Katalog

Agnieszka Kreczman
Religia, Sprawdziany i testy

Sprawdzian klasa I gimnazjum

- n +

Sprawdzian klasa I gimnazjum

1. Rozwiąż krzyżówkę, podaj hasło (2 pkt.)

1. Jeden z Ewangelistów
2. Zgromadzenie biskupów całego świata pod przewodnictwem papieża
3. Pierwsza cnota boska
4. Np. O synu marnotrawnym lub o siewcy
5. Jeden Bóg, ale w trzech osobach
6. Ukazał się Jezusowi na górze Tabor
7. Największe święto Izraelitów
8. Powstrzymywanie się od spożywania mięsa
9. Przyjaciel Jezusa, którego Jezus wskrzesił Jezus
10. Rozmowa z Bogiem
11. Wybawiciel, który dokonał zbawienia
12. Nauka księdza podczas mszy świętej
13. Następca Pana Jezusa

2. Co znaczy imię Abraham, podkreśl właściwą odpowiedź (1 pkt.)
- Bóg mocny
- Bóg zbawia
- Ojciec wszystkich wierzących
- Ojciec Izraelitów

3. Dlaczego Abraham otrzymał nowe imię? (1 pkt.)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

4. Zaznacz imiona Ewangelistów: (1 pkt.)
św. Paweł, św. Marek, św. Tomasz, św. Piotr, św. Łukasz, św. Jakub, św. Mateusz, św. Jan
5. Wymień etapy powstawania Nowego Testamentu (1,5 pkt.)
1..............................................................
2..............................................................
3..............................................................

6. Wymień 4 przymioty Boga i uzasadnij je. (1 pkt.)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

7. Podaj imiona 3 patriarchów (1,5 pkt.)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

8. Jakie zadania wypełniają misjonarze, podaj 4 (1 pkt.)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

9. Podaj imiona autorów Listów Apostolskich (1 pkt.)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

10. Które Ewangelie noszą miano Ewangelii dzieciństwa. Czyimi oczami widziane były opisane w nich wydarzenia? (2 pkt.)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

11. Napisz list do kolegi, w którym wyjaśnisz co to znaczy być chrześcijaninem. (2 pkt.)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

 

Opracowanie: Agnieszka Kreczman
nauczyciel religii
i wychowania do życia w rodzinie

Wyświetleń: 24787


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.