Katalog

Elżbieta Wójtowicz
Historia, Sprawdziany i testy

Sprawdzian wiadomości z historii dla klasy V - "Cywilizacja i państwo".

- n +

Sprawdzian wiadomości z historii klasy V - Cywilizacja i państwo
Sprawdzian wiadomości z historii klasy V

Cywilizacja i państwo

 1. Które z podanych osiągnięć człowieka dało początek czasom historycznym?:
  1. koło
  2. malowidła na ścianach jaskini
  3. pismo klinowe
  4. łuk
 1. Połącz nazwę epoki z przedmiotem, z której pochodzi:
epoka kamienia sierp żelazny
epoka brązu siekierka z brązu
epoka żelaza pięściak kamienny
 1. Uzupełnij zdania:
  Najstarsza epoka w dziejach ludzkości to ......................................... . Po niej nastąpiła ................................. . Między starożytnością a nowożytnością miało miejsce ..................... . Obecnie żyjemy w czasach ....................................
 1. Uporządkuj jednostki podziału czasu od najmniejszej do największej:
  • ............ wiek
  • ............ dzień
  • ............ tysiąclecie
  • ............ rok
  • ............ miesiąc
 1. Uzupełnij zdania:
  Dłuższe odcinki czasu w dziejach ludzkości nazywane są .......................... . Wyodrębniono je biorąc pod uwagę różnice sposobu życia ludzi, ....................................., wierzeń i ..........................................
 1. Uzupełnij:
  Największa na świecie piramida ............................ znajduje się w ............................... . Budowało ją około 100 tysięcy ludzi przez .............. lat.
 1. Cywilizacja to .....................................................................................................................
 2. Dopasuj do podanych pojęć odpowiednie określenia:
Agora wodociąg w Rzymie
Forum wzgórze górujące nad Atenami
Akwedukt łaźnie publiczne w Rzymie
Termy centrum Rzymu
Akropol centrum Aten

Opracowanie: Elżbieta Wójtowicz

Wyświetleń: 16810


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.