AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Matląg
Zawodowe, Artykuły

Przykład zastosowania metody MAPY MÓZGU do lekcji z przedmiotów ekonomicznych (opis metody i scenariusz lekcji).

- n +

Przykład zastosowania metody MAPY MÓZGU do lekcji z przedmiotów ekonomicznych

Przykład zastosowania metody MAPY MÓZGU
do lekcji z przedmiotów ekonomicznych

(opis metody aktywizującej + scenariusz do lekcji)

METODA MAPY MÓZGU
Metoda mapy mózgu może być zastosowana m.in. do lekcji powtórkowych (gdzie głównym celem lekcji jest usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości) lub do lekcji nowych (gdy chcemy uczniów wprowadzić do tematu, zorientować się jaką mają wiedzę na dany temat).

Na czym polega ta metoda?
Metoda mapy mózgu - to metoda wizualnego opracowania zagadnienia (problemu) z wykorzystaniem pojęć, skojarzeń, symboli, haseł i zwrotów. Metoda ta nazywana jest także "mapą pojęciową", "mapą myśli", "mapą pamięci". Twórcą tej metody jest Tony Buzan. W odróżnieniu od tradycyjnych metod, w tej metodzie zbieranie informacji odbywa się przez notowanie skojarzeń. Mapa mózgu pomaga uaktywnić uczniów, pobudzić ich wyobraźnię oraz uporządkować wiedzę. Jeżeli mapę tworzy grupa - pozwala na porównanie stanu swojej wiedzy w stosunku do innych członków grupy oraz jej uzupełnienie. Dodatkowo uczy współpracy i kompromisu. Każda grupa otrzymuje duży arkusz papieru z zaznaczonym hasłem wywoławczym w centrum oraz z promieniami odchodzącymi od hasła. Na głównym promieniu należy zapisać główne pojęcia. Na każdym głównym promieniu, należy stworzyć promienie "podrzędne" i zapisać na nich skojarzenia (pojęcia, hasła, dane) bardziej szczegółowe w stosunku do pojęć głównych. Od tych promieni następne...itd.
Przykład:
Rozmiar: 13954 bajtów

Nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów pełniąc rolę doradcy. Czas pracy uczniów jest ograniczony (max 30 minut) w zależności od złożoności problemu. Następnie każda grupa prezentuje swoje mapy. Liderzy kolejnych grup omawiają poszczególne zagadnienia.

Zalety tej metody:
 • rozwija wyobraźnię
 • porządkuje i systematyzuje wiedzę
 • ćwiczy koncentrację
 • uczy kompromisu i współpracy
 • daje uczniowi poczucie własnej wartości
 • uczniowie uczą się od siebie nawzajem
 • uczy efektywnego sporządzania notatek
 • jest prosta do zastosowania
Słabe strony tej metody:
 • potrzeba sporo miejsca na wykonanie i przedstawienie map

SCENARIUSZ LEKCJI

Przedmiot: Podstawy ekonomii
Klasa: I Technikum Ekonomiczne
Temat lekcji: Rynek pracy - utrwalenie wiadomości
Czas trwania: 45 minut

I. CELE LEKCJI:

1.Cele ogólne

Rozmiar: 3460 bajtów
 • usystematyzowanie wiedzy jaką uczniowie posiadają z wcześniejszych lekcji
 • uzupełnienie wiedzy poprzez wyjaśnienie wątpliwości i niejasności
 • utrwalenie posiadanej wiedzy
Po zakończeniu lekcji uczeń powinien umieć wyjaśnić pojęcia oraz dokonać analizy zjawisk i faktów dotyczących funkcjonowania rynku pracy, wskazać istniejące między nimi związki przyczynowo-skutkowe, oraz wydać własną opinię na ten temat.

2.Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
 • wyjaśnić pojęcie pracy jako towaru
 • wymienić i opisać czynniki wpływające na podaż i popyt na pracę
 • wyjaśnić kiedy na rynku pracy występuje: równowaga, nadwyżka, niedobór
 • wyjaśnić pojęcie bezrobocia
 • opisać poszczególne rodzaje bezrobocia i wskazać na ich przyczyny ilustrując odpowiednimi przykładami
 • ocenić zjawisko bezrobocia wskazując na jego negatywne i pozytywne skutki
 • zanalizować rynek pracy w powiecie nowosądeckim
 • wyjaśnić pojęcie płacy i omówić funkcje jakie spełnia
 • omówić podstawowe formy płac i podać przykłady ich zastosowania

II. METODA PRACY:

mapa mózgu, elementy wykładu

III. FORMA ORGANIZACJI LEKCJI

praca w grupach (5 grup 6-osobowych)

IV. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

papier plakatowy, mazaki, kartki z instrukcjami dla uczniów jak pracować metodą mapy mózgu

V. PLAN LEKCJI:

1.Część organizacyjna
 1. sprawdzenie obecności
 2. podanie tematu lekcji
 3. określenie celu lekcji
 4. podział klasy na grupy
2.Część zasadnicza
 1. wyjaśnienie na czym polega metoda mapy mózgu
 2. rozdanie grupom papieru plakatowego, mazaków i kartek z instrukcją jak pracować metodą mapy mózgu
 3. praca uczniów w grupach przez 15 minut - tworzenie mapy mózgu grupy
 4. prezentacja i omówienie map przez poszczególnych reprezentantów grup
3.Zakończenie lekcji:
 1. podsumowanie przebiegu lekcji - wskazanie tych tematów, które są dobrze opanowane i tych, w których występują braki
 2. odpowiedzi na pytania uczniów
 3. ocena aktywności uczniów
 4. podanie zadania domowego
VI. OPIS PRZEBIEGU LEKCJI

Po przedstawieniu tematu i celu lekcji następuje losowy podział klasy na pięć grup. W tym celu uczniowie losują z kapelusza kolorowe karteczki (kartki w kapeluszu są w pięciu kolorach - tyle ile ma być grup w klasie). Następnie kierując się wylosowanym kolorem siadają przy odpowiednich stolikach łącząc się w grupy.
Następuje krótkie omówienie metody mapy mózgu i zasad pracy tą metodą

Metoda, którą będziemy dzisiaj pracować nazywa się metodą mapy mózgu Metoda ta nazywana jest także "mapą pojęciową", "mapą myśli", "mapą pamięci". Jak wynika z nazwy tej metody, będziecie dzisiaj na lekcji tworzyć mapę - a zatem będzie mogli rysować i pisać (jak w prawdziwej mapie). Utworzycie mapę swojej wiedzy na temat rynku pracy wykorzystując pojęcia, skojarzenia, symbole, hasła, zwroty i dane statystyczne, które kojarzą się Wam z tym hasłem, a które omawiane były na wcześniejszych kilkunastu lekcjach. Każda grupa otrzyma duży arkusz papieru z zaznaczonym hasłem wywoławczym w centrum (tutaj: RYNEK PRACY) oraz z promieniami odchodzącymi od hasła. Na głównych promieniach należy zapisać główne pojęcia. Na każdym głównym promieniu, należy stworzyć promienie "podrzędne" i zapisać na nich skojarzenia (pojęcia, hasła, dane) bardziej szczegółowe w stosunku do pojęć głównych. Od tych promieni następne...itd. Pamiętajcie, że macie scharakteryzować rynek pracy, a zatem nie może zabraknąć w Waszych mapach zaznaczenia poszczególnych elementów rynku, tzn. przedmiotu rynku (pracy), podmiotów (pracodawcy i pracowników), ceny pracy (płacy), sił działających na rynku (popytu i podaży pracy), stanu rynku (równowagi, niedoboru, nadwyżki-bezrobocia). W trakcie pracy możecie korzystać z otrzymanych kartek z instrukcją dotyczącą zasad tworzenia mapy mózgu. Nie korzystajcie jednak z notatek i podręczników. Niech ta mapa mózgu naprawdę nią będzie. Czas Waszej pracy jest ograniczony i wynosi 15 minut. Po tym czasie każda grupa prezentuje swoje mapy. Wybrany przez grupę lider, omawia poszczególne zagadnienia znajdujące się na opracowanej mapie. Czas prezentacji jest również limitowany i wynosi 5 minut. Pamiętajcie o pewnych zasadach jakie należy przestrzegać pracując w grupie (m. in. współpraca, kompromis, wzajemny szacunek do siebie i swoich pomysłów, akceptacja)

Po tym wyjaśnieniu uczniowie biorą mazaki, arkusze papieru oraz karteczki z krótką instrukcją i przystępują do pracy. W tym czasie nauczyciel obserwuje pracę i zaangażowanie uczniów oraz służy w razie konieczności pomocą (jest doradcą, konsultantem)

Po upływie określonego czasu, uczniowie zawieszają swoje plakaty jeden obok drugiego. W ten sposób mogą porównać własne pomysły i sposób ich prezentacji z pomysłami pozostałych grup. Każda grupa poprzez wybranego swojego przedstawiciela (tzw. lidera) prezentuje swoją mapę mózgu, krótko omawiając poszczególne zagadnienia z mapy. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut

Na koniec lekcji nauczyciel podsumowuje lekcję, wskazując m. in. na te zagadnienia, które były bardzo dobrze opracowane, oraz na hasła pominięte lub słabo opracowane (aby uczniowie uzupełnili braki). Uczniowie najaktywniejsi otrzymują oceny adekwatne do ich wkładu pracy w opracowanie i prezentację mapy mózgu. Lekcja kończy się podaniem zadania domowego, którego treść brzmi: Narysuj w zeszycie mapę mózgu hasła "RYNEK PRACY" tak aby odzwierciedlała Twoją logikę i sposób myślenia.

TREŚĆ INSTRUKCJI DLA GRUPY:

Po co Wam ta metoda?

Mapa mózgu pomoże Wam:
 • wykazać jak wiele wiecie i jak wiele macie pomysłów
 • uporządkować to co już wiecie
 • sprawdzić gdzie macie jeszcze luki w wiedzy
 • powiązać pewne fakty, zjawiska, dane
 • poznać wiedzę i pomysły koleżanek i kolegów
 • nauczyć się robić niekonwencjonalne notatki
Co macie zatem zrobić?
 • pomyślcie, co wiecie i co Wam się kojarzy z hasłem podanym przez nauczyciela (przypominam hasło: RYNEK PRACY)
 • na głównych promieniach mapy mózgu zapiszcie wszystkie podstawowe skojarzenia (jeżeli zabraknie promieni, dorysujcie następne)
 • teraz pomyślcie, co kryje się pod hasłami, które zapisaliście na głównych promieniach
 • na każdym promieniu "podrzędnym" zapiszcie swoje myśli
 • wybierzcie lidera grupy, który omówi Waszą mapę
 • zaprezentujcie klasie swoją mapę omawiając krótko poszczególne zagadnienia
O czym należy jeszcze pamiętać?
 • czas Waszej pracy jest ograniczony (przypominam: 15 minut)
 • Wasze pomysły i rozwiązania mogą się różnić - pamiętajcie o kompromisie
 • tworzycie wspólną mapę mózgu - zatem wszyscy włączają się do pracy
 • słuchając uważnie koleżanek i kolegów z grupy możesz odkryć zupełnie nowe rozwiązania, skojarzenia i pomysły. Korzystaj z tego i ucz się od nich
 • słuchaj uważnie innych, ale nie bój się zaprezentować swojego punktu widzenia

Opracowanie:
mgr Małgorzata Matląg
nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i informatycznych
w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Nawojowej


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4357


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.