AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Mitowska
Uroczystości, Scenariusze

"Takie będą Rzeczpospolite jakie ich młodzieży chowanie" - scenariusz uroczystości z okazji otwarcia nowego budynku gimnazjum

- n +

Scenariusz uroczystości z okazji otwarcia nowego budynku gimnazjum

Chór: Gaude Mater Polonia... sł. Wincenty z Kielc, muz. autor nieznany

Recytator 1:
Płomień rozgryzie malowane dzieje
Skarby mieczowi spustoszą złodzieje,
Pieśń ujdzie cało, tłum ludzi obiega
A jeśli podłe dusze nie umieją
Karmić ją żalem i poić nadzieją
Ucieka w góry, do gruzów przylega
I stamtąd dawne opowiada czasy...
(Adam Mickiewicz "Konrad Wallenrod", Pieśń Wajdeloty)

Recytator 2:
Mądrości! Matko wiedzy, przyjaciółko człeka,
Wago świata i szczęście każdego wieka...
To ty mnie nauczasz, jak się kraje rządzą,
Które są gwiazdy stałe, które gwiazdy błądzą,
Jak ziemia soki swymi ożywia rośliny,
Jak wieki drogi diament z podłej robią gliny,
To Ty, która mierzysz niezmierzoną ziemię,
Gdzie pustą, gdzie ją ludzkie zamieszkało plemię.
Oświecaj nam swym światłem ciemne życia progi
Prowadząc na lepsze i mądrzejsze świata drogi.
Franciszek Karpiński "Do mądrości"

Prowadząca:
Znaczenie reformy nauczania doceniali już twórcy XVIII wiecznego dzieła Komisji Edukacji Narodowej, które miało zapewnić przetrwanie polskości. Czołowy działacz, Hugo Kołłątaj, tak określał jej obywatelskie zadania:

Recytator 3:
"ażeby wrócili Polakom dawne męstwo i w sercach przyszłych ojczyzny następców zaszczepili chęć dźwignięcia Rzeczypospolitej z jej upadku, pomszczenia się jej hańby, przestrzegania wolności i swobód narodowych [...] Wychowanie dzieci obywatelskich stało się odtąd interesem rządu krajowego, a jednostajność edukacyi stała się rękojmią większej rządu jednostajności i większej w rządzie zgody".

Recytator 4:
Święta miłości kochanej ojczyzny!
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla Ciebie zjadłe smakują trucizny;
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe!
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe!
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.
Ignacy Krasicki "Święta miłości kochanej ojczyzny"

Prowadząca:
Klęska rozbiorów spowodowała, że naród polski podzielony między trzy mocarstwa mógł przetrwać tylko dzięki obronie i upowszechnianiu swej kultury.

Recytator 5:
"O, gdybym kiedy dożył tej pociechy,
żeby te księgi zbłądziły pod strzechy,
żeby wieśniaczki kręcąc kołowrotki
gdy odśpiewają ulubione zwrotki (...)
Żeby też wzięły na koniec do ręki
Te księgi proste jako ich piosenki..."
Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz", "Epilog" fr.

Prowadząca:
Znaczenie kultury w przetrwaniu przez Polaków czasu zaborów najpełniej przedstawił na kartach powieści "Syzyfowe prace" Stefan Żeromski:

Recytator 6:
"Zakaz policyjny, traktujący geniusz Mickiewicza jako niebyły usiłujący zniweczyć pamięć o czynach i życiu Kościuszki, wzmógł tylko ciekawość, energię badania i miłości. Czytano rzeczy" zabronione "ze zdwojoną starannością, uczono się ich namiętnie i z uniesieniem, czego nie byłoby może, gdyby te dzieła były legalnymi, jak pisma Puszkina i Gogola. W szafce wyrzuconej przez rodzinę Płoniewiczów do pokoju Radka mieściły się zniszczone, oddane na łaskę i niełaskę szczurom, utwory Mickiewicza i Słowackiego, Historia powstania listopadowego Mochnackiego, mnóstwo pamiętników z roku 1831 i 1863, broszury polityczne...

Recytator 7:
" Nauka jest jak niezmierne morze... Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Kiedyś poznasz, jaka to jest rozkosz. Ucz się co tylko jest sił w tobie, żeby jej zakosztować... "
Stefan Żeromski" Syzyfowe prace "

Chór: Rota, sł. M. Konopnicka, muz. F. Nowowiejski

Prowadząca:
Pokolenia Polaków patriotycznie wychowane w okresie niewoli podjęły w sprzyjających okolicznościach I wojny światowej walkę o niepodległą Polskę.

(w tle melodia" Piechoty ")
Recytator 8:
Szły tędy pułki kozackie,
Orężna szła tędy moc,
Płakały pieśni sołdackie
Pod oknem przez całą noc...

Nie mogłem zasnąć do rana,
Wstawałem i chciałem biec,
O ziemio moja kochana,
Ojczyzno moja bez miedz!

Jakoż mam iść ciebie bronić,
Za ciebie dać moją krew?
... Gdy ty bez kopców, bez granic,
Otwarta ze wszystkich stron!

...Gdzie pójdę, na jakim szlaku
Śmiertelny dziś stoczę bój,
Ja - żołnierz spod twego znaku,
Pancerny towarzysz twój?
Edward Słoński" Szły tędy pułki kozackie "

Chór: Nie noszą lampasów... sł. B. Lubicz-Zahorski, muz. L. Łuskino

Recytator 9:
" Byłeś jak wielkie, stare drzewo,
narodzie mój jak dąb zuchwały,
wezbrany ogniem soków źrałych
jak drzewo wiary, mocy, gniewu.

Jęli ciebie cieśle orać
i ryć cię rylcem u korzeni,
żeby twój głos, twój kształt odmienić,
żeby cię zmienić w sen upiora.

Jęli ci liście drzeć i ścinać,
byś nagi stał i głowę zginał.

Jęli ci oczy z ognia łupić,
byś ich nie zmienił wzrokiem w trupy.

Jęli ci ciało w popiół kruszyć,
by wydrzeć Boga z żywej duszy.

I otoś stanął sam, odarty,
jak martwa chmura za kratami,
na pół cierpiący, a pół martwy,
poryty ogniem, batem, łzami.

W wielości swojej - rozegnany,
w miłości swojej - jak pień twardy,
haki pazurów wbiłeś w rany
swej ziemi. I śnisz sen pogardy.

Lecz kręci się niebiosów zegar
i czas o tarczę mieczem bije,
i wstrząśniesz się z poblaskiem nieba,
posłuchasz serca: serce żyje.

I zmartwychwstaniesz jak Bóg z grobu
z huraganowym tchem u skroni...
Krzysztof Kamil Baczyński "Byłeś jak wielkie stare drzewo..."

Prowadząca:
Czteroletnie zmagania wojenne zakończyły się klęską państw zaborczych.
Polska odrodziła się po 123 latach niewoli. Obwieszczał to innym państwom w listopadzie 1918 roku Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski:

Recytator 10:
"Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski."
Fragment z rozkazu Józefa Piłsudskiego do Wojska Polskiego z listopada 1918r.

Recytator 11:
"Polsko! Nie jesteś ty już niewolnicą
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
na którym z lochu co był twą stolicą lat sto
swym własnym dźwignęłaś się duchem.

Dzisiaj wychodzisz po wieku z podziemia
Z ludów jedyny ty lud czystych dłoni
Co swych zaborców zdumieniem oniemiał
Iż tym zwycięża jeno, że się broni.

Żadne cię miana nad to nie zaszczycą
Co być nie mogło przez wiek Twą ozdobą
Polsko! Nie jesteś Ty już niewolnicą,
lecz czymś największym czym być można - sobą.
Leopold Staff" Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą "

Prowadząca:
Posiadanie własnego niepodległego państwa nie zwalnia nowych pokoleń z obowiązku przemyślanej służby ojczyźnie.

Recytator 12: (w tle melodia pieśni religijnej" Ojczyzno ma ")
" Ojczyzna moja wolna, wolna...
więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada.
Ojczyzna w więzach już nie biada,
Dźwiga się, wznosi, wstaje wolna.

Na cóż mi zbędnych słów aparat,
Którymim szarpał rany twoje?!
By ciebie zbudzić, już nie stoję
Nad twoim trupem jako Marat.
Poezjo, tyżeś na kurhany
Kazała klękać, jątrząc ranę,
Wodząc przed oczy rozkochane
Delije, pasy i żupany.

I cóż mi zrobić teraz z mową,
Która, zbłąkana w tej manierze,
W Pawęże bije i puklerze,
Ojczyznę wzywa: wstań na nowo!

Odrzucam oto płaszcz Konrada:
Niewola ludów nie roznieca
Płomienia zemsty! - Pusta heca!
Gdzie indziej żagiew moja pada!
Antoni Słonimski "Czarna wiosna"

Recytator 13:
Chmury nad nami rozpal w łunę,
Uderz nam w serca złotym dzwonem,
Otwórz nam Polskę, jak piorunem
Otwierasz niebo zachmurzone.
Daj nam uprzątnąć dom ojczysty
Tak z naszych zgliszcz i ruin świętych
Jak z grzechów naszych, win przeklętych:
Niech będzie biedny, ale czysty
Nasz dom z cmentarza podźwignięty.
Daj rządy mądrych, dobrych ludzi,
Mocnych w mądrości i dobroci. (...)

Recytator 14:
Przywróć nam chleb z polskiego pola,
Przywróć nam trumny z polskiej sosny.
Lecz nade wszystko - słowom naszym,
zmienionym chytrze przez krętaczy,
Jedność przywróć i prawdziwość:
Niech prawo zawsze prawo znaczy,
A sprawiedliwość - sprawiedliwość.
Niech więcej Twego brzmi imienia
W uczynkach ludzi niż w ich pieśni.
Julian Tuwim "Kwiaty polskie" fr.

Recytator 15:
Jak daleko odszedłeś
od prostego kubka z jednym uchem
od starego stołu ze zwykłą ceratą
od wzruszenia nie na niby
od sensu
od podziwu nad światem
od tego co nagie a nie rozebrane
od tego co wielkie nie tylko z daleka ale i z bliska
od tajemnicy nie wykładanej na talerz
od matki która patrzyła w oczy żebyś nie kłamał
od pacierza
od Polski z raną...
Jan Twardowski "Rachunek dla dorosłego"

Chór: Miejcie nadzieję...

1. Miejcie nadzieję nie tę lichą marną,
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.

2. Miejcie odwagę nie tę jednodniową
Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska
Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową
Nie da się zepchnąć z swego stanowiska.

3. Miejcie odwagę nie tę tchnącą szałem,
Która na oślep leci bez oręża,
Lecz tę, co sama niezdobytym wałem
Przeciwne losy stałością zwycięża.

4. Przestańmy własną pieścić się boleścią
Przestańmy ciągłym lamentem się poić.
Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią
Mężom przystoi w milczeniu się zbroić.

5. Lecz nie przestańmy czcić świętości swojej
I przechowywać ideałów czystość
Do nas należy dać im moc i zbroję
By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.
sł. Adam Asnyk, muz. Z. Preisner
 

Opracowanie: mgr Magdalena Mitowska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2950


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.