AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aleksandra Kwaśniak
Ekologia, Konkursy

Dbam o środowisko mojego miasta - międzyszkolny konkurs wiedzy ekologicznej

- n +

Międzyszkolny konkurs wiedzy ekologicznej - dbam o środowisko mojego miasta

ZORGANIZOWANY PRZEZ
.....................................................................

I PRZEZNACZONY DLA GIMNAZJUM SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM

Główne cele konkursu wiedzy ekologicznej to:

1. Kształtowanie przynależności ucznia do środowiska szkolnego i lokalnego.

2. Uświadamianie zagrożeń współczesnej cywilizacji.

3. Przestrzeganie zasad ochrony przyrody i etycznego postępowania wobec żywych organizmów

REGULAMIN KONKURSU

1. Uczestnikami konkursu może być młodzież gimnazjum specjalnego

2. Młodzież będzie pracować w trzyosobowych zespołach.

3. Konkurs składa się z trzech części:

- Testu wyboru z wiedzy ekologicznej
- Konkursu plastycznego
- Praktycznego testu z segregacji odpadów.

4. Na końcową ocenę będzie się składać uzyskana suma punktów z w\w części konkursu.

5. Prace będą oceniane przez komisję składającą się z nauczycieli biologii, sztuki i geografii.

6. Laureatom zostaną wręczone nagrody rzeczowe i dyplomy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NASZYM KONKURSIE.

KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ

DBAM O ŚRODOWISKO MOJEGO MIASTA

ODBĘDZIE SIĘ W............................... 2004 ROKU

O GODZINIE 00:00

W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH....... W.............. PRZY UL....................


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NASZYM KONKURSIE

WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT KONKURSU UDZIELAJĄ ORGANIZATORKI MGR ................. I MGR................. TEL.........

SCENARIUSZ ORGANIZACYJNY MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ

DBAM O ŚRODOWISKO MOJEGO MIASTA

ORGANIZATOREM KONKURSU JEST;
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH..........W..............

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZEBIEG KONKURSU;
mgr............., mgr........................

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ W.................................. 2004 ROKU O GODZINIE 00;00 W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH.................. W ...................ul............................ W SALI GIMNASTYCZNEJ
PRZWIDYWANY CZAS TRWANIA KONKURSU; 10:00- 13:00

PRZEBIEG KONKURSU;

1. Przyjazd uczestników
2. Sporządzenie listy uczestników
3. Oficjalne otwarcie i omówienie regulaminu konkursu
4. Losowanie stanowisk
5. Test wyboru z wiedzy ekologicznej
6. Część plastyczna konkursu
7. Praktyczny test z segregacji śmieci

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród i dyplomów.

Skład komisji konkursowej;
mgr..............
mgr..............

imię i nazwisko

nazwa szkoły

TEST Z WIEDZY EKOLOGICZNEJ;

1. Gdzie jest największy na świecie obszar leśny?
a] w Kochłowicach
b] w Puszczy Białowieskiej
c] w Puszczy Amazońskiej

2. Smog to mieszanina;
a] dymu, gazu i smoka
b] dymu i mgły

3. Podaj nazwę parku narodowego leżącego najbliżej Chorzowa?
a] Babiogórki Park Narodowy
b] Ojcowski Park Narodowy
c] Tatrzański Park Narodowy

4.Jaka organizacja działająca w szkole zajmuje się przyrodą?
a] PCK
b] LOP
c] ZHP

5.Czym zajmuje się ekologia?
a] ochroną środowiska
b] składowiskami śmieci
c] pisaniem podań

6.Co to jest recykling?
a] jazda na rowerze
b] praca przy produkcji kół
c] odzyskiwanie surowców z odpadów

7. Jak należy się zachować w parku narodowym?
a] należy zbierać chrust
b] głośno śpiewać
c] nie łamać gałęzi

8. Jakie środki lokomocji zanieczyszczają środowisko
a] żaglówki i rowery
b] samochody i samoloty
c] rowery i trolejbusy

9. Napisz, co zmieniło się na lepsze w Chorzowie w ochronie środowiska;
...........................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

10. Czy wszystkie chwasty należy niszczyć?
a] tak, bo zabierają rośliną wodę
b] nie wiele z nich to zioła
c] tak, bo zagłuszają inne rośliny

11. Co potrzebuje nasionko, aby mogło wykiełkować?
a] wilgoci, ciepła i powietrza
b] wody, słońca
c] gleby i pracy rolnika

12.Wyjaśnij co to jest las?
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

13.Drzewa liściaste to:
a] modrzew lipa i jarzębina
b] kasztan, sosna i limba
c] brzoza, dąb i olcha

14.Jak nazywa się kwiatostan żyta, pszenicy?
a] papirus
b] kłos
c] kielich

15.Żyje w stadach zwanych watahami?
a] dzik, wilk
b] kaczka i borsuk
c] królik i zając

16. Dlaczego żmija jest w Polsce chroniona?
a] zjada różne szkodniki
b] szybko pełza
c] mieszka w górach

17.Jak nazywają się skrzydlaci pomocnicy myśliwych?
a] psy myśliwskie np. seter, foksterier
b] orły i sokoły
c] wrony i sroki

18.Gdzie w Polsce spotyka się salamandrę plamistą?
a] Woliński Park Narodowy
b] Babiogórski Park Narodowy
c] Ojcowski Park Narodowy

19.Kitę ma niczym ogon koński wybiera zawsze najlepsze kąski
a] wilk
b] zając
c] lis

20. Napisz jakie znasz sposoby zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska?
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KONKURS:

DBAM O ŚRODOWISKO MOJEGO MIASTA

NAZWA SZKOŁY:

.............................................................
.............................................................
.............................................................

ADRES SZKOŁY I TELEFON:

.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA GRUPY:

.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

LICZBA UCZESTNIKÓW KONKURSU:

.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NASZYM KONKURSIE
 
zaraz wam to powiem,
Niech się ze Starego Testamentu dowiem.
Strona pierwsza - same wiersze,
Strona druga- wiersze długie
Strona czwarta- wydarta
Strona szósta- pusta
Strona 39- jest!
Bóg się narodził w Betlejem w stajence!

Herod: (wyraźnie wzburzony), słychać mroczną muzykę
Co się dzieje, co się dzieje,
Że się tron pode mną chwieje?

Śmierć:

Królu Herodzie, mości panie,
Skończyło się twe panowanie,
Trzysta par butów zdarłam,
Aż ciebie w tym domu dopadłam!

Herod:
Kto ty jesteś, biała kosico?
Ja ciebie zgładzić każę!

Śmierć:
Nic z tego, nic z tego,
Dość już narobiłeś złego!

Herod:
Oddam berło i koronę
za me życie ulubione.

Śmierć:
Nic z tego, ostatnie słowo powiadam,
I kosę na kark zakładam
(ścina Herodowi głowę)
zabierzcie mi stąd to ciało,
żeby się nie zaśmierdziało. (znów mroczna muzyka)
Marszałek i Rycerz wywlekają ciało Heroda za kurtynę, Śmierć biegnie za nimi. Po chwili Marszałek z Rycerzem wracają:

Marszałek:

(do rycerza)
Dość już narobiliśmy złego,
słuchając pana naszego
chodźmy do pasterzy małych,
prostych, lecz szlachetnych i wytrwałych.
(wychodzą, zabierając krzesło)

Słychać spokojną muzykę, scena pogrąża się w ciemności. W tym czasie pasterze układają się na scenie- śpią. Po chwili reflektor rozjaśnia ciemność, jeden się budzi:

Maciek:
Gwałtu, rety, co się dzieje?
Gwiazdy świecą, o północku dnieje1
Gwałtu, rety, słońce świeci,
Jakieś wojsko z nieba leci
Zdaje mi się, że śpiewają
Ogniem ziemie zapalają!
(budzi Stacha) Stachu!

Stach:
A cego?

Maciek:
Gwałtu!

Stach:
Co złego?

Maciek:
Nie złe to, ale wdzięczne głosy!

Stach:
To se wyskocz!

Maciek:
Ach, wierz mi, w ogniu są niebiosy!

Stach:
To się ogrzej!

Maciek:
Oprzytomnij wreszcie i nie bredź,
Będziesz miał nie smutek, lecz wesele!

Stach:
A kędyż ta łuna, co tak o niej bredzisz?

Maciek:
La boga, czyś ślepy, czy jeszcze nie widzisz?
Przetrzyj jeno oczy, spójrz w tamtą stronę
Nad samym Betlejem widać wielką łunę!

Stach:
Mój Maćku, mój zloty, widzę, że nie żarty.
Tyś mi prawdę mówił, ja byłem uparty!
Trza trzodę ratować, cóż więc uczynimy?

Maciek:
Ja myślę najlepiej drugich pobudzimy:
Bartek, Szymek, Kuba- wstawajcie,
Bo nad nami zguba!

Bartek:
A czegóż wrzeszczycie, co się złego stało?
Czy to naszą trzodę nieszczęście spotkało?

Kuba:
Może się wam śni albo dusi zmora?

Bartek:
A możeście sobie popili z wieczora?

Stach:
Tak ci ja tez myślał, jak mnie Maciek budził, wstać mi się nie chcialo, ledwie
Mnie docucił. Wstawajta no bracia, a
Wszystko ujrzycie- cuda niesłychane, którym
Nie wierzycie!

Bartek:
Gwałtu, niebo gore, ziemia się zapala,
Już na świat cały nieszczęście się zwala!

Kuba:
Uciekajmy rychło, nie ma na co czekać!
Dyć lepiej zawczasu niż późno uciekać!

(słychać dzwoneczki i zjawia się Anioł)

Anioł:

Nie bójcie się, narodził się Zbawiciel,
On będzie całego świata Odkupiciel
Pójdźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone
W pieluszki spowite, w żłobie położone.
Idźcie więc czym prędzej, pięknie się kłaniajcie
I panu naszemu dary składajcie.

Bartek:
Tak wielkiemu Panu cóż my biedni damy?
Jesteśmy ubodzy, sami nic nie mamy.

Anioł:
Byle tylko chętnie, byle tylko szczerze
Niech każdy co może ze sobą zabierze.
(chór zaczyna kolędę "Pójdźmy wszyscy..."
Do Pasterzy dołączają: Herod, Żyd, Rycerz, Śmierć, Marszałek)

Marszałek (zwraca się do widzów):
Niech gospodarz wesół będzie, że nas przyjął po kolędzie
Daj mu Boże dobre lato
I dobrego zięcia za to,
Żeby były krówki dojne
I koniki niespokojne,

Kuba:
Masło w fasce i ser w beczce
Małe dziecię w kolebeczce!
Żebyście jak pączki w maśle się pławili
I się nie kłócili, dobrze jedli, pili

Bartek:
Żeby dzieci były jak białe kluseczki
I jako gołąbki spokojne żoneczki.

Wszyscy:
Tego wam życzymy, na to przychodzimy,
I kolędę swoja dla was przynosimy.
Hej kolęda, kolęda!
(kłaniają się i wychodzą, a chór śpiewa II zwrotkę kolędy "Pójdźmy wszyscy...")

Nastrojowa muzyka, na przód sceny wychodzi Recytator IV

W noc Bożego Narodzenia

(muzyka dramatyczna)

Noc grudniowa... śnieżyca...
Wiatr z północnej dmie strony,
Tylko światło księżyca,
Przez chmur pada zasłony.
W tę noc ciemną i groźną,
Co kir czarny rozpina,
Drogą śnieżną i mroźną
idzie mała dziecina.

(muzyka łagodnieje)

Dziwny blask u jej czoła
promieniście się żarzy,
Choć bez skrzydeł anioła,
Wdzięk anielski ma w twarzy.
I podnosi rączęta
Ponad jasne swe czoło,
Błogosławiąc zwierzęta,
Bór zapadły i sioło

I tych ludzi, co w siole
Pracą życie swe słodzą,
I te dzieci przy stole,
Co dziś Wilię obchodzą.

Chór- "Nie było miejsca dla Ciebie"

Spokojny, nostalgiczny podkład, wychodzi Recytator V;

Kolęda dziecinna

Zbieram się długo, od samego lata,
Zobaczyć ciebie w świętym Betlejemie,
Tylko że od nas trzeba przejść pół świata,
By w Twą zamorską zawędrować ziemię.

Pokaż mi dzisiaj za naszym ogrodem,
Najbliższą drogę do twojej stajenki,
za to opłatek przyniosę ci z miodem,
stanę na palcach i wezmę do ręki.

Snop wezmę z sobą, przyda ci się słoma:
Niech Matka Boska w jakąś noc zadymną
Żłób nią wyścieli świętymi rękoma,
By Ci nie było w twej kołysce zimno.

A gdy Ci twardo będzie bez poduszek
I smutno- zapal na gwiazdach światełka,
ja ci dam trochę mych suszonych gruszek
I zeszłoroczne opowiem jasełka.

Jak szli trzej króle z koroną na głowie,
Jakeśmy wtedy zabili Heroda,
I jak na skrzypkach grali pastuszkowie.
Tak ślicznie było. Tyś nie widział. Szkoda.

A potem razem z Betlejem pójdziemy
do nas pomodlić się gdzie na pasterce,
I tu usłyszysz, malusieńki, niemy,
jak kolęduje tobie moje serce.

Chór - "Skrzypi wóz"

Podkład muzyczny (słychać tętent i rżenie koni)

Recytator VI:

Trzej królowie

Szli śnieżną drogą.
Przedzierali się przez zaspę
Oni- trzej królowie:
Melchior, Baltazar i Kacper.

Melchior niósł mirrę,
Której żeście nigdy nie widzieli,
Kacper- kadzidło, co pachnie
W kościele każdej niedzieli.

A kiedy trzeci
Tobołka zawartość ukazał-
Szczerozłote serce
trzymał na dłoni- Baltazar.

Solistka - "Lulajże Jezuniu"

Gasną światła, rozbrzmiewa pieśń "Puste miejsce przy stole".
Na scenę wchodzą pojedynczo chórzystki z zapalonymi świeczkami - ustawiają się w półkole, do nich dołączają pozostali aktorzy ze świecami. Kłaniają się, kurtyna się zasłania.

Teksty wierszy pochodzą z antologii poezji religijnej: "Patrzymy w niebo", Michalineum 1991

Tekst jasełek zaczerpnięto z regionalnych tradycji bożonarodzeniowych.
Kolędy i podkład muzyczny można dobrać dowolnie, aczkolwiek warto kierować się charakterem zarówno wiersza i wygłaszanych przez aktorów kwestii.

 

Opracowanie: Aleksandra Kwaśniak

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3831


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.75Ilość głosów: 4

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.