Katalog

Maria Kocik
Geografia, Artykuły

Wpływ Internetu na korzystanie przez uczniów z innych źródeł informacji oraz ubożenie języka wypowiedzi pisemnej uczniów

- n +

Wpływ internetu na korzystanie przez uczniów z innych źródeł informacji oraz ubożenie języka wypowiedzi pisemnej uczniów

Na lekcjach geografii uczniowie często w swojej pracy muszą sięgać do innych źródeł informacji niż podręcznik. Dawniej uczniowie w swojej pracy korzystali z encyklopedii, słowników, książek popularnonaukowych, czasopism. Wysoka cena książek i czasopism spowodowała, że w wielu wiejskich domach jest ich brak. W naszej szkole uczniowie mają szeroki dostęp do Internetu w związku z czym chętniej sięgają po informacje do Internetu niż zaglądają do biblioteki. Obecnie Internet zastąpił wszystkie źródła informacji. Po informacje z Internetu można sięgnąć bardzo szybko i bez większego wysiłku. Wystarczy komputer, z dostępem do Internetu oraz drukarka i problem napisania pracy na dowolny temat przestaje być problemem.

Tak szybki i łatwy dostęp do informacji zawartych w Internecie prowadzi w konsekwencji do zaniku samodzielnego i twórczego myślenia oraz brak kontaktu z literaturą i czasopismami. Uczniowie bardzo często przypisują sobie autorstwo kopiowanych prac nie zauważając w tym nic zdrożnego, łamią prawa autorskie kopiowanych publikacji.

W Internecie można spotkać wiele gotowych opracowań dotyczących różnych problemów. Jeżeli dobrze poszukać to można znaleźć opracowanie niemalże na każdy temat. "Gotowce" z Internetu to sposób na bardzo szybkie zdobycie gotowej pracy bez konieczności poszukiwań w innych źródłach informacji oraz bez wysiłku intelektualnego. Zdarza się i tak, że uczeń kopiuje prace nawet jej nie czyta ponieważ wystarcza mu tylko zgodność tematu, w konsekwencji nie zna nawet jej treści. Bardzo często tekst jest skopiowany i nawet nie poddany jakiejkolwiek obróbce. Łatwość dostępu do Internetu powoduje, że często trudno jest mi ocenić stopień samodzielności wykonanej pracy.

Zgodnie z ustawą o systemie oświatowym i statutem szkoły podstawowym celem szkoły jest zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego i moralnego. Pełny rozwój umysłowy dziecka zapewnia umiejętność samodzielnego i twórczego myślenia oraz umiejętność samodzielnej twórczej pracy. Sięganie przez uczniów do gotowych opracowań nie rozwija w nich samodzielnego twórczego myślenia oraz ogranicza konieczność poszukiwania i docierania do innych źródeł informacji. Rolą nauczyciela jest reakcja na tego typu praktyki ze strony ucznia i wdrożenie go do prawidłowego dochodzenia do informacji przy wykorzystaniu innych źródeł niż Internet.

PROGNOZA

POZYTYWNA - wykorzystanie innych źródeł informacji niż Internet przy tworzeniu prac pisemnych,

NEGATYWNA - brak samodzielności w wykonywaniu prac, tworzenie prac odtwórczych a nie twórczych,, brak twórczego myślenia i wyrażania własnych poglądów, powielanie schematów myślowych, ubóstwo językowe.

JAK RADZIĆ SOBIE Z TYM PROBLEMEM?

Podstawowym elementem walki z tym problemem jest wnikliwa kontrola prac uczniów. Uczniowie wykonując pracę pisemną muszą wskazać źródła informacji, z których korzystali, jeżeli źródłem informacji jest Internet to muszą podać dokładny adres internetowy aby można było sprawdzić stopień i sposób wykorzystania informacji zawartych w pracy. Prace, które zostały skopiowane nie podlegają ocenie.

Ponadto ja w swojej pracy staram się tak formułować swoje wymagania dotyczące wykonywanych przez uczniów prac aby musieli oni korzystać z różnych źródeł informacji. Każdy uczeń posiada teczkę, w której gromadzi różne materiały w postaci: wyciętych z prasy artykułów oraz zdjęć, sporządzonych notatek, kserokopii lub streszczeń ciekawych artykułów. Zbierane w ten sposób materiały uczniowie wykorzystują do wykonania różnego rodzaju prac w postaci albumów, przewodników lub plakatów. Artykuły o tematyce gospodarczej, społecznej lub politycznej różnych części świata wykorzystujemy bezpośrednio na lekcji. Zadbałam o to aby w naszej szkolnej bibliotece oraz biblioteczce klasowej znalazło się wiele interesujących pozycji książkowych oraz prasowych. W bibliotece gromadzimy zakupywane przez szkołę dzienniki po to aby każdy uczeń, który nie ma innej możliwości dostępu do prasy, miał możliwość dotarcia do materiałów i gromadzenia ich. W zeszytach przedmiotowych uczniowie prowadzą kalendarz, w którym gromadzą bardzo krótkie informacje dotyczące zjawisk mających związek z geografią tj. wybuchy wulkanów, huragany, trzęsienia ziemi, zjawiska astronomiczne itd.. Mobilizuje to uczniów do śledzenia doniesień nie tylko prasowych ale i telewizyjnych.

Myślę, że wspólne działania nauczycieli wszystkich przedmiotów mogą przynieść efekt. Dużą rolę mogą odegrać na tym polu nauczyciele języka polskiego jako ci, którzy w największym stopniu kształtują poprawność wypowiedzi ucznia. Nauczyciele innych przedmiotów swoimi działaniami powinni zachęcać uczniów do korzystania z innych źródeł informacji niż Internet i dbać o poprawność i różnorodność wypowiedzi.
 

Opracowanie: Maria Kocik

Wyświetleń: 1266


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.