AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Beata Szulc-Krajka
Pedagogika, Artykuły

Rodzinne i instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem (zestawienie bibliograficzne)

- n +

Rodzinne i instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem

(dom dziecka, rodzina zastępcza, pogotowie opiekuńcze, rodzinny dom dziecka)

Zestawienie bibliograficzne

1. Analiza krytyczna koncepcji reformy systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem/ Zdzisława Barankiewicz// Wychowanie na co dzień.- 2000, nr 10 -11, s. 25-29
2. Blaski i cienie rodzinnej opieki zastępczej w powiecie makowskim/ Jan Szufleński// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2003, nr 9, s. 11 - 14
3. Bliżej rodziny: Domy Dziecka przed i po reformie/ Elżbieta Czyż// Niebieska Linia.- 2002, nr 4, 6-8
4. Dom dziecka jako... ośrodek rodzin zastępczych/ Andrzej Łabądź// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 1998, nr 6, s. 18-19
5. Droga małego dziecka do rodziny zastępczej/ Małgorzata Burchardt //Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2001, nr 3, s. 24-29
6. Edukacja do zastępczego rodzicielstwa/ Marian Duda, Marta Haręzga// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2000, nr 3, s. 15-16
7. Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej/ red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch.- Warszawa: "Żak", 1999.- S.188-189 Pogotowie opiekuńcze, S. 242-243 Rodzina zastępcza, S. 243-244 Rodzinny dom dziecka
8. Funkcjonowanie rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych/ Elżbieta Gancarz// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2000, nr 4 s. 41-44
9. Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych/ Teresa Klatka, Teresa Postrzednik// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 1998, nr 10, s. 14
10. Grupowe przygotowanie rodzin zastępczych: pakiet szkoleniowy "rodzina" / Danuta Wiecha// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2000, nr 4, s. 51-54
11. GUS o placówkach opieki/ Tadeusz Fudała// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 1997, nr 1, s. 36
12. Historia polskich rodzin zastępczych/ Agnieszka Siejda, Marta Bąkała// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 1998, nr 8, s. 37-41
13. IFCO - Międzynarodowa Organizacja Opieki Zastępczej/ Wanda Klominek// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 1997, nr 8, s. 31-34
14. Instytucja rodzin zastępczych w świetle nowych regulacji prawnych/ Marek Andrzejewski// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 1999, nr 8, s. 9-16
15. Jak prywatyzowaliśmy dom dziecka/ Janusz Kur// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2000, nr 4, s. 36-37
16. Kary i nagrody w domach dziecka/ Krystyna Socha// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 1994, nr 9, s. 30
17. Kodeks etyczny rodzin zastępczych/ Zofia Waleria Stelmaszuk// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 1998, nr 8, s. 21-25
18. Kwalifikacje kandydatów na rodziców adopcyjnych/ Gabriela Gralak// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 1999, nr 6, s. 21-23
19. Nowa formuła pogotowia opiekuńczego/ Elżbieta Błaszak, Maria Kapica-Szczepaniak// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 1999, nr 7, s. 23-29
20. Nowe rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych/ Barbara passini// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2001, nr 1, s. 18-21
21. O przekształcaniu domu dziecka w wielofunkcyjną placówkę: rozmowa z Andrzejem Wróblewskim, dyrektorem Domu Dziecka w Pyrach/ Danuta Szymańska//Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze.-2002, nr4,s.16-26
22. O reformie rodzin zastępczych krytycznie/ Sylwia Badora, Ryszard Gołębiowski// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2000, nr 5, s. 18-22
23. O rodzinach zastępczych polemicznie/ Marek Andrzejewski// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2000, nr 8, s. 29-32
24. Ocena funkcjonowania rodzin zastępczych/ Albin Kelm// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 1993, nr 3, s. 109-115
25. Opieka, wychowanie, terapia w domach dziecka/ Ewa Sierankiewicz.- Kraków: Wydaw. Nauk. WSP, 1999.- 172 s.
26. Osiągnięcia i problemy placówki rodzinnej/ Teresa Zelek// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2003, nr 8, s. 32 - 35
27. Ośrodek Rodzin Zastępczych "Szansa" / Andrzej Łabądź// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2001, nr 6, s. 25-27
28. Ośrodki adopcyjno -opiekuńcze a kompensacja sieroctwa dzieciecego/ Róża Pawłowska. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 1993.- 225 s.
29. Pedagogiczne aspekty działalności domów dziecka/ Jerzy Zastempowski.- Bydgoszcz: CDN, 1990.-134 s.
30. Plan przekształceń domu dziecka/ Anna Czerniak// Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze.-2003, nr 8, s.26 -31
31. Pogotowie opiekuńcze w systemie opieki nad dzieckiem/ Alfred Krupiński.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1990.- 200 s.
32. Pogotowie rodzinne - nowa forma opieki/ Maria Kolankiewicz// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 1994, nr 8, s. 13-15
33. Pogotowie rodzinne/ Tamara Uliasz// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2000, nr 6, s. 11-13
34. Pogotowie rodzinne/ Wanda Boczek// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2001, nr 7, s. 37-39
35. Pomoc Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego rodzinom zastępczym/ Aleksander Król// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2003, nr 4, s. 22 - 25
36. Pomoc rodzicom adopcyjnym/ Jolanta Ciżmowska// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2000, nr 8, s. 53-55
37. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej/ Renata Milczanowska// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2000, nr 4, s. 40-41
38. Praca wychowawcza w pogotowiu opiekuńczym/ red. Stanisława Nowaczyk-Kunkiewicz, Franciszek Kulpiński. -Warszawa: IKN,1989.- 336 s.
39. Prawo dziecka do pieczy zastępczej a prawo do życia w rodzinie/ Marek Andrzejewski// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 1997, nr 4, s. 6-11
40. PRIDE - program szkoleniowy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych/ Tomasz Polkowski// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2000, nr 8, s. 47-52
41. Problematyka prawna pieczy nad dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej lub placówce/ Marek Andrzejewski// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 1998, nr 2, s. 22 - 29
42. Program pracy Domu Rodzinnego "Nasz Dom" / Krzysztof Sawicki// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 1999, nr 4, s. 23-24
43. Program PRIDE po czterech latach/ Tomasz Polkowski// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2003, nr 6, s. 12-21
44. Program ratowania rodzin i rodziny zastępcze w USA/ Tomasz Polkowski// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 1998, nr 2, s. 31-36
45. Program szkoleniowy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych / Polkowski Tomasz. {Dokument elektroniczny}. Tryb dostępu: http://www.rodzinazastepcza.republika.pl/Artykul2.html.
46. Program wsparcia wychowanków i ich rodzin/ Franciszek Bronk // Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze.-2002, nr 8,s.30 -33
47. Projekt interwencji kryzysowej w pogotowiu opiekuńczym/ Jerzy Dziubiński// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2000, nr 8, s. 27-29
48. Prorodzinny system opieki/ Barbara Passini// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 1997, nr 3, s. 14-18
49. Próba przekształcenia Domu Dziecka/ Elżbieta Stencel// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2000, nr 4, s. 36-37
50. Przeciw przemocy rówieśniczej w domu dziecka/ Mariola Marcinkowska// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2001, nr 2, s. 45-48
51. Przekształcanie domu dziecka/Bożena Cierpioł// Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze.-2002, nr 8,s.27-30
52. Przyjmowanie wychowanka do domu dziecka/ Iwona Kurek// Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze.-2002, nr 6,s.13-14
53. Przyszłość rodzinnej opieki zastępczej w Polsce/ Tomasz Polkowski// Opieka- Wychowanie- Terapia.- 2000, nr 4, s. 15-18
54. Relacja dorosły - dziecko w opiece zastępczej/ red. Maria Kolankiewicz.- Warszawa: "Żak", 1998.- 124 s.
55. Rodzina zastępcza a opieka prawna/ Maria Skoczyńska- Puchała// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2001, nr 8, s. 17-21
56. Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze: studium socjologiczne na przykładzie Lublina/ Urszula Kusio. -Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej - Curie,1998.-192 s.
57. Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze. {Dokument elektroniczny}. Tryb dostępu: http://www.misjanadziei.org.pl/artykuly/kusio.htm.
58. Rodzinne domy dziecka. Zarys monograficzny/ Lucyna Telka.- Łódź: Uniwersytet Łódzki 2000.- 166 s.
59. Rodzinny dom dziecka. Przeszłość czy przyszłość/ Ryszard Socha//Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 1994, nr 8, s. 34
60. Rodziny zastępcze - alternatywa dla domów dziecka// Tomasz Polkowski// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 1999, nr 9 s. 10-13
61. Rodziny zastępcze - pytania i odpowiedzi/ Barbara Głowacka, Wanda Smolińska// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 1994, nr 7, s. 9-10
62. Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo- wychowawcze jako instytucje pomocy społecznej/ Marek Andrzejewski// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 1999, nr 3, s. 11-18
63. Rodziny zastępcze w systemie pomocy społecznej/ Maria Pokój// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2000, nr 10, s. 17-21
64. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2000 r. w sprawie rodzin zastępczych (z komentarzem) // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2001, nr 4, s. 29-44
65. Rozprawa o szanowaniu rodzin zastępczych/ Andrzej Olszewski// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2000, nr 4, s. 44-46
66. Sytuacja w domach dziecka rok po reformie/ Tadeusz Pierzanowski// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2000, nr 5, s. 22-24
67. Szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych/ Wiesława Kotlarska// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2000 nr 1, s. 31-32
68. Środowisko wychowawcze rodzin zastępczych// Ewa Łuczak// Opieka- Wychowanie- Terapia.- 1994 nr 1, s. 13-18
69. Tworzenie zastępczych środowisk rodzinnych/ Ewa Sierankiewicz// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2001, nr 10, s. 9-12
70. Wróżenie z przepisów/ Ryszard Socha// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 1998, nr 9, s. 6-9
71. Współpraca domu dziecka z rodzinami wychowanków/ Ewa Wolska// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2001, nr 7, s. 33-35
72. Wychowanie i resocjalizacja młodzieży oddziałów izolacyjnych w pogotowiach opiekuńczych / Ryszard Borowski. - Warszawa: Kronika,1995.- 261 s.
73. Wychowankowie pogotowia opiekuńczego/ Irena Kuźnik// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 1994, nr 9, s. 18-19
74. Wykorzystanie metody Weroniki Sherborne w pogotowiu opiekuńczym/ Sylwia Mirosław// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2000, nr 9, s52-54.
75. Wykorzystanie socjometrii w domu dzuiecka/ Anna Jaśkiewicz// Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze.-2003, nr 4,s.25-27
76. Z domu dziecka do domu/ Tomasz Polkowski// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2003, nr 8, s. 16 - 19
77. Z doświadczeń rodzinnych domów dziecka / A. Kelm//Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 1996, nr 10, s.24-28
78. Zagrożone dzieciństwo: rodzinne i instytucjonalne formy opieki/ red. Maria Kolankiewicz.- Warszawa: WSPiP, 1998.- 372 s.
79. Zastępcza opieka rodzinna/ Barbara Passini// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2001, nr 10, s. 3-8
80. Zastępcze formy wychowania rodzinnego/ Barbara Głowacka// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 1994, nr 8, s. 17-21
81. Zespół Interwencji Kryzysowej w Pogotowiu Opiekuńczym/ Jerzy Dziubiński// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze.- 2000, nr 4, s. 37-40
 

Opracowanie: Beata Szulc-Krajka

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 9445


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.