Katalog

Grażyna Malec
Informatyka, Konspekty

"Wykorzystanie edytora Paint do tworzenia grafiki komputerowej" - lekcja otwarta z wykorzystaniem metody benchmarkingu wewnętrznego dla doskonalenia nauczycieli.

- n +

Konspekt lekcji otwartej nt. "Wykorzystanie edytora Paint do tworzenia grafiki komputerowej" z równoczesnym wykorzystaniem metody benchmarkingu wewnętrznego dla doskonalenia nauczycieli

INFORMATYKA


Konspekt lekcji otwartej przeprowadzonej w kl. I z równoczesnym wykorzystaniem metody benchmarkingu wewnętrznego dla doskonalenia nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych.


Temat lekcji:
Wykorzystanie edytora Paint do tworzenia grafiki komputerowej.

Czas trwania:
 • jedna jednostka - 45 minut.
Zadania:
 • doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie tworzenia plików graficznych,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej uczniów,
 • kształcenie i doskonalenie umiejętności w zakresie stosowania technologii komputerowej i informatycznej nauczycieli.
Osiągnięcia uczniów (U):
 • wykonują ilustracje na zadany temat,
 • wykonują rysunki według własnego projektu,
 • zwracają uwagę na estetykę i walory artystyczne tworzonego obrazu,
 • poprawnie stosują poznane narzędzia służące do tworzenia i przekształcania rysunków w edytorze grafiki,
 • wykorzystują wiadomości i umiejętności z innych przedmiotów,
 • kształtują poprawność języka informatycznego,
 • skutecznie komunikują się z nauczycielem obserwatorem i nauczycielem prowadzącym,
 • przekazują posiadaną wiedzę i wyjaśniają wykonywane czynności,
 • śmiało podejmują i realizują wyzwania.
Osiągnięcia nauczycieli obserwatorów (NO):
 • znają sposób uruchamiania komputera i logowania się do sieci,
 • znają sposób uruchamiania programu graficznego Paint,
 • dostrzegają możliwości wykorzystania edytora graficznego,
 • dostrzegają korzyści związane z rozwojem zastosowań komputerów.
Środki dydaktyczne:
 • stanowiska komputerowe w pracowni,
 • edytor grafiki Paint,
 • karta pracy w pliku zad 1 dostępnym w sieci szkolnej z folderu zadania,
 • karta oceny pracy ucznia, arkusz ewaluacyjny.
Metody:
 • praktyczna - samodzielne wykonywanie zadań przez uczniów (U),
 • benchmarking (NO).
Formy:
 • praca w zespołach dwuosobowych: uczeń - nauczyciel obserwator.
Przebieg lekcji:

 • Część wstępna:
aktywność
 • sprawdzenie obecności
 • przedstawienie celów i tematu lekcji
 • przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji
 • przydzielenie każdemu uczniowi nauczyciela obserwatora
 • włączenie komputerów
 • otwieranie pliku zad 1
 • poznanie treści zadań zamieszczonych w karcie pracy
 • (NP)
 • (NP)
 • (NP i U)
 • (NP)
 • (U i NO)
 • (U)
 • (U i NO) • Część główna:

CZYNNOŚCI UCZNÓW CZYNNOŚCI NAUCZYCIELI OBSERWATORÓW CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO
 • projektują rysunki (wg karty pracy),
 • wykorzystują poznane narzędzia i operacje dostępne w edytorze grafiki do tworzenia graficznych kompozycji,
 • wykonują ćwiczenia utrwalające i sprawdzające umiejętność rysowania, malowania i przekształcanie rysunków w edytorze grafiki z wykorzystaniem poznanych narzędzi i operacji programu,
 • wykonują ćwiczenia utrwalające i sprawdzające umiejętność umieszczania napisów na rysunku, kopiowania, przesuwania, usuwania i przekształcania rysunków i ich elementów w edytorze grafiki,
 • wyjaśniają podejmowane czynności nauczycielowi obserwatorowi.
 • obserwują pracę uczniów,
 • podpatrują jak działają,
 • uczą się od uczniów biorąc przykład z lepszych od siebie,
 • porównują się z nimi,
 • adaptują na własny użytek ich rozwiązania.
 • ukierunkowuje, kontroluje, koryguje pracę uczniów, podpowiada i pomaga im,
 • w razie potrzeby sugeruje wybór narzędzi,
 • motywuje uczniów do pracy,
 • obserwuje i ocenia pracę i postawy uczniów.


Część końcowa aktywność
 • zapisanie plików na dysku
 • sprawdzenie i ocena prac uczniów
 • wylogowanie i wyłączenie komputerów
 • wypełnianie arkuszy ewaluacyjnych
 • (U)
 • (NP)
 • (U i NO)
 • (U i NO)

Gimnazjum nr 3 Przyszowice
mgr Grażyna Malec


Wyświetleń: 5500


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.