okazywać poprzez gesty, miny, słowa, działanie
Agresja to skierowanie ataku na kogoś lub coś
Najlepszym sposobem pozbycia się agresji jest "wyładowanie" się na kimś
4) Uczniowie zastanawiają się w jaki sposób przeciwstawić się agresji. Najciekawsze pomysły zapisujemy na dużej kartce
5) Podsumowanie zajęć

ZAJĘCIA VII: JESTEM NERWUS

Cele:
- poznanie sposobu radzenia sobie ze złością
- kształcenie umiejętności wyrażania złości poprzez słowa
- kształtowanie postawy akceptującej uczucie złości jako zjawiska naturalnego
- integracja grupy
Sposób realizacji:
1) Uczniowie indywidualnie uzupełniają niedokończone zdania
- Wkurzam się na brata gdy..................................................
- W ostatnim tygodniu złościłem się.................. razy
- Gdy jestem zły krzyczę, rzucam przedmiotami, przeklinam, trzaskam drzwiami, wychodzę z domu, inne (podkreśl odpowiednie)
- Złoszczą mnie koledzy, którzy..........................................
- Najczęściej złości się na mnie (kto?).............................
2) Wybrani uczniowie przedstawiają następującą sytuację sami wymyślając zakończenie
Zbierasz znaczki. Umówiłeś się z kolegą na wymianę. W trakcie wymiany sok, którym poczęstował cię kolega zalewa znaczki...
3) Nauczyciel zadaje dzieciom pytania
- Czy kolega miał prawo się zdenerwować
- Czy kolega powinien tłumić złość
- Gdybyś był na jego miejscu, co byś zrobił
4) Nauczyciel podsumowuje mówiąc, że złość jest takim samym uczuciem jak szczęście, radość, smutek, strach i każdy człowiek ma prawo ja wyrazić. Nie powinniśmy tłumić w sobie złości, ale postarać się rozładować ja aby nikogo nie skrzywdzić
 

Opracowanie: Aleksandra Rosińska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 7473


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.