Katalog

Katarzyna Łapińska
Przyroda, Sprawdziany i testy

Sprawdzian z przyrody w klasie VI, dział - powietrze

- n +

Sprawdzian z przyrody, kl. VI, dział - powietrze

Imię i nazwisko:.......................................... kl. ............

1. Uzupełnij zdania:

Substancja złożona z atomów jednego rodzaju to ..................................
na przykład: ............................................................................
Substancja złożona z atomów różnych rodzajów to.................................
na przykład: ..............................................................................
Powietrze to mieszanina ..............................................................,
składa się z: .............................................................................
.............................................................................................
Proces, w którym z jednych substancji powstają nowe substancje
o odmiennych właściwościach nazywamy ..........................................

2. Dokończ reakcje chemiczne:

węgiel + tlen =.........................................
żelazo + tlen =.........................................
wodór + tlen =.........................................

3. Wymień cechy powietrza:
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

4. Uzupełnij:

Źródłem dźwięku są ciała, które...................... Dźwięki rozchodzą się tylko w ośrodkach..........................., a nie rozchodzą się w...............
Prędkość rozchodzenia się dźwięku to......................

5. W odległości 5 km od twego domu trwa burza. Oblicz, ile czasu upłynie od uderzenia pioruna w tamtym miejscu do momentu gdy Ty usłyszysz grzmot?
.............................................................................................
.............................................................................................

6. Podczas burzy zobaczyłeś błysk, a po 8 sekundach usłyszałeś grzmot. Oblicz w jakiej odległości od Ciebie nastąpiło uderzenie pioruna.
.............................................................................................
.............................................................................................

7. Uzupełnij:

Światło to szczególny rodzaj............, które rozchodzą się w ośrodkach
.............................. oraz w..................... Światło słoneczne nazywamy światłem........................, składa ono się z wielu................
Zjawisko rozszczepiania światła białego może zachodzić w: .............................................................................................
.............................................................................................

8. Uzupełnij:

Gazowa powłoka otaczająca Ziemię to......................., sięga ona do wysokości...................... Warstwa położona najbliżej powierzchni Ziemi to..........................., sięga ona do wysokości..........................
W tej właśnie warstwie zachodzą wszystkie zjawiska ............................
Wraz ze wzrostem wysokości w atmosferze temperatura powietrza ........................, a ciśnienie atmosferyczne ...................................
Przed szkodliwymi promieniami UV chroni nas warstwa................... ,znajdująca się pomiędzy........ km a.......... km. Do zanikania tej warstwy przyczynili się ludzie poprzez: ......................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Aby zabezpieczyć się przed szkodliwymi promieniami UV powinniśmy: .............................................................................................
.............................................................................................
Aby ograniczyć rozmiary "dziury ozonowej" powinniśmy:
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

9. Wymień czynniki kształtujące klimat:
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

10.Opisz wybraną przez siebie strefę klimatyczną:
 .............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Opracowanie: Katarzyna Łapińska

Wyświetleń: 10962


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.